Europejska branża turystyczna: Stwórzmy plan powrotu turystyki

Fot. AFP

Stwórzmy wspólną grupę roboczą i wypracujmy jednolite zasady powrotu normalnego, swobodnego ruchu turystycznego w Europie – apelują do Komisji Europejskiej biura podróży, które powołały Europejski Manifest Turystyczny.

Branża zgłosiła pięć postulatów. Oprócz powołania grupy roboczej, także skoordynowanie zasad ograniczających podróże w skali Europy, ujednolicenie testów dla turystów, w tym także obniżenie cen za nie i zadbanie, by ich wyniki były uznawane przez państwa członkowskie.

CZYTAJ TEŻ: Branża turystyczna u ministra. „Potrzebujemy planu odmrażania”

Inicjatorzy akcji zgłaszają też konieczność wprowadzenia jednolitych w skali Unii Europejskiej elektronicznych certyfikatów potwierdzających wyniki testów i szczepienia na koronawirusa. Chociaż zastrzegają, że szczepienia nie powinny być obowiązkowe do odbycia podróży, to popierają ideę, by turyści zaszczepieni lub posiadający udowodnioną odporność byli zwolnieni z zakazów wjazdu, testów i kwarantanny.

Na koniec sygnatariusze Europejskiego Manifestu Turystycznego zgłaszają konieczność skoordynowania wznowienia działalności turystycznej i przywracania swobody przemieszczania się dla obywateli Unii Europejskiej.

Jak czytamy w informacji prasowej, sojusz w ramach Europejskiego Manifestu Turystycznego skupia ponad 60 europejskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców turystycznych. Zarządza nim Europejska Komisja Turystyki (ETC). Do sojuszu należy między innymi ECTAA, a pośrednio więc także Polska Izba Turystyki.

ZOBACZ TEŻ: Niemiecka turystyka ma plan odmrażania podróży. Osiem punktów

Oto cała treść dokumentu

Bruksela, 25 lutego 2021 r.

EUROPEJSKI SEKTOR PODRÓŻY I TURYSTYKI WZYWA RZĄDY PAŃSTW UE DO OPRACOWANIA PLANU WZNOWIENIA RUCHU TURYSTYCZNEGO PRZED OKRESEM LETNIM

Ponad 60 organizacji turystycznych przedstawia konkretne zalecenia, dotyczące wznowienia ruchu turystycznego w Europie. I zapowiada stworzenie grupy roboczej przy Komisji Europejskiej, która miałaby pomóc w przywracaniu swobodnego przepływ ludzi.

Sojusz w ramach Europejskiego Manifestu Turystycznego zrzeszający ponad 60 państwowych i prywatnych organizacji turystycznych, będący głosem tej branży w Europie, przedstawił dzisiaj szereg wspólnych zaleceń dla państw członkowskich UE w zakresie sposobów przywrócenia swobody przemieszczania się w Europie przed latem 2021 roku. Głównym punktem zaleceń jest opracowanie i wdrożenie unijnego planu działania na rzecz bezpiecznego przywrócenia ruchu turystycznego po zakończeniu lockdownu w poszczególnych krajach, w bliskiej współpracy z branżą turystyczną i jej partnerami społecznymi.

Grupa robocza Komisji Europejskiej do spraw przywrócenia swobodnego przemieszczania się osób miałaby kierować opracowaniem i wdrożeniem tego planu oraz na bieżąco analizować pod tym kątem występujące ryzyko i najnowsze dane naukowe. Celem byłoby określenie warunków i scenariuszy, w oparciu o które obostrzenia dla podróży międzynarodowych można by luzować w całej Europie i poza nią, a w końcu całkowicie znieść. W związku z tym plan musi być sprawny i regularnie aktualizowany.

Wspólne zalecenia przedstawione przez sojusz w ramach Europejskiego Manifestu Turystycznego przekazano rządom krajów Unii Europejskiej przed dwiema kluczowymi debatami – wideokonferencją europejskich przywódców zaplanowanej na 25-26 lutego i nadzwyczajnym posiedzeniem ministrów turystyki, które ma się odbyć 1 marca. Zalecenia wzywają grupę roboczą Komisji do śledzenia postępów i efektów szczepień i podejmowanych środków łagodzących takich, jak testy i kwarantanna, w oparciu o poziomy ryzyka, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Naszym celem jest, aby Europa z powrotem zajęła miejsce pierwszego, i co ważne bezpiecznego, celu podróży na świecie. W miarę realizacji unijnych programów szczepień i ochrony najbardziej narażonych obywateli musimy wspólnie przygotować się na wznowienie podróży. Nie ma po prostu czasu do stracenia – aby do lata przywrócić zaufanie publiczne, prace nad stworzeniem wspólnego podejścia powinny zacząć się już teraz. Nasze zalecenia szczegółowo opisują wspólne działania zmierzające do przywrócenia ruchu turystycznego i swobody przemieszczania się w imieniu europejskich obywateli. Liczymy na współpracę z przywódcami Unii Europejskiej, aby jak najszybciej wprowadzić ten plan w życie – mówią autorzy dokumentu.

Podsumowanie zaleceń dla państw członkowskich UE:

 1. Utworzenie grupy roboczej Unii Europejskiej w celu przywrócenia swobodnego przemieszczania się osób

 • Grupa zadaniowa kierowana przez Komisję Europejską, zajmująca się przywróceniem swobodnego przemieszczania się osób, która opracuje i wdroży plan wznowienia turystyki i plan działania na rzecz odbudowy branży.

 1. Koordynowanie obostrzeń w zakresie podróży

 • Pilnie potrzebne jest lepsze i skuteczniejsze koordynowanie obostrzeń i wymagań w zakresie turystyki na szczeblu europejskim, aby ułatwić wznowienie działalności branży (9,5% PKB UE), a podróżnym, przedsiębiorstwom turystycznym i ich pracownikom zapewnić możliwość przewidywania działalności.

 1. Testy: zharmonizowane ramy UE w zakresie testów dla turystów powinny obejmować następujące kwestie

 • Państwa członkowskie powinny zagwarantować przystępne cenowo testy, zapewnić odpowiednią wydajność, zadbać o wzajemne uznawanie wyników testów przez państwa członkowskie i stale pracować na szczeblu międzynarodowym w tym samym celu.

 • Pilnie potrzebna jest walidacja testów antygenowych i innych szybkich testów stosowanych do celów turystycznych1, wraz z regularną oceną zaaprobowanych testów w miarę poprawy wydajności (np. LAMP2).

 1. Elektroniczne zaświadczenia lekarskie: zachodzi pilna potrzeba skoordynowania inicjatyw krajowych na szczeblu UE, aby uniknąć sytuacji, w której wydaje się 27 różnych zaświadczeń obejmujących testy, szczepienia i uznawania odporności

 • Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) musi przejąć inicjatywę i podjąć współpracę z Dyrekcją Generalną ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) i Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) nad interoperacyjnym systemem europejskim, który umożliwiłby szybką i cyfrową weryfikację szczepień i/lub wyników testów przeprowadzanych na turystach.

 • Szczepienia czy zaświadczenia o szczepieniach nie powinny być obowiązkowe do odbycia podróży (gdy szczepionki staną się szerzej dostępne), ale turyści zaszczepieni lub posiadający udowodnioną odporność powinni być zwolnieni z zakazów wjazdu, testów i kwarantanny zgodnie z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi ograniczonej zdolności osób zaszczepionych do rozprzestrzeniania wirusa.

 1. Skoordynowane wznowienie działalności turystycznej: gdy pozwoli na to sytuacja zdrowotna, kluczowe jest wznowienie działalności turystycznej i rekreacyjnej i przywrócenie swobody przemieszczania się dla obywateli Unii Europejskiej.

1  Swoistość i czułość szybkich testów antygenowych wynosi obecnie ponad 90%. Trzeba również podkreślić, że celem jest raczej wychwytywanie wyników dodatnich niż diagnozowanie, a dzięki temu ograniczanie ryzyka rozprzestrzeniania choroby przez podróżującą ludność.

Ponadto, Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia w dniu 17 lutego 2021 r. opublikował „Wspólny wykaz szybkich testów antygenowych na COVID-19, w tym tych, których wyniki są wzajemnie uznawane, oraz wspólnego standaryzowanego zestawu danych, które mają być zawarte w zaświadczeniach o wynikach testu na COVID-19”.

2 Test ze starterem zapętlającym (ang. Loop-mediated isothermal amplification test, LAMP)

Mogą Ci się również spodobać

Linie lotnicze świętują Dzień Kobiet

Air France i KLM częstują pasażerki czekoladkami i wpuszczają do samolotów w pierwszej kolejności, ...

Niemiecki TUI upraszcza system motywacyjny dla agentów

Agenci niemieckiego TUI, żeby dostać zniżkę na swoje wakacje, nie będą musieli zbierać punktów, ...

Apartamenty Victorii w nowej odsłonie

Francuski architekt i dekorator Didier Gomez urządził apartamenty jednego z najsłynniejszych warszawskich hoteli w ...

Nie ma śladów życia w zawalonym schronisku

Z hotelu zasypanego przez lawinę w Abruzji we Włoszech wydobyto trzy ciała. Ponad 20 ...

Grecy ukarani za zatrudnianie na czarno w turystyce

Prawie 1,9 miliona euro kary zapłacą łącznie greccy przedsiębiorcy turystyczni przyłapani przez tamtejszą Inspekcję ...

Chorwacja wychodzi z kwarantanny, ale przy zamkniętych granicach

Działają sklepy i komunikacja, w maju będą mogły ruszyć hotele i lotniska, ale nie ...