Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało listę stron internetowych, na których można znaleźć aktualne informacje dotyczące zasad podróżowania, zamknięcia granic i sytuacji epidemicznej w różnych krajach.

Są to witryny:
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (zakładka „Informacje dla podróżujących”) – https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych,
Komendy Głównej Straży Granicznej – https://www.strazgraniczna.pl,
Unii Europejskiej – https://reopen.europa.eu/pl,
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób – https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews.

Aktualne informacje dostępne są również w aplikacji MSZ „Polak za granicą” – https://www.gov.pl/web/mobywatel/polakzagranica.

CZYTAJ TEŻ: UE – nie ma zgody na wspólne zasady podróżowania

MRPiT zachęca też do kontaktu z ambasadami, których dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej MSZ (zakładka „Misje dyplomatyczne, urzędy konsularne i organizacje międzynarodowe w Polsce”) – https://www.gov.pl/web/dyplomacja/misje-dyplomatyczne-urzedy-konsularne-i-organizacje-miedzynarodowe-w-polsce.