Koalicja na rzecz zniesienia wiz została zawiązana na początku roku między innymi przez PLL LOT oraz fundacje Polska Innowacyjna i Teraz Polska. Organizatorzy liczą, że uświadomienie Polakom błędów popełnianych podczas ubiegania się o wjazd turystyczny do USA przełoży się na obniżenie odsetka odmów. To z kolei pozwoli automatycznie wprowadzić Polskę do programu ruchu bezwizowego.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami programu Visa Waiver kwalifikują się do niego kraje z odsetkiem odmów wizowych nieprzekraczającym 3 procent. Polski odsetek w ubiegłym roku wyniósł 5,9 procent. Koalicja na rzecz zniesienia wiz informuje więc o tym, jak prawidłowo wypełniać wnioski o wizy turystyczne do Stanów Zjednoczonych. Jak wyjaśnia, negatywne decyzje są najczęściej związane z błędnym wypełnieniem formularza. Zdarza się też, że Polacy ubiegający się o wizy nie spełniają wyznaczonych warunków. Mimo że akcja trwa tylko kilka tygodni, wskaźnik odmów już spadł do około 4 procent.

Rzecznik LOT-u Adrian Kubicki podczas wizyty w Chicago zwrócił się do Polonii, by została ambasadorem akcji. Polacy, którzy mieszkają w Chicago i kibicują akcji edukacyjnej, mówią bowiem, że stracili nadzieję na szybkie załatwienie sprawy przez polityków.

Obecnie ruchem bezwizowym do USA jest objętych 38 państw. Wśród krajów Unii Europejskiej wizy muszą wyrabiać jedynie Polacy, Chorwaci, Bułgarzy, Rumuni i Cypryjczycy.