W pierwszym „odradza wszelkie podróże” do wymienionych rejonów: prowincji Sistan i Beludżystan, części prowincji Kerman na wschód od stolicy regionu, części prowincji Hormozgan na wschód od miasta Bandar Abbas, na pogranicze z Afganistanem i Pakistanem i na pogranicze z Irakiem.

Drugie ostrzeżenie, łagodniejsze, „odradza podróże, które nie są konieczne” i obejmuje: pogranicze z Armenią, pogranicze z Azerbejdżanem, pogranicze z Turcją i pogranicze z Turkmenistanem.

„Na pozostałym terytorium kraju, w tym w głównych miastach, MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na potencjalne zagrożenie terrorystyczne. Celem ataków mogą być przede wszystkim budynki rządowe, obiekty kultu religijnego oraz atrakcje turystyczne”.

Przypomina zarazem w komunikacie, że służby irańskie bardzo restrykcyjnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych. Przebywanie w niedozwolonych strefach może skończyć się zatrzymaniem, a w niektórych wypadkach nawet oskarżeniem o szpiegostwo.