TOO: Zapytaj rząd, dlaczego cię wykluczył z pomocy

Dlaczego rząd wyklucza z pomocy antykryzysowej firmy niezatrudniające pracowników? Pytają o to przedsiębiorcy z sektora turystyki. Turystyczna Organizacja Otwarta podpowiada więc swoim członkom, kto zna odpowiedź.

Publikacja: 02.12.2020 13:22

TOO: Zapytaj rząd, dlaczego cię wykluczył z pomocy

Foto: turystyka.rp.pl

Turystyczna Organizacja Otwarta rozpoczęła akcję „Masz dość!? Wyślij pismo – strajkujemy”. Polega ono na zachęcaniu członków do wysyłania pod adres Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii listów z pytaniem, dlaczego rząd pomija w tarczach, mających chronić firmy w czasie kryzysu, drobnych przedsiębiorców funkcjonujących jako jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe i spółki jawne.

– W planowanej pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju, zapowiadanej jako tarcza PFR 2.0, rząd nie uwzględnia jednoosobowych firm, które nikogo nie zatrudniają – tłumaczy prezes TOO Alina Dybaś-Grabowska. – Pomoc w postaci umorzenia składek ZUS czy udzielenia postojowego nie jest wystarczająca. Dostęp do subwencji z PFR dałby drobnym przedsiębiorcom szanse na przeżycie. Dzielenie przedsiębiorców według takiego kryterium uważamy za szkodliwe i wykluczające.

-Nasi członkowie, wśród których jest kilkuset organizatorów turystyki, agentów turystycznych, pilotów i przewodników w takiej właśnie sytuacji, często pytają o ten problem. Postanowiliśmy więc podpowiedzieć im, jak bezpośrednio mogą uzyskać odpowiedź. Zarazem zależy nam, żeby władze, z którymi prowadzimy na co dzień rozmowy, do których wysyłamy nasze postulaty i u których walczymy o dobre warunki pomocy, usłyszały też bezpośrednio głosy pojedynczych przedsiębiorców – dodaje Dybaś-Grabowska.

Podobny problem poruszyli w swoim piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego z soboty, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.

CZYTAJ: OSAT do premiera: Nie zapominajmy o pomocy dla firm jednoosobowych

Publikujemy list, jaki członkowie TOO mogą wysyłać do MRPiT w całości i bez zmian.

„Szanowny Panie Ministrze,

w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198) proszę o odpowiedź na poniższe zapytania:

Pytanie 1.
Jaka podstawa prawna umożliwia wykluczenie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej części przedsiębiorców z pomocowych rozwiązań Państwowego Funduszu Rozwoju, w szczególności z tarczy antykryzysowej dla firm i pracowników.

Nierównemu traktowaniu a zatem wykluczeniu z ubiegania się o finansowe środki publiczne z tego tytułu podlegają niezatrudniające pracowników:
1.1. jednoosobowe działalności gospodarcze,
1.2. działalności w formie spółek cywilnych
1.3. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1.4. spółki komandytowe
1.5. spółki jawne

Każda z wyżej wymienionych form prowadzenia działalności gospodarczej kwalifikuje się do zawartej w art. 4. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646) definicji przedsiębiorcy, nie ograniczając prawa przedsiębiorcy do niezatrudniania pracowników. Równocześnie art. 2. tejże ustawy wskazuje, iż : Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. W związku z powyższym osoby wykonujące działalność gospodarczą winny być traktowane równo, tj. bez działań dyskryminacyjnych w aspekcie m.in. ubiegania się o finansowe środki publiczne.

Pytanie 2.
Na jakiej podstawie prawnej wprowadzone zostały ograniczenia w pomocy antykryzysowej udzielanej za pośrednictwem PFR tylko do przedsiębiorstw zatrudniających pracowników.
Co jest sprzeczne z zapisem art. 2 ww. Ustawy Prawo Przedsiębiorców.

Pytanie 3.
Jak Ministerstwo Rozwoju interpretuje w takim przypadku zapis Ustawy Prawo Przedsiębiorców art. Art. 12. mówiący o tym, że: “Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Co stanowi  nakaz traktowania przedsiębiorców według „jednakowej miary”, gdyż są to podmioty równe wobec prawa.

Proszę o udzielenie odpowiedzi w formie listu przesłanego za pośrednictwem ePUAP w terminie przewidzianym w art. Art. 13. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”.

Turystyczna Organizacja Otwarta rozpoczęła akcję „Masz dość!? Wyślij pismo – strajkujemy”. Polega ono na zachęcaniu członków do wysyłania pod adres Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii listów z pytaniem, dlaczego rząd pomija w tarczach, mających chronić firmy w czasie kryzysu, drobnych przedsiębiorców funkcjonujących jako jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe i spółki jawne.

– W planowanej pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju, zapowiadanej jako tarcza PFR 2.0, rząd nie uwzględnia jednoosobowych firm, które nikogo nie zatrudniają – tłumaczy prezes TOO Alina Dybaś-Grabowska. – Pomoc w postaci umorzenia składek ZUS czy udzielenia postojowego nie jest wystarczająca. Dostęp do subwencji z PFR dałby drobnym przedsiębiorcom szanse na przeżycie. Dzielenie przedsiębiorców według takiego kryterium uważamy za szkodliwe i wykluczające.

Biura Podróży
Turyści chcą latać z biurami podróży za granicę, ale rezygnują z ich usług w kraju
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Biura Podróży
Klienci upadłego biura podróży dostaną pieniądze po wakacjach. Czeka 250 tysięcy ludzi
Biura Podróży
Biuro podróży planuje wozić klientów na prywatną wyspę. Ma już statki i hotele
Biura Podróży
Niemiecka firma turystyczna otwiera przedstawicielstwo w Polsce. W planach cała Europa
Biura Podróży
Korekta cen w biurach podróży. Wakacje tanieją, a najbardziej te w Turcji