– Najczęściej popełniane błędy i najczęściej zadawane pytania organizatorów w kwestii wypełnienia deklaracji o składkach na TFG zainspirowały nas do nagrania dwóch kilkuminutowych filmów instruktażowych – mówi Renata Mentlewicz, dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. – Tłumaczymy w nich jak poprawnie wypełnić deklaracje, te papierowe i te elektroniczne.

Wśród najczęściej pojawiających się problemów przy wypełnianiu deklaracji są m.in.: wątpliwości dotyczące poprawnego wyliczenia składki należnej do TFG (np. rozliczanie składek za rozwiązane umowy) czy problemy natury formalnoprawnej (np. odnośnie osób uprawnionych do podpisania deklaracji). Wraz z uruchomieniem TFG, w listopadzie 2016 roku, organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni zobowiązani zostali do przekazywania do Funduszu: comiesięcznych deklaracji o sprzedanych imprezach oraz składki przeznaczonej na dodatkowe zabezpieczenie turystów.

Miesięcznie touroperatorzy składają ponad 3,5 tysiąca takich deklaracji. Filmy instruktażowe, jak je wypełnić można znaleźć na stronie www.ufg.pl w zakładce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny/dla organizatorów turystyki/deklaracja.

TFG działa jako II filar zabezpieczeń dla turystów na wypadek niewypłacalności touroperatora. Gwarantuje dodatkowe środki, w sytuacji gdy: a) touroperator nie może zapewnić powrotu swoich klientów do kraju, a środki z I filaru okazują się niewystarczające, bądź b) środki z zabezpieczenia finansowego biura podróży nie wystarczają na pokrycie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez jego klientów w związku z niezrealizowanymi wyjazdami (w całości lub części).