Do tego doszły przychody ze sprzedaży miejsc w samolotach czarterowanych przez touroperatora, czyli 3,2 miliona złotych. One też były wyższe niż rok wcześniej, ale o 113,3 procent.

Łączne więc przychody ze sprzedaży w styczniu tego roku wyniosły 116,1 miliona złotych, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, w którym łączna wartość przychodów wyniosła 87,6 milionów złotych, dało wzrost o około 32,5 procent.

CZYTAJ TEŻ: Rainbow zaczyna sprzedawać zimę 2020/2021 od nowości

Z kolei wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Rainbow Tours (wszystkie spółki, czyli touroperatorska i hotelarska) ze sprzedaży z tytułu organizowania imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła 112,9 miliona złotych, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, stanowiło wzrost o 31,1 procent. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w styczniu wyniosły 3,3 miliona złotych i były wyższe o około 106,2c procent od przychodów tego samego okresu sprzed roku.

Łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 116,2 miliona złotych, czyli o 32,5 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku.