Postojowe i ZUS dla organizatorów turystyki – co z ustawą?

Sejm wrócił do projektu ustawy przyznającej trzymiesięczne postojowe i zwolnienie z ZUS  organizatorom turystyki. Być może w przyszłym tygodniu zakończy się proces legislacyjny.

Publikacja: 18.11.2020 12:09

Postojowe i ZUS dla organizatorów turystyki – co z ustawą?

Foto: Agnieszka Ścigaj złożyła najdalej idącą poprawkę.

Sejm wrócił dzisiaj do prac nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa przewiduje krótkotrwałą pomoc dla branż zamkniętych w wyniku drugiej fali pandemii, jak gastronomia, fitness, targi czy działalność estradowa.

W trakcie pierwszego czytania projektu w komisji polityki społecznej i rodziny, 27 października, rząd zgłosił za pośrednictwem posła Michała Wypija (PiS), do niej niewielką, ale bardzo ważną dla branży turystycznej poprawkę, będącą niejako uzupełnieniem poprzedniej ustawy pomocowej, zwanej tarczą 5.0 albo tarczą dla turystyki. Chodziło o objęcie zwolnieniem z ZUS przez trzy miesiące – lipiec, sierpień, wrzesień – organizatorów turystyki.

W tamtej ustawie, przyznającej pomoc między innymi pilotom, przewodnikom i agentom turystycznym zabrakło bowiem tej pomocy dla tej grupy zawodowej. Wicepremier Jadwiga Emilewicz tłumaczyła wtedy, że w zamian organizatorzy dostali Turystyczny Fundusz Zwrotów. Później jednak Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii udało się uzyskać zgodę rządu na uwzględnienie w pomocy touroperatorów, stąd poprawka do kolejnej „ustawy covidowej”. Komisja poprawkę zaakceptowała i rekomenduje ją Sejmowi.

WIĘCEJ CZYTAJ: Zwolnienie z ZUS dla organizatorów turystyki z poparciem komisji sejmowej

Podczas dzisiejszego drugiego czytania projektu, na forum całego parlamentu, klub PiS zgłosił dodatkową poprawkę, aby organizatorów turystyki objąć także prawem do postojowego. Pod warunkiem, że „przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (…) był niższy co najmniej o 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku”.

Poza tym poszczególne siły polityczne zgłaszały do projektu swoje opinie i poprawki. Trzy kluby opozycji były zgodnie w jednym – ustawa nie powinna dzielić przedsiębiorców na tych, którym wsparcie się należy i tych, którzy są go pozbawieni. Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej, Przemysław Koperski z Lewicy i Agnieszka Ścigaj z Koalicji Polskiej (PSL-Kukiz 15′) wspominali w tym kontekście o branżach, których ustawa nie obejmuje, wymieniając wśród innych grupy zawodowe związane z turystyką, jak piloci, przewodnicy turystyczni, przewodnicy górscy, agenci turystyczni, transport czy hotele.

Najdalej poszła przedstawicielka Polskiego Stronnictwa Ludowego, która w imieniu swojego klubu złożyła poprawkę odchodzącą od przyznawania pomocy według działu PKD na rzecz jedynego kryterium – spadku przychodów o co najmniej 20 procent.

– Nie wolno dzielić przedsiębiorców, wybierać sobie branż, jedynym kryterium powinien być spadek przychodów – uzasadniała Ścigaj.

Odpowiadając na wszystkie zarzuty wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak wskazywał, że wbrew różnym zapowiedziom, polskie firmy wcale nie upadają masowo. Wskazywał, że rząd przyjął jako podstawowy warunek skierowania pomocy PKD ze względów organizacyjnych – tak jest najłatwiej najprecyzyjniej wskazać komu się ona należy, a potem najszybciej ją można wypłacić. Badanie kondycji poszczególnych firm, czy spełniają kryterium spadku przychodów, byłoby dużo bardziej skomplikowane i opóźniło pomoc.

Ustawa wróci teraz do komisji, jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu będzie głosowana, po czym izba prześle ją do dalszych prac w Senacie. Najbliższe posiedzenie Senatu Zaplanowane jest na przyszły tydzień.

Poprawka rządowa w sprawie organizatorów turystyki jest raczej niezagrożona, ponieważ nikt nie podważa potrzeby jej uchwalenia.

Sejm wrócił dzisiaj do prac nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa przewiduje krótkotrwałą pomoc dla branż zamkniętych w wyniku drugiej fali pandemii, jak gastronomia, fitness, targi czy działalność estradowa.

W trakcie pierwszego czytania projektu w komisji polityki społecznej i rodziny, 27 października, rząd zgłosił za pośrednictwem posła Michała Wypija (PiS), do niej niewielką, ale bardzo ważną dla branży turystycznej poprawkę, będącą niejako uzupełnieniem poprzedniej ustawy pomocowej, zwanej tarczą 5.0 albo tarczą dla turystyki. Chodziło o objęcie zwolnieniem z ZUS przez trzy miesiące – lipiec, sierpień, wrzesień – organizatorów turystyki.

Biura Podróży
Aleksandra Dmytrasz prezeską touroperatorów i agentów turystycznych w PIT
Biura Podróży
Więcej Niemców wyjedzie na wakacje – duży ruch w biurach podróży
Biura Podróży
TUI wraca na giełdę do Frankfurtu. Upadek FTI poprawił notowania touroperatora
Biura Podróży
W biurach podróży mapa cen czerwona od podwyżek. Są tylko cztery wyjątki
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Biura Podróży
Zmiany w zarządzie biura podróży Rainbow. Pierwszy raz kobieta we władzach
Biura Podróży
ESky.pl na 20-lecie promuje się i funduje vouchery na podróże