Notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Rainbow Tours, która jest właścicielem biura podróży Rainbow, poinformowała, że uzyskała w Towarzystwie Ubezpieczeń Europa gwarancję na kolejny sezon.

Gwarancja opiewa na 90 milionów złotych i będzie ważna od 17 września 2021 roku do 16 września 2022 roku. Jej wielkość jest podobna do wielkości z sezonu 2020-2021, tyle że poprzedni sezon biuro zaczynało z zabezpieczeniem w wysokości 60 milionów złotych i dopiero w czasie wakacji podniosło ją do 90 milionów złotych. Wynikało to ze zwiększonej w stosunku do wcześniej przewidywanej sprzedaży wycieczek - im większą liczbę klientów biuro obsługuje, tym większą powinno mieć więc gwarancję.

Czytaj więcej

Rainbow: Tego jeszcze nie było - 80 Figloklubów, animacje nawet za oceanem

Gwarancja to obowiązkowe zabezpieczenie ustanowione ustawą o imprezach turystycznych. Gwarantuje w razie kłopotów touroperatora, że jego klienci nie stracą pieniędzy wpłaconych na wyjazd lub dokończą już rozpoczęty wypoczynek.

Zwykle koszt uzyskania gwarancji nie jest ujawniany, ani przez udzielającego ją, ani przez samego organizatora turystyki. Ze względu na giełdowy charakter spółki jest ona jednak zobowiązana do informowania o podobnych wydatkach. Dzięki temu dowiadujemy się z komunikatu dla akcjonariuszy, że zabezpieczenie w TU Europa kosztowało 1,9 miliona złotych.

- Uzyskaliśmy gwarancję bez problemu, co świadczy o dużym zaufaniu reasekuratorów do stabilności finansowej naszej firmy - podkreśla wiceprezes Rainbow Piotr Burwicz. - To o tyle istotne, że zachodnie firmy, które reasekurują tak duże kontrakty, patrzą teraz generalnie na branżę turystyczną z dużym dystansem.

Czytaj więcej

Grecos odnowił gwarancję na kolejny sezon