TOO: Zapytaj rząd, dlaczego cię wykluczył z pomocy

Dlaczego rząd wyklucza z pomocy antykryzysowej firmy niezatrudniające pracowników? Pytają o to przedsiębiorcy z sektora turystyki. Turystyczna Organizacja Otwarta podpowiada więc swoim członkom, kto zna odpowiedź.

Publikacja: 02.12.2020 13:22

TOO: Zapytaj rząd, dlaczego cię wykluczył z pomocy

Foto: turystyka.rp.pl

Turystyczna Organizacja Otwarta rozpoczęła akcję „Masz dość!? Wyślij pismo – strajkujemy”. Polega ono na zachęcaniu członków do wysyłania pod adres Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii listów z pytaniem, dlaczego rząd pomija w tarczach, mających chronić firmy w czasie kryzysu, drobnych przedsiębiorców funkcjonujących jako jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe i spółki jawne.

– W planowanej pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju, zapowiadanej jako tarcza PFR 2.0, rząd nie uwzględnia jednoosobowych firm, które nikogo nie zatrudniają – tłumaczy prezes TOO Alina Dybaś-Grabowska. – Pomoc w postaci umorzenia składek ZUS czy udzielenia postojowego nie jest wystarczająca. Dostęp do subwencji z PFR dałby drobnym przedsiębiorcom szanse na przeżycie. Dzielenie przedsiębiorców według takiego kryterium uważamy za szkodliwe i wykluczające.

-Nasi członkowie, wśród których jest kilkuset organizatorów turystyki, agentów turystycznych, pilotów i przewodników w takiej właśnie sytuacji, często pytają o ten problem. Postanowiliśmy więc podpowiedzieć im, jak bezpośrednio mogą uzyskać odpowiedź. Zarazem zależy nam, żeby władze, z którymi prowadzimy na co dzień rozmowy, do których wysyłamy nasze postulaty i u których walczymy o dobre warunki pomocy, usłyszały też bezpośrednio głosy pojedynczych przedsiębiorców – dodaje Dybaś-Grabowska.

Podobny problem poruszyli w swoim piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego z soboty, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.

CZYTAJ: OSAT do premiera: Nie zapominajmy o pomocy dla firm jednoosobowych

Publikujemy list, jaki członkowie TOO mogą wysyłać do MRPiT w całości i bez zmian.

„Szanowny Panie Ministrze,

w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198) proszę o odpowiedź na poniższe zapytania:

Pytanie 1.
Jaka podstawa prawna umożliwia wykluczenie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej części przedsiębiorców z pomocowych rozwiązań Państwowego Funduszu Rozwoju, w szczególności z tarczy antykryzysowej dla firm i pracowników.

Nierównemu traktowaniu a zatem wykluczeniu z ubiegania się o finansowe środki publiczne z tego tytułu podlegają niezatrudniające pracowników:
1.1. jednoosobowe działalności gospodarcze,
1.2. działalności w formie spółek cywilnych
1.3. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1.4. spółki komandytowe
1.5. spółki jawne

Każda z wyżej wymienionych form prowadzenia działalności gospodarczej kwalifikuje się do zawartej w art. 4. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646) definicji przedsiębiorcy, nie ograniczając prawa przedsiębiorcy do niezatrudniania pracowników. Równocześnie art. 2. tejże ustawy wskazuje, iż : Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. W związku z powyższym osoby wykonujące działalność gospodarczą winny być traktowane równo, tj. bez działań dyskryminacyjnych w aspekcie m.in. ubiegania się o finansowe środki publiczne.

Pytanie 2.
Na jakiej podstawie prawnej wprowadzone zostały ograniczenia w pomocy antykryzysowej udzielanej za pośrednictwem PFR tylko do przedsiębiorstw zatrudniających pracowników.
Co jest sprzeczne z zapisem art. 2 ww. Ustawy Prawo Przedsiębiorców.

Pytanie 3.
Jak Ministerstwo Rozwoju interpretuje w takim przypadku zapis Ustawy Prawo Przedsiębiorców art. Art. 12. mówiący o tym, że: “Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Co stanowi  nakaz traktowania przedsiębiorców według „jednakowej miary”, gdyż są to podmioty równe wobec prawa.

Proszę o udzielenie odpowiedzi w formie listu przesłanego za pośrednictwem ePUAP w terminie przewidzianym w art. Art. 13. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”.

Turystyczna Organizacja Otwarta rozpoczęła akcję „Masz dość!? Wyślij pismo – strajkujemy”. Polega ono na zachęcaniu członków do wysyłania pod adres Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii listów z pytaniem, dlaczego rząd pomija w tarczach, mających chronić firmy w czasie kryzysu, drobnych przedsiębiorców funkcjonujących jako jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe i spółki jawne.

– W planowanej pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju, zapowiadanej jako tarcza PFR 2.0, rząd nie uwzględnia jednoosobowych firm, które nikogo nie zatrudniają – tłumaczy prezes TOO Alina Dybaś-Grabowska. – Pomoc w postaci umorzenia składek ZUS czy udzielenia postojowego nie jest wystarczająca. Dostęp do subwencji z PFR dałby drobnym przedsiębiorcom szanse na przeżycie. Dzielenie przedsiębiorców według takiego kryterium uważamy za szkodliwe i wykluczające.

Biura Podróży
Jedno z największych europejskich biur podróży sprzedane za 1 euro
Biura Podróży
Mistrzyni olimpijska ambasadorką turystyki aktwnej w Itace
Biura Podróży
Rekordowa sprzedaż eSky. „Zawdzięczamy ją pakietom dynamicznym”
Biura Podróży
Z Eximem na Tahiti i Bora Bora – nowość w ofercie touroperatora
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Biura Podróży
Spór Itaki z Wakacje.pl: Kiedy integracja systemów rezerwacyjnych?