Betlej: W Polsce wzrost popytu na wycieczki większy niż u sąsiadów

52 złote w ostatnim tygodniu, a 163 złote w ciągu ostatnich pięciu tygodni – o tyle wzrosła średnia cena tegorocznych wakacji w biurach podróży – podaje ekspert

Publikacja: 11.03.2019 01:53

Betlej: W Polsce wzrost popytu na wycieczki większy niż u sąsiadów

Foto: AFP

Jest duży kontrast między rezultatami obecnej sprzedaży wyjazdów z biurami podróży a tymi sprzed roku, kiedy rosła ona bardzo dynamicznie, o około 45 procent. Nic więc dziwnego, że branża zorganizowanej turystyki wyjazdowej ma powody do narzekania – ocenia w pierwszych zdaniach cotygodniowego materiału o sytuacji w turystyce wyjazdowej prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

Popyt na wycieczki powinien wzrastać, bo szybciej rosną realne wynagrodzenia Polaków. Tymczasem nadwyżka sprzedaży ponad jej poziomem ubiegłorocznym systematycznie maleje i wynosi obecnie prawdopodobnie jedynie około 6 procent – szacuje ekspert.

Jak pisze, w drugiej i trzeciej dekadzie stycznia sprzedaż kluczowych dla branży imprez lotniczych nieco się poprawiła, ale później roczna dynamika ich sprzedaży ponownie osłabła i w lutym znalazła się o co najmniej 3 procent poniżej poziomu sprzed roku.

„W ostatnich tygodniach w szybkim tempie zanika udział sprzedaży zimy, na rzecz udziału lata. W ten sposób bieżąca sprzedaż staje się stopniowo sprzedażą sezonu letniego, a ten od września sprzedaje się znacznie słabiej niż zima. W rezultacie obecne osłabienie sprzedaży nie wynika z generalnie słabnącej koniunktury w turystyce wyjazdowej, ale w dużej mierze jest czysto technicznym skutkiem zmian w proporcjach dobrej sprzedaży zimy i słabszej lata. (…) Duże znaczenie może mieć odsuwanie momentu zakupu wycieczek, które jest najprawdopodobniej konsekwencją sporej nadpodaży i nienaturalnie niskich cen wycieczek w przededniu i podczas ostatnich letnich wakacji” – opisuje sytuację autor.

Innym idzie gorzej

Okazuje się jednak – pisze dalej – że sytuacja w Polsce nie przedstawia się tak źle, jeśli porównać ją z sytuacją w innych krajach. Na koniec roku dynamikę wzrostu liczby rezerwacji w Niemczech można ocenić (na podstawie danych z systemów rezerwacyjnych zwłaszcza Amadeus Leisure IT) na około 4 procent. Z kolei na podstawie danych z raportów TUI Group i Thomasa Cooka (wprawdzie dość enigmatycznych) można oszacować, że na koniec grudnia w krajach skandynawskich liczony rok do roku spadek liczby rezerwacji wyniósł około 5 procent lub nawet więcej. A z raportu litewskiego biura Novaturas wynika, że roczny wzrost liczby rezerwacji wyniósł u niego na koniec grudnia 5 procent, co może być dość reprezentatywne dla rynku krajów nadbałtyckich, gdyż ma on w nim około 45 procent udziałów.

Szacowana na 17 procent dynamika rocznego wzrostu liczby rezerwacji na koniec grudnia w polskiej branży wydaje się więc bardzo dobra.

Odnośnie do dynamiki na koniec stycznia tego roku, to nie ma jeszcze konkretniejszych danych ze Skandynawii (ale pozostaje ona ujemna) oraz krajów nadbałtyckich (prawdopodobnie nadal pozostaje w okolicy 5 procent). W Niemczech spadła natomiast do przedziału pomiędzy 0 a 1 procent. Tymczasem w Polsce wyniosła prawie 12 procent, a zatem nadal wypadała znacznie korzystniej niż u sąsiadów – wskazuje Betlej.

Pięć dni temu Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) podał najnowsze statystyki lotnicze za trzeci kwartał 2018 roku. Są one zbieżne ze znanymi wcześniej danymi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (co potwierdza z kolei nieadekwatność zaniżonych danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX) i wskazują na wzrost branży w trzech kwartałach 2018 roku o 36,2 procent.

Traveldata – pisze Betlej – szacowała wzrost na około 35 procent, ale dla całego roku turystycznego, czyli zawierającego też listopad i grudzień 2017 roku, które były sporo słabsze, i październik 2018 roku.

163 złote w pięć tygodni

W minionym tygodniu średnia cena wycieczek w biurach podróży z wylotami między 5 i 11 sierpnia wzrosła, w porównaniu z poprzednim tygodniem, o 52 złote (w tygodniach poprzednich spadła o 13 złotych i wzrosła o 34, 22, 68 złotych) – pokazuje badanie przeprowadzone przez Traveldatę.

Jak pisze ekspert, największy wzrosty średnich cen wycieczek miał miejsce w wypadku wycieczek do Turcji Egejskiej i na Turecką Riwierę – o 124 i 119 złotych, a także na Korfu – o 117 złotych. Największe zniżki odnotowano w odniesieniu do wakacji na Fuerteventurze – o 27 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawiony jest na wykresie poniżej.

Ceny wycieczek – komentuje Betlej – uwzględniają już marcowe korekty w górę na niemal wszystkich kierunkach, czego rezultatem jest ich dość zdecydowany wzrost. Generalnie rzecz biorąc obecne marcowe zwyżki były bardzo zbliżone do ubiegłorocznych (39 wobec 44 złotych) i nieco mniejsze niż w sezonie 2017 roku (54 złote).

Ogólne tempo wzrostu średniej ceny w ostatnim czasie istotnie przyspieszyło i w ostatnich pięciu tygodniach wyniosło 163 złote, czyli około 5 procent. Wyraźniej widoczne staje się to we wcześniejszych terminach wylotów (np. w czerwcu i w maju), a zdecydowanie wyraźniej w przypadku wycieczek sprzedawanych w okresie tzw. last minute, które już od dobrych paru tygodni mocno przewyższają ceny ubiegłoroczne – pisze ekspert.

W minionym tygodniu najmocniej w stosunku do średniej zmiany cen (czyli +52 złotych) wzrosły ceny wyjazdów tureckich (+122 złote), a w mniejszym stopniu greckich (+75 złotych) i bułgarskich (+59 złotych). Dość wyraźnie z tyłu pozostał natomiast wzrost cen na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu – odpowiednio o 37 i 6 złotych.

Koszty rosną szybciej niż ceny

Jak wylicza Betlej, niemal o identyczną wartość co w ostatnim tygodniu, cena wakacji skoczyła w odniesieniu do tego samego momentu w zeszłym roku. Różnica wyniosła 53 złote (poprzednio cena była większa o 25, 65 i 30 i mniejsza o 13, 31 złotych). Czynniki wpływające na koszty organizowania wyjazdów przez touroperatorów, czyli cena paliwa (6 procent więcej) i kurs złotówki (6 procent mniej), spowodowały, że były one większe o 120 – 130 złotych.

Spośród dużych kierunków nadal utrzymuje się wyraźna zwyżka średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności już od 2017 roku, generalnie mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 287 i 195 złotych.

Wyraźnie podniosły się też ceny wycieczek do Grecji – o 76 złotych i Bułgarii – o 60 złotych.

Liderem spadków konsekwentnie pozostawały w zeszłym tygodniu Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 138 złotych, a przed tygodniem i dwoma były mniejsze o 182 i 63 złote. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w ostatnich tygodniach zdecydowanie korzystniejsze dla organizatorów stały się ceny wycieczek na kierunkach kanaryjskich sprzedawanych w ofertach last minute – opisuje Betlej.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najbardziej zdrożały wycieczki do Turcji i Egiptu – o 234 i 154 złote. Zupełnie nieznacznie podniosły się za to średnie ceny wyjazdów do Bułgarii i Tunezji – w obu wypadkach o 5 złotych. Tradycyjnie dość istotnie spadły ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie – o 78 złotych.

Traveldata przeanalizowała, jak zachowywały się średnie ceny wakacji w poszczególnych kierunkach w ostatnich 21 tygodniach i przedstawiła to na mapie.

Widać z tego, że największe i najmniejsze zwyżki cen występują na trasach mniej masowych. Wzrosty na najważniejszych kierunkach dla polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej w mniejszym stopniu są zróżnicowane, również w ujęciu procentowym wzrosty są dosyć ograniczone. Największe wystąpiły w tym okresie na kierunkach egipskich i tureckich – odpowiednio 11,2 i 10,5 procent, najmniejsze zaś w Grecji i w Bułgarii – o 7,7 i 8,4 procent. Pierwsze kierunki cieszą się w tym sezonie szczególnie dużym popytem, natomiast Grecja ma słabszą sprzedaż niż przed rokiem – wskazuje prezes Traveldaty.

Kiedy u innych drożeje, w Rainbow tanieje

Betlej porównuje też średnie ceny według organizatorów turystyki. Okazuje się, że jedyną zniżkę w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazała oferta biura podróży Rainbow – była tańsza o około 100 złotych. Z tym że zniżka w grupie hoteli, które były w sprzedaży również w poprzednim sezonie, była mniejsza i wyniosła około 55 złotych. Jest to zatem sytuacja, która może świadczyć o tendencji do uzupełnienia oferty tego biura przez hotele z nieco niższej półki.

Stosunkowo niewiele zdrożały oferty Grecosa, o 15 złotych, i TUI Poland – o 25 złotych. Tu z kolei w grupie hoteli, które były w sprzedaży również w poprzednim sezonie wystąpiła zniżka o około 5 złotych. Była to więc nadal odwrotna sytuacja niż w wypadku Rainbow.

Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 45 złotych do 380 złotych.

Biorąc pod uwagę liczbę najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, pozycję lidera objął pierwszy raz w tym sezonie Rainbow z liczbą 29 ofert (poprzednio 25, przed rokiem 15, a przed dwoma 18 takich ofert), przesuwając na drugą pozycję TUI Poland z liczbą 25 ofert (poprzednio 32, przed rokiem 19, a przed dwoma 13 takich ofert). Na podium znalazł się jeszcze Coral Travel z liczbą 21 ofert (poprzednio 20, przed rokiem 21, a przed dwoma 19 ofert). Przewagę w zakresie hoteli trzygwiazdkowych i pięciogwiazdkowych miała oferta Rainbowa, a w hotelach czterogwiazdkowych TUI Poland – podaje Betlej.

Po Egipt i Turcję do Corala

Najtańsze wyjazdy do Egiptu – wyjaśnia dalej – proponował Coral Travel – 7 ofert. Jeśli chodzi o Grecję, to najtańsze były Rainbow i Grecos – 12 i 8 ofert. W wypadku wakacji na Wyspach Kanaryjskich przodował TUI Poland – 8 ofert przed Rainbowem i Itaką – 7 i 5 ofert. Wycieczki do Turcji w minionym tygodniu najniżej wyceniały Coral Travel – 6 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miał Exim Tours – 6 , a do Bułgarii TUI Poland z 3 ofertami.

W porównaniu z okresem sprzed roku – pisze Betlej – Rainbow wzmocnił swoją pozycję w Grecji, Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, TUI Poland w Turcji i w Tunezji, Coral Travel w Turcji, w Tunezji kontynentalnej i w Bułgarii, a Exim Tours w Tunezji i w Egipcie.

Autor analizy przedstawia też tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne (zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach).

Osiemnaste zestawienie sezonu lato 2019 pierwszy raz otworzył Grecos, do czego przyczyniła się wyraźnie mniejsza marcowa korekta cen w górę w tym biurze niż u konkurentów (z wyjątkiem Rainbowa). Skład pierwszej piątki pozostał taki sam, a niewielkie zmiany w kolejności wynikają z różnic w skali podnoszenia cen. Istotnym przesunięciem jest kolejny awans Rainbowa (tym razem o dwie pozycje), ale też znacząca poprawa odchylenia od średniej będąca skutkiem bardzo niewielkiej średniej zwyżki cen ofertowych (o około 10 złotych) wobec średniego wzrostu takich cen w branży o 52 złote – opisuje Andrzej Betlej.

Jest duży kontrast między rezultatami obecnej sprzedaży wyjazdów z biurami podróży a tymi sprzed roku, kiedy rosła ona bardzo dynamicznie, o około 45 procent. Nic więc dziwnego, że branża zorganizowanej turystyki wyjazdowej ma powody do narzekania – ocenia w pierwszych zdaniach cotygodniowego materiału o sytuacji w turystyce wyjazdowej prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

Popyt na wycieczki powinien wzrastać, bo szybciej rosną realne wynagrodzenia Polaków. Tymczasem nadwyżka sprzedaży ponad jej poziomem ubiegłorocznym systematycznie maleje i wynosi obecnie prawdopodobnie jedynie około 6 procent – szacuje ekspert.

Pozostało 95% artykułu
Biura Podróży
Coral Travel Poland: W tym roku zabierzemy do Turcji pół miliona turystów
Biura Podróży
TUI sprzedaje już wyjazdy na lato 2025 roku. Pierwszy raz tak wcześnie
Biura Podróży
Koniec tańszych wakacji? W ostatnim tygodniu ważna zmiana w biurach podróży
Biura Podróży
TUI podsumował sprzedaż wakacji – 60 procent miejsc już zarezerwowanych
Biura Podróży
Exim Tours uruchomi loty czarterowe do Bahrajnu. „Kolejna ekscytująca nowość”
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy