Umowę podpisał na Kubie wiceminister sportu i turystyki Jarosław Stawiarski, który odpowiada za turystykę w resorcie od czasu odwołania podsekretarza stanu Dawida Laska. Stawiarski pojechał za ocean w składzie delegacji rządowej pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Ze strony Republiki Kuby memorandum podpisał wiceminister turystyki Luis Miguel Díaz Sánchez.

Podczas wizyty odbyły się rozmowy plenarne, w ramach których poruszone zostały m.in. kwestie rozwoju sportu i turystyki pomiędzy obydwoma krajami – informuje MSiT.

Podpisanie dokumentu ma na celu zwiększanie wymiany turystycznej pomiędzy oboma krajami, a także poszerzenia współpracy między organizatorami turystyki z obu krajów – wyjaśnia MSiT. „Strony będą działać na rzecz rozszerzania współpracy w zakresie promocji turystyki poprzez następujące działania: zachęcanie podmiotów gospodarczych, działających na obu rynkach w dziedzinie turystyki do aktywnej promocji, w tym – poprzez udział w imprezach targowych, wydawanie informatorów w językach narodowych oraz reklamę w mediach”.

Dokument przewiduje także wymianę informacji o „ważnych działaniach dotyczących turystyki, organizowanych w każdym z krajów oraz udzielanie wsparcia drugiej stronie w uzyskaniu korzystnych warunków uczestnictwa w wyżej wymienionych działaniach”. Organizowane mają być także podróże dla dziennikarzy, dzięki którym poznawać oni będą produkty turystyczne polskie i kubańskie.