Ratingi biur podróży 2017: Jak oni to robią, cz.II

Funclub – z pomysłem na turystykę autokarową z wyższej półki. Prima Holiday – elastycznie zmieniający kierunki i redukujący ryzyko. Interhome – niezmiennie z najwyższą oceną w branży

Publikacja: 04.05.2017 00:42

Ratingi biur podróży 2017: Jak oni to robią, cz.II

Foto: AFP

Pod koniec kwietnia przedstawiliśmy najnowsze oceny wystawione biurom podróży przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata („Ratingi biur podróży 2017 – najlepsze oceny w historii”). Następnie zamieściliśmy materiał („Ratingi biur podróży 2017: Jak oni to robią, cz. I”), omawiający w skrócie charakter działalności 14 największych podmiotów na rynku turystyki wyjazdowej. Dzisiaj – zgodnie z zapowiedzią – przekazujemy materiał dotyczący kolejnych dziesięciu organizatorów, mniej znanych, lecz stanowiących istotne uzupełnienie obrazu branży i świadczących takie usługi i pokrywające nisze, które mogą umykać nawet bardzo zaawansowanym logistycznie liderom polskiego rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ AKTUALNYCH RATINGÓW

7islands – jedenasty (przed rokiem czternasty) pod względem wielkości polski organizator turystyki wyjazdowej w zestawieniu, skoncentrowany obecnie niemal całkowicie na czterech z pięciu najważniejszych kierunków greckich (wyspy Kreta, Rodos, Kos i Zakintos). Bardzo dynamiczny w pierwszych latach po rozpoczęciu działalności (w roku 2008), później wyraźnie wykazywał stagnację. W sezonie 2016 roku powrócił jednak do dynamicznego rozwoju (+32 procent), mimo że był to dla Grecji okres raczej słabego wzrostu (o 6,5 procent). 7islands osiąga regularnie dobre wyniki finansowe, rentowność i adekwatnie do rozmiarów działalności powiększa fundusze własne. To zdecydowało o pozostawieniu mu dobrej oceny BBB i stabilnej jej perspektywy.

Funclub – dwunasty (przed rokiem nie klasyfikowany) pod względem wielkości organizator w zestawieniu funkcjonujący na rynku już od 1997 roku. Zasadniczym przedmiotem jego działalności jest organizowanie imprez autokarowych (wypoczynkowych, objazdowych i objazdów łączonych z wypoczynkiem), zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych oraz świadczenie przewozów autobusowych. W mniejszej skali organizuje również egzotyczne imprezy lotnicze.

Wśród biur podróży o profilu autokarowym Funclub jest rynkowym liderem, a biorąc pod uwagę wszystkich touroperatorów jest w pierwszej trójce po przodujących w branży biurach Rainbow i Itaka. Organizator ma wyraźne ambicje wyznaczania nowych trendów jakości w turystyce autokarowej. Przejawem tego jest inwestowanie w nowoczesne, wygodniejsze autokary (23, w tym 8 piętrowych) klasy royal o 103-centymetrowym (zamiast standardowego 78-centymetrowego) odstępie między rzędami siedzeń i wieloma innymi udogodnieniami. Firma zamówiła też i odebrała już dwa autokary z sześciu, w których komfort ma być jeszcze większy.

W niezbyt korzystnym dla turystyki roku 2016 Funclub wykazał wzrost przychodów oraz istotny wzrost zysku i funduszy własnych. Dodatkowo, biorąc pod uwagę znacznie lepsze niż w ostatnich latach perspektywy dla koniunktury w turystyce, co zwykle sprzyja liderom oraz aktywne strategicznie podejście biznesowe biura, jego ocena wzrosła z A- do A z perspektywą stabilną (mimo że część działalności finansuje ze środków zewnętrznych).

Interhome – trzynaste pod względem wielkości biuro w zestawieniu (przed rokiem na tej samej pozycji) należy do spółki Interhome, która należy do dużego szwajcarskiego touroperatora Hotelplan Holding (1,72 mln klientów i 1,46 mld franków obrotu), a który z kolei jest własnością największego szwajcarskiego koncernu handlu detalicznego Migros (27,7 mld franków obrotu, 0,79 mld franków zysku netto i 100,4 tys. zatrudnionych). Interhome ma najwyższy z możliwych rating AAA, który wynika z relatywnie bardzo wysokich funduszy własnych, ale również z nadal wykazywanej dobrej rentowności i zysków.

Te czynniki i mało ryzykowny rodzaj prowadzonej działalności, którym jest wynajmowanie domów i apartamentów wakacyjnych z dojazdem własnym powodują, że Interhome otrzymał również stabilną perspektywę swojej obecnej bardzo wysokiej oceny.

Prima Holiday – czternaste (przed rokiem dwunaste) pod względem wielkości biuro w zestawieniu jest na polskim rynku stosunkowo nowe, działa bowiem od stycznia 2013 roku. Początkowo zajmowało się głównie organizowaniem wyjazdów do krajów taniego wypoczynku, czyli Egiptu, Turcji, Tunezji, ale z powodu późniejszego wzrostu obaw turystów przed wyjazdami do nich zaoferowało również europejskie kierunki uważane za bezpieczne, jak np. Bułgaria oraz mniej ryzykowne biznesowo kierunki egzotyczne, a w tym roku także hiszpańskie Costa Brava i Albanię. Biuro powraca również do północnej Afryki, ale nie w oparciu o przeloty czarterowe, lecz rejsy regularne.

Poprawa relacji funduszy własnych do rozmiarów działalności i unikanie ryzyka prowadzonej działalności są głównymi czynnikami powodującymi podwyższenie oceny z CCC na CCC+, przy pozostawieniu nadanej w listopadzie ubiegłego roku perspektywy pozytywnej.

Olimp – piętnasty (przed rokiem siedemnasty) organizator w zestawieniu z siedzibą w Krakowie, wcześniej znany jako jeden z wiodących oferentów zimowych wyjazdów narciarskich, ale stopniowo rozwijający coraz bardziej zdywersyfikowaną działalność również w sezonie letnim (Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Hiszpania, Włochy i Grecja). Ciekawym jej typem są pobyty w tzw. miasteczkach kampingowych (organizowanych w trzech ostatnich z wymienionych krajów) z dojazdem, wyżywieniem i opieką rezydentów. Biuro oferuje także wycieczki objazdowe i obozy młodzieżowe, pomaturalne i studenckie. Biuro utrzymało ocenę B z perspektywą stabilną.

Best Reisen Group – dziewiętnasty (przed rokiem piętnasty) organizator w zestawieniu jest częścią Grupy Flash Tour, która ma biura w sześciu miastach w Egipcie i w kilku ważnych z biznesowego punktu widzenia krajach (Francji, Kanadzie, Indiach, Chinach, Niemczech). Wcześniej biuro sprzedawało wycieczki na tańsze kierunki chętnie odwiedzane przez polskich turystów, na które popyt jednak spadł w związku ze wzrostem obaw turystów przed niebezpiecznymi wydarzeniami. Obecnie większa część działalności obejmuje bezpieczniejsze i zarazem bardziej rentowne kierunki egzotyczne jak Emiraty Arabskie i Malediwy, a także Tajlandię, Indie, Sri Lankę, Wietnam, Tanzanię i Seszele.

Wycieczki egzotyczne są organizowane w dużej mierze w oparciu o przeloty rejsowe, co istotnie zmniejsza ryzyko biznesowe dla organizatora. W rejonach bliżej położonych Best Reisen koncentruje się na kierunkach relatywnie tanich i bezpiecznych, czyli Grecji (Kreta, Zakintos) i Bułgarii (Słoneczny Brzeg) oraz ostrożnie powraca do Egiptu (Hurghada i Szarm el-Szejk), na których ryzyko nieco spadło, a jednocześnie wzrosły marże. Organizator utrzymał ocenę B+ z perspektywą nieznaną, ale najbliższe postępy biznesowe w zakresie egzotyki i Egiptu mogą zdecydować o jej korzystnej zmianie.

Patron Travel – dwudziesty (przed rokiem szesnasty) organizator w zestawieniu z siedzibą w Warszawie jest od 14 lat jednym z wiodących oferentów wyjazdów pielgrzymkowych głównie do Izraela i Egiptu, ale również do Włoch oraz Portugalii. W mniejszym zakresie rozwija też wyjazdy o profilu zwiedzania i wypoczynkowym, w tym do Kambodży z Tajlandią, Sri Lanki, Gruzji, a nawet Argentyny z Brazylią. Od wielu lat wykazuje wysoką rentowność działalności i pomimo regularnej redystrybucji zysków jest biurem bardzo stabilnym finansowo, dlatego ma wysoki rating AA, a jego perspektywa jest nadal stabilna.

Trade & Travel – dwudziesty drugi (przed rokiem przejściowo nie klasyfikowany) pod względem wielkości touroperator w zestawieniu, działający od 27 lat i organizujący głównie wypoczynkowe oraz objazdowe wyjazdy egzotyczne, a zatem działający w obszarze produktów o relatywnie mniejszym ryzyku i jednocześnie wyższych marżach. Biuro rozszerza działalność również na kierunki bliższe, jak Cypr, Hiszpania (Teneryfa ) i Portugalia. Nieco mniej korzystną stroną bilansu organizatora jest to, że znacząca część jego funduszy własnych jest zaangażowana w stosunkowo mało płynne aktywa i ma on relatywnie dużą pozycję „wartości niematerialne i prawne”. Organizator otrzymał stosunkowo dobrą ocenę BBB-, a jej perspektywa została określona jako stabilna.

But – dwudziesty trzeci (przed rokiem dwudziesty drugi) organizator w zestawieniu z siedzibą w Warszawie, działający już od 20 lat, jest jednym z liderów w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży, który należy do nieco mniej ryzykownych segmentów turystyki. Oferuje zarówno krajowe, jaki i zagraniczne (samolotem lub autokarem) obozy młodzieżowe i wyjazdy do Bułgarii, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Grecji i Wielkiej Brytanii. Organizuje również kolonie dla dzieci (wiek 5-13 lat), a także krajowe oraz zagraniczne wyjazdy studenckie i pomaturalne (do 20 lat). Długoletnie doświadczenie biura i stabilny rozmiar jego działalności sprzyja ograniczeniu ryzyka, ale duży udział niepłynnych aktywów oraz tzw. wartości firmy w funduszach własnych są istotnymi czynnikami ograniczającymi ocenę, która ponownie określona została na BB+ z perspektywą nieznaną.

Sport Vita – dwudzieste czwarte (przed rokiem dwudzieste trzecie) biuro w zestawieniu, obecne na rynku od 1995 roku, działające jako uznany organizator wyjazdów narciarskich i snowboardowych do Włoch i Austrii.

Sport Vita prowadzi rentowną działalność w zakresie organizowania zimowych imprez autokarowych, imprez z dojazdem własnym oraz przejazdów autokarowych. Klientom proponuje kompleksowe organizowanie i opiekę podczas takich pobytów połączonych ze szkoleniami narciarskimi, zawodami i rozrywką. Biuro organizuje też zimowe imprezy integracyjne dla firm. Spółka prowadzi równolegle hotel (województwo warmińsko – mazurskie), ale analiza przesłanych dokumentów wskazuje, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie on wywierał negatywnego wpływu na jej działalność jako touroperatora.

Znacznie poprawiająca się relacja funduszy własnych organizatora do rozmiarów działalności i nadal wysoka jej rentowność zdecydowały, że biuru Sport Vita podwyższono ocenę z BBB+ do A- wraz z pozostawieniem perspektywy pozytywnej odzwierciedlającej istotne prawdopodobieństwo podwyższenia oceny w przyszłości.

Transparentność w turystyce

Transparentność podmiotów działających w takiej branży jak zorganizowana turystyka wyjazdowa ma szczególną wagę. To dzięki niej agenci i ich klienci mogą się w przybliżeniu zorientować o stopniu ryzyka związanego z korzystaniem z usług danego biura. Jednym z kilku celów okresowego zestawienia ocen stabilności organizatorów jest również pokazanie, którzy z nich bez obaw dzielą się informacjami na temat swojego biznesu, a którzy nie chcą lub też nie potrafią takiej informacji przygotować.

Oprócz biur omówionych w dwóch odsłonach komentarza do najnowszej edycji ratingów, transparentnością wykazały się biura (kolejność według przychodów): Otium, Sigma Travel i Orka Travel. Z powodów obiektywnych nie ma w zestawieniu nowych danych biura Wygoda Travel – rok obrotowy tego organizatora kończy się 30 kwietnia, a więc jego rating bazuje jeszcze na dotychczasowych danych za rok zakończony 30 kwietnia 2016.

Dla touroperatorów, którzy nie dostarczyli na czas odpowiednich danych lub nie były one z jakiś względów dostępne, nie mogły zostać określone znowelizowane oceny stabilności i w związku z tym otrzymały one sygnaturę N/A. Są to: Exim Tours, Active Travel, Opal Travel oraz Sun&Fun.

Pod koniec kwietnia przedstawiliśmy najnowsze oceny wystawione biurom podróży przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata („Ratingi biur podróży 2017 – najlepsze oceny w historii”). Następnie zamieściliśmy materiał („Ratingi biur podróży 2017: Jak oni to robią, cz. I”), omawiający w skrócie charakter działalności 14 największych podmiotów na rynku turystyki wyjazdowej. Dzisiaj – zgodnie z zapowiedzią – przekazujemy materiał dotyczący kolejnych dziesięciu organizatorów, mniej znanych, lecz stanowiących istotne uzupełnienie obrazu branży i świadczących takie usługi i pokrywające nisze, które mogą umykać nawet bardzo zaawansowanym logistycznie liderom polskiego rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

Pozostało 94% artykułu
Biura Podróży
Coral Travel Poland: W tym roku zabierzemy do Turcji pół miliona turystów
Biura Podróży
TUI sprzedaje już wyjazdy na lato 2025 roku. Pierwszy raz tak wcześnie
Biura Podróży
Koniec tańszych wakacji? W ostatnim tygodniu ważna zmiana w biurach podróży
Biura Podróży
TUI podsumował sprzedaż wakacji – 60 procent miejsc już zarezerwowanych
Biura Podróży
Exim Tours uruchomi loty czarterowe do Bahrajnu. „Kolejna ekscytująca nowość”
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?