Betlej: Taka majówka zdarza się raz na sześć lat

Szczególnie długa majówka i najlepsze od dziesięciu lat nastroje konsumentów – to przyczyny, dla których biura podróży mogły podnieść o tej porze roku ceny na wyjazdy – uważa ekspert

Tempo sprzedaży wycieczek przestało już wyhamowywać – taką konstatacją rozpoczyna prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej najnowsze cotygodniowe podsumowanie sytuacji na rynku turystyki wyjazdowej.

Wniosek taki wyciąga ekspert po analizie raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki z 16. tygodnia tego roku (16-22 kwietnia). Jak pokazał raport, w segmencie imprez lotniczych wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł 26,3 procent (więcej: „W biurach podróży majówka podnosi ceny”). Dynamika dwuletnia natomiast wyniosła 32,6 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie 45,5 procent, a przed dwoma tygodniami – 35,4 procent.

Pomimo tendencji spadkowej trwającej z małymi wyjątkami od połowy stycznia generalnie sprzedaż i jej dynamika pozostają na dobrym poziomie – komentuje wyniki Betlej.

Miniony tydzień bezpośrednio poprzedzał super majówkę – pisze dalej – której specyficzny układ dni świątecznych sprawia, że wiele osób może pozwolić sobie na 9 dni wolnych od pracy. Taka sytuacja zdarza się przeważnie co 6 lat, a ostatni raz miała miejsce w 2012 roku. Być może w związku ze specyfiką majówkowego tygodnia, ostatni tydzień kwietnia pod względem cen wycieczek różnił się od tygodni z lat poprzednich. Odnotowano w nim dość znaczący wzrost cen, który w innych latach następował zwykle dopiero na fali ich korekt w pierwszym tygodniu maja, w ostatnim tygodniu kwietnia natomiast ceny w latach poprzednich zwykle spadały – opisuje.

„Być może w tym sezonie niektóre biura z niewielkim wyprzedzeniem podniosły ceny, aby przesunąć procesy ich korekt z mniej wygodnego logistycznie tygodnia majówkowego. Takie przesunięcie sprawia, że porównania cen są w tej sytuacji mniej adekwatne niż zwykle i to samo dotyczy wniosków ze zmian cen, które z kolei przekładają się na tempo sprzedaży zarówno ogólne, jak i poszczególnych kierunków” – czytamy.

Wystrzał nastrojów konsumenckich?

Do podniesienia cen mogła też skłonić biura podróży odnotowana w kwietniowych badaniach dość radykalna poprawa nastrojów konsumenckich – wskazuje autor. Wskaźnik TNS Consumer Index osiągnął najwyższy poziom od od lat dziesięciu. I, co ważne, wskazuje on bardzo wyraźnie na poprawę nastrojów w tzw. Polsce B, która powinna być w najbliższym czasie istotnym czynnikiem wzrostu popytu na zagraniczne imprezy turystyczne.

Największy skok optymizmu konsumenckiego zanotowano wśród beneficjentów programu Rodzina 500+, czyli w rodzinach trzyosobowych i większych, w grupie wiekowej 25-39 lat i wśród mieszkańców wsi i małych miast, czyli wśród potencjalnych nabywców wycieczek (w tym rodzinnych) do mniej kosztownych miejsc letniego wypoczynku.

Tym razem jest on spowodowany nie tylko wypłatami z programu, ale przede wszystkim docierającymi do tych rejonów (społecznych) istotnego wzrostu płac przy ciągle malejącym bezrobociu. Czynniki te decydują także o bardzo silnym wzroście optymizmu wśród ludzi młodych do 24 roku życia, którzy jednakże w istotnej części zasilają grono klientów tanich linii lotniczych.

 

Koszty touroperatorów jak rok temu

W minionym tygodniu średnia cena wycieczek z wylotami między 6 i 12 sierpnia wzrosła o 37 złotych (poprzednio spadła o 5 złotych, wcześniej wzrosła o 4 i 75 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 1 i 31 złotych) – odnotowuje autor na podstawie badania, jakie co tydzień przeprowadza Traveldata. Znaczącą zwyżkę cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Majorce i w Portugalii – średnio o 132 i 125 złotych, a także na Tureckiej Riwierze – o 113 złotych. Największe zniżki średnich cen, podobnie jak przed tygodniem, stwierdzono na Cyprze i Malcie – o 95 i 59 złotych, a także w Maroku –o 85 złotych. W tym samym czasie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny spadały o 18 i 5 złotych – wyjaśnia Betlej.

Zmiany średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na wykresie.

Miniony tydzień przyniósł wzrost cen wycieczek (wobec tych sprzed tygodnia) bliski przeciętnej (plus 37 złotych) w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich (o 40 i 34 złote). Wyraźnie więcej niż średnia ceny wyjazdów z biurami wzrosły w odniesieniu do Egiptu (o 78 zł) i Turcji (o 71 złotych). Niewielki spadek widać było w cenach podróży do Bułgarii (o 6 złotych). Niższe ceny na tym ostatnim kierunku mogą mieć związek ze słabszą sprzedażą, którą Traveldata obserwuje już od początku lutego – wskazuje Betlej. Z kolei znaczący wzrost cen wycieczek do Turcji może w części stanowić rezultat znacznego wzrostu sprzedaży, jaki miał miejsce w minionym miesiącu.

W porównaniu ze średnią ceną sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, cena tegoroczna była większa o 6 złotych (poprzednio średnia była mniejsza o 62, 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej przejściowo większa o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej mniejsza o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych).

Pierwszy raz w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym miały neutralny wpływ na ceny wycieczek. Cena paliwa lotniczego była wprawdzie wyraźnie wyższa niż przed rokiem (2,62 wobec 2,36 zł za litr, czyli o 11 procent), ale mniej więcej taki sam wpływ, ale w przeciwnym kierunku wywierał silniejszy złoty, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o około 2,5 procent – wyjaśnia ekspert.

Na wykresie widoczne jest dalsze pozostawanie, a nawet umocnienie się Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku – pisze Betlej . Nadal jest to jedyny z wiodących kierunków, który jest droższy niż przed rokiem. Pozostałe kierunki są nadal tańsze niż przed rokiem. W szczególności dotyczy to Egiptu, Wysp Kanaryjskich, a ostatnio także Grecji, co może wywierać już pewien wpływ na ożywienie sprzedaży wycieczek do tego kraju.

A jak sytuacja rozwijała się w ostatnich dwóch latach?

Na wykresie widoczny jest wyraźny wzrost cen wakacji w Grecji i Turcji, czyli w krajach ważnych dla mniej zasobnych klientów z tzw. Polski B. W wypadku Turcji jest to już drugi sezon wzrostu cen ,spowodowany w dużej mierze nienadążaniem podaży za silnie rosnącym popytem – wyjaśnia Betlej. Mniejszy wzrost wyjazdów do Bułgarii wynikać może z konkurencji bardzo atrakcyjnej Turcji i z wyższej bazy odniesienia z czasów, gdy Turcja nie była popularna z powodu obaw o występujące tam niebezpieczne dla turystów wydarzenia.

„Zwraca uwagę, jedyna w zestawieniu i to znaczna przecena, która dotyczy Tunezji. Ta relatywnie niska cena w połączeniu ze stopniowo malejącymi obawami dotyczącymi tego kierunku skutkuje obecnym ponad 400-procentowym wzrostem popytu, którego skalę mogą zmniejszyć (i tak się już dzieje) dopiero podwyższane ceny wycieczek do tego kraju” – objaśnia autor analizy.

 

Coral pokazuje niskie ceny

Największy spadek średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland i Neckermann Polska (bardzo kosztowne przed rokiem),w których są one niższe – odpowiednio – o około 225 i o 110 złotych. W mniejszej skali spadły średnie ceny w biurach Prima Holiday, 7islands, Exim Tours i Coral Travel Wezyr Holidays – o około 100, 95, 85 i 75 złotych. Nieco mniejsze ceny niż przed rokiem (o około 20 złotych) proponowało także biuro Grecos Holiday, a oferty pozostałych touroperatorów były większe od 10 do 220 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek (na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku analizowanych 24 kierunkach, w trzech kategoriach hoteli) po ostatnich korektach cen w dół (Coral Travel Wezyr Holidays) i w górę (Itaka) pozycję biura z największą liczbą niskich stawek zajmował w zeszłym tygodniu Coral Travel Wezyr Holidays (22 oferty), wyprzedzając TUI Poland (21 ofert), Exim Tours (20 ofert) i Itakę (16 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) miały Exim i TUI, a pozycję liderów w ofercie premium (5*) zajmowały Itaka i Coral – to ostatnie biuro w dużej mierze dzięki bardzo korzystnej ofercie na kierunkach egipskich.

Najwięcej najniższych cen wyjazdów do Egiptu miał w minionym tygodniu Coral Travel (8 ofert), w cenach do Grecji przodował Net Holiday (7 ofert) przed Itaka, Rainbow i Coralem (po 5 ofert). Jeśli chodzi o Wyspy Kanaryjskie, to tam najtaniej można było kupić wakacje w TUI Poland i Itace ( 8 i 6 ofert), a do Turcji w Coralu i Itace – 5 i 3 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Exim Tours i Sun&Fun – po 3.

Portugalskie przeloty mocno w dół

Raz na dwa tygodnie Traveldata przygotowuje także informacje o zmianach cen biletów w tanich liniach lotniczych . Na wykresach gruba linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (36 połączeń Ryanaira i 21 Wizz Aira), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Widać kontynuację ostatniego wzrostowego trendu cen rejsów na Wyspy Kanaryjskie, który nastąpił po wcześniejszych 6-tygodniowych spadkach, które obniżyły średnie ceny przelotów na tym kierunku o ponad 300 złotych. Jednocześnie nastąpiło odwrócenie sytuacji na niekorzystną (kolor czerwony) wobec tego samego okresu roku poprzedniego. Podobne uśrednione zmiany nastąpiły na pozostałych kierunkach, na których bieżące ceny wzrosły i jednocześnie stały się już wyższe niż przed rokiem – opisuje prezes Traveldaty. W największym stopniu wzrosły ceny przelotów rok do roku na kierunkach włoskich – średnio o 314 złotych. Dużo łagodniej zwyżkowały ceny przelotów do Hiszpanii i Grecji – o 91 i 79 złotych. A niemal już tradycyjnie taniały loty do Portugalii, na których średnia roczna zniżka wyniosła 102 złote.

Znaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynikał z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem, co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a połączenie na Lanzarote Wizz Air zawiesił po sezonie zimowym, na początku marca – wyjaśnia Betlej.

Wykres dla Teneryfy pokazuje kolejny spadek cen na tym kierunku, ale i tak są one obecnie większe (kolor czerwony) w porównaniu z okresem sprzed roku. Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje – zgodnie z przewidywaniami – na kontynuację obecnego silnego trendu spadkowego, chociaż, podobnie jak w wypadku Teneryfy, jest to poziom wyższy niż przed rokiem. Na wyższe ceny rejsów rok do roku pewien wpływ mogą wywierać bieżące znacząco wyższe ceny paliwa lotniczego.

Podobnie jak w poprzednich zestawieniach – opowiada autor – najbardziej wzrosły rok do roku ceny rejsów do Włoch, ale niewiele ustępował im wzrost średnich cen biletów do Hiszpanii – odpowiednio 335 i 326 złotych. Skromniejszy wzrost cen zanotowało greckie Korfu – 120 złotych, a niewielki spadek cen wykazały przeloty do Bułgarii – o 37 złotych. Podobnie jak u konkurenta taniały natomiast loty do Portugalii, tyle że w znacznie większej skali – o 545 złotych.

Mniej korzystna sytuacja jeśli chodzi o ceny przelotów do miejsc turystycznych koreluje w dość widocznym stopniu z końcem trendu spadku popytu i powrotem cen bieżących i rok do roku na wycieczki oferowane w biurach podróży do wzrostów.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Lecisz Eurowingsem? Uważaj na cenę bagażu

Tanie linie lotnicze Eurowings wprowadzają dynamiczne ceny za przewóz bagażu rejestrowanego. Koszty będą uzależnione ...

Lotnisko Katowice do remontu za dwa lata

Na sezon zimowy 2019/2020 lotnisko Katowice odsunęło rozpoczęcie rozbudowy swego głównego obiektu, terminalu B. ...

Small Planet zarobi na dużych walizkach i nartach

Niemiecki oddział Small Planet Airlines chce, żeby pasażerowie mogli niemal do ostatniej chwili dokupić ...

Orex Travel z Bułgarią i Kretą w ofercie

Specjalizujące się do tej pory w wyjazdach do Turcji biuro podróży Orex Travel rozszerza ...

Zagrożenie lawinowe w Alpach i Pirenejach

We francuskich górach istnieje poważne zagrożenie zejścia lawin. Największe jest w Pirenejach i w ...

Mondial: Szykują się rekordowe wakacje Polaków

Dwa miliony Polaków więcej niż w zeszłym roku deklaruje, że wyjedzie na wakacje. Za ...