TUI, Itaka, Rainbow potwierdziły swoją pozycję największych w turystyce

TUI Poland, Itaka, Rainbow straciły w pandemii większość przychodów, ale zachowały pozycje na liście największych biur podróży w kraju – pokazują badania Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata.

Publikacja: 22.06.2021 02:19

TUI, Itaka, Rainbow potwierdziły swoją pozycję największych w turystyce

Foto: Fot. AFP

Traveldata i jej prezes Andrzej Betlej przedstawili drugi z serii zapowiedzianych materiałów omawiających rok 2020 w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Analiza powstała na bazie ankiet zebranych wśród wiodących polskich organizatorów, podobnie jak miało to miejsce każdej wiosny w kilku latach poprzednich. Wyjątkiem od tej reguły był rok poprzedni, którego 10 miesięcy (marzec-grudzień) przebiegały w warunkach niespodziewanie anormalnych dla branży turystycznej.

Poprzedni materiał z 11 czerwca 2021 („Betlej: Pandemiczny rok nie naruszył stabilności biur podróży”) był podsumowaniem sytuacji w minionym sezonie jako całości. Kolejny tekst Traveldata poświęca dwunastu organizatorom największym pod względem przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych i liczby obsłużonych klientów.

„Rok 2020 był dla branży wyjątkowo niekorzystny z powodu drastycznych nieraz ograniczeń w podróżowaniu wywołanych pandemią koronawirusa. Cofnęły one liczbę klientów branży do okolic 2006 roku, a przychody nawet do okresu lat 2004-2005” – wyjaśnia Betlej.

Pierwsza ilustracja przedstawia 22 biura podróży uszeregowane według przychodów w 2020 roku.

""

turystyka.rp.pl

Dane TUI Poland niedostępne

Ekspert przypomina, że największy problem sprawia w tej grupie największych z touroperatorów – TUI Poland. Spółka – mimo takiego obowiązku – kolejny rok nie złożyła sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego.

CZYTAJ TEŻ: Betlej: Jest szansa pobić turystyczny rekord sezonu 2019 już w roku 2022

„Mając do wyboru całkowite pominięcie go w zestawieniu lub oszacowanie rezultatów biznesowych na podstawie różnorodnych przesłanek (siatka przelotów, stopień wypełnienia samolotów itp.) wybraliśmy tę drugą wersję, przyjmując wskaźnik realizacji przychodów na poziomie 37,5 procent zrealizowanych w roku 2019, a liczbę klientów na nieco wyższym poziomie 39,5 procent” – wyjaśniają autorzy.

Niższy wskaźnik realizacji przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych, niż ma to miejsce w przypadku liczby klientów, wynika z wyraźnie niższych cen niż średnio u pozostałych uczestników branży. Pod względem średniego odchylenia cen imprez oferowanych przez tego organizatora od cen referencyjnych, które co tydzień w innych raportach podaje Traveldata, TUI Poland miało najniższe ceny od początku sprzedaży do połowy kwietnia 2020 roku. Po dwumiesięcznej przerwie były one nadal konsekwentnie najniższe w okresie tzw. last minute – relacjonuje Betlej.

Oto graficzne zestawienie największych biur podróży, uszeregowanych przez Traveldatę według przychodów.

""

turystyka.rp.pl

W komentarzu do wykresu Betlej wyjaśnia, że w wypadku Itaki zaznaczono dwie wielkości. Mniejsza (561,2 mln zł) odnosi się do przychodów tego biura zrealizowanych jedynie w Polsce, a większa (720,1 mln zł) obejmuje również sprzedaż zrealizowaną przez jej spółki w Czechach (Čedok) i na Litwie (Itaka Lietuva), które razem z Itaką wchodzą w skład Itaka Holdings.

Kolejna uwaga odnosi się do biura LogosTour, które jest istotnym organizatorem imprez egzotycznych, ale prowadzi też działalność hotelarską. Znacząca część przychodów pochodzi zatem z tego drugiego rodzaju działalności, biuro jednak nie rozdzieliło tych dwóch wielkości.

Trzy czwarte spadku

Kolejne zestawienie obrazuje dynamikę zmian przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych u tych samych organizatorów. W wyniku pandemii u wszystkich nastąpił bardzo wyraźny ich spadek, dlatego dla większej przejrzystości Traveldata przedstawia nie słupki ujemnej dynamiki sprzedaży, które musiałyby głęboko sięgać poniżej wyjściowego poziomu 0, ale słupki przedstawiające wyrażone w procentach porównanie przychodów osiągniętych w roku 2020 z przychodami z roku 2019. „Innymi słowy, np. zamiast słupka dynamiki minus 82 procent przedstawiamy słupek 18 procent przychodów z 2020 roku wobec roku 2019” – wyjaśniają autorzy.

""

turystyka.rp.pl

W ten sposób wykres pokazuje, że przychody organizatorów ze sprzedaży imprez w 2020 roku spadły o prawie trzy czwarte, do 26,7 procent wielkości z roku 2019.

Spadek ten był jednak rozłożony nierównomiernie w czasie. Dla zobrazowania tej sytuacji Traveldata przedstawia wykres z przybliżoną liczbą klientów obsłużonych w ramach turystyki lotniczej („czartery minus indywidualni pasażerowie czarterowi plus pasażerowie zorganizowani na tzw. rejsówkach”) w poszczególnych miesiącach minionego roku.

""

turystyka.rp.pl

W tym wypadku słupki oznaczają w przybliżeniu podwójną liczbę turystów (każdy liczony jest dwa razy jako pasażer lotu w dwie strony), a czerwona linia oznacza realizację w procentach w odniesieniu do danego miesiąca roku 2019.

Dzięki temu widać, że pierwsze dwa miesiące były pod tym względem nawet lepsze niż w rekordowym sezonie roku 2019. Po całkowitym zaniku ruchu turystycznego w kwietniu i maju i prawie całkowitym w czerwcu, w wakacje nastąpiło wątłe odbicie, które swój relatywny szczyt osiągnęło w październiku. Bez stosunkowo dobrego pierwszego kwartału i nawet prawie zerowego drugiego, czyli w drugim półroczu 2020, stopień realizacji przychodów sprzed roku wyniósł jedynie 19,3 procent. W miesiącach wakacyjnych i październiku łącznie był on nieznacznie wyższy i wyniósł 19,7 procent.

Dodatkowe znaczenie w realizacji przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim miały różnice średnich cen wycieczek w poszczególnych miesiącach. Przedstawia je wykres, w którym słupki oznaczają różnice cen wyrażone w złotych, a linia – w procentach.

""

turystyka.rp.pl

Jest tu widoczna bardzo korzystna sytuacja w pierwszych sześciu tygodniach roku i bardzo niekorzystna w końcowych okresach sprzedaży, czyli w tzw. last minute.

Klienci nie zawsze w parze z przychodami

Eksperci przygotowali też ilustracje odwzorowujące liczby sprzedanych imprez turystycznych, czyli de facto liczbę klientów danego biura w 2020 roku. Pierwszy przedstawia liczby bezwzględne.

""

turystyka.rp.pl

Tak jak to było w wypadku przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych, sytuacja TUI Poland jest jedynie szacunkiem sporządzonym na podstawie innych niż sprawozdanie informacji o działalności tego organizatora.

Z kolei w wypadku biura LogosTour część podawanej liczby klientów stanowią osoby obsłużone w ramach działalności hotelarskiej tego biura.

Ostatni wykres przedstawia dynamikę zmian liczby klientów w stosunku do poprzedniego, 2019 roku, pokazaną według identycznych, omówionych wcześniej zasad, jak dla dynamiki zmian przychodów ze sprzedaży wycieczek – czytamy w raporcie.

""

turystyka.rp.pl

Przerywana linia oznacza średnie wykonanie w porównaniu z rokiem 2019 (27,3 procent), które jest nieco większe niż wykonanie w przychodach ze sprzedaży imprez. Oznacza to, że średnia cena wycieczek w przekroju całego rynku była nieco niższa od takiej średniej z roku 2019, do czego niewątpliwie w decydującym stopniu przyczyniły się wyraźnie niższe ceny imprez sprzedawanych przez TUI Poland.

Jak zapowiada prezes Traveldaty, w kolejnym materiale zamierza przedstawić wyniki finansowe i rentowność poszczególnych touroperatorów.

ZOBACZ POZOSTAŁE CZĘŚCI CYKLU:

Traveldata i jej prezes Andrzej Betlej przedstawili drugi z serii zapowiedzianych materiałów omawiających rok 2020 w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Analiza powstała na bazie ankiet zebranych wśród wiodących polskich organizatorów, podobnie jak miało to miejsce każdej wiosny w kilku latach poprzednich. Wyjątkiem od tej reguły był rok poprzedni, którego 10 miesięcy (marzec-grudzień) przebiegały w warunkach niespodziewanie anormalnych dla branży turystycznej.

Poprzedni materiał z 11 czerwca 2021 („Betlej: Pandemiczny rok nie naruszył stabilności biur podróży”) był podsumowaniem sytuacji w minionym sezonie jako całości. Kolejny tekst Traveldata poświęca dwunastu organizatorom największym pod względem przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych i liczby obsłużonych klientów.

Pozostało 89% artykułu
Biura Podróży
TUI podsumował sprzedaż wakacji – 60 procent miejsc już zarezerwowanych
Biura Podróży
Exim Tours uruchomi loty czarterowe do Bahrajnu. „Kolejna ekscytująca nowość”
Biura Podróży
Do Polski wchodzi nowe biuro podróży. Oferuje wakacje w Turcji i Egipcie
Biura Podróży
Biura podróży cofają podwyżki cen wakacji. Trzy kierunki są jednak na to odporne
Biura Podróży
ESky i LOT upraszczają sprzedaż biletów dzięki modelowi NDC