ABC Turystycznego Funduszu Pomocowego. Poradnik dla touroperatorów

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny opublikował na swojej stronie internetowej informacje na temat Turystycznego Funduszu Pomocowego. Składki na ten fundusz przedsiębiorcy turystyczni muszą odprowadzać od 1 stycznia.

Publikacja: 20.01.2021 11:43

ABC Turystycznego Funduszu Pomocowego. Poradnik dla touroperatorów

Foto: Fot. Pixabay

Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) to jedno ze wspierających turystykę rozwiązań zawartych w ustawie z 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covidu-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639) – pisze Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) w informacji prasowej.

Z technicznego punktu widzenia TFP stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Środki na nim gromadzone pochodzą między innymi ze składek organizatorów turystyki. Zadaniem funduszu jest wspieranie przedsiębiorców turystycznych w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa  w art. 4 pkt 15 ustawy z 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Są to takie zdarzenia, jak między innymi pandemia, wybuch wojny, erupcja wulkanu uniemożliwiająca loty, trzęsienie ziemi, tsunami.

CZYTAJ TEŻ: Za kilka dni ruszy Turystyczny Fundusz Zwrotów. Na pieniądze czekać może nawet 100 tysięcy klientów

Od 1 stycznia 2021 roku organizatorzy muszą odprowadzać składki na TFP. Są one naliczane od każdego podróżnego z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej, a jej wysokość ustalona jest w rozporządzeniu ministra rozwoju, pracy i technologii z 22 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (Dz. U. 2020 poz. 2379). Obowiązek zapłacenia składki wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy lub wpłacenia pieniędzy przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki, jeżeli jest ono wcześniejsze niż dzień zawarcia umowy.

W większości wypadków składka na TFP wynosi tyle, ile składka na TFG, również odprowadzana przez organizatorów turystyki. Stawki składek na TFP różnią się w zależności od rodzaju umowy o udział w imprezie turystycznej i w związku z tym wynoszą od 0 do 15 złotych od podróżnego. Składki powinny być naliczane dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 roku, zaś pierwsze formularze wyliczenia składki wraz z należnymi składkami wynikającymi z ww. przepisów będzie trzeba złożyć do 21 lutego za styczeń, wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem konta w portalu TFG.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przygotowuje aktualnie dodatkową funkcję, która pomoże wyliczyć składkę na TFP. Składka na TFP nie podlega zwrotowi ani zarachowaniu na poczet kolejnych składek, inaczej niż wypadku składek na TFG.

Ze zgromadzonych w TFP pieniędzy organizatorzy turystyki będą zwracać turystom wpłaty za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia w Polsce lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139).

O uruchomieniu środków z TFP decyduje minister odpowiedzialny za turystykę we współpracy z ministrem finansów. Wypłaty z TFP będą realizowane wtedy, kiedy organizator turystyki nie będzie w stanie zwrócić podróżnym należności. Procedura wypłaty pieniędzy na rzecz podróżnych jest taka, jak w Turystycznym Funduszu Zwrotów za imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu pandemii COVID-19.

ZOBACZ TAKŻE: Klienci biur podróży odzyskali już 66 milionów złotych

Pieniądze z TFP to pożyczka, którą przedsiębiorca będzie musiał zwróci. Ma ona wesprzeć firmę, kiedy zdarzy się coś nieprzewidzianego. TFP stanowi tym samym uzupełnienie funkcjonującego już TFG, czyli tak zwanego drugiego filaru zabezpieczeń finansowych w turystyce. Pierwszym filarem są gwarancje bankowe oraz gwarancje i polisy ubezpieczeniowe pokrywające koszty powrotu uczestników imprez z wakacji oraz zwrot środków za niezrealizowane imprezy w wypadku bankructwa biura podróży. Kiedy pieniądze z polisy lub gwarancji zostaną wyczerpane, uruchamiany jest drugi filar, a w nim pieniądze z TFG pochodzące ze składek organizatorów.

Szczegółowe informacje dotyczące wyliczania i opłacania składek na TFG i TFP można znaleźć na portalu TFG: https://tfg.ufg.pl/tresc/39/Aktualnosci. Dostępne są tam również treści aktów prawnych mówiących o TFP i TFG.

Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) to jedno ze wspierających turystykę rozwiązań zawartych w ustawie z 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covidu-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639) – pisze Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) w informacji prasowej.

Z technicznego punktu widzenia TFP stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Środki na nim gromadzone pochodzą między innymi ze składek organizatorów turystyki. Zadaniem funduszu jest wspieranie przedsiębiorców turystycznych w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa  w art. 4 pkt 15 ustawy z 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Są to takie zdarzenia, jak między innymi pandemia, wybuch wojny, erupcja wulkanu uniemożliwiająca loty, trzęsienie ziemi, tsunami.

Biura Podróży
Koniec tańszych wakacji? W ostatnim tygodniu ważna zmiana w biurach podróży
Biura Podróży
TUI podsumował sprzedaż wakacji – 60 procent miejsc już zarezerwowanych
Biura Podróży
Exim Tours uruchomi loty czarterowe do Bahrajnu. „Kolejna ekscytująca nowość”
Biura Podróży
Do Polski wchodzi nowe biuro podróży. Oferuje wakacje w Turcji i Egipcie
Biura Podróży
Biura podróży cofają podwyżki cen wakacji. Trzy kierunki są jednak na to odporne
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?