Polska Izba Turystyki zaprotestowała, jak wiele innych organizacji branży turystycznej, przeciw ograniczeniom związanym z podróżowaniem, które ogłosił podczas wczorajszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czytaj więcej

Nowe obostrzenia: Wracający spoza Schengen muszą mieć test, czeka ich kwarantanna

Błędem jest, według izby, nałożenie na w pełni zaszczepionych podróżnych obowiązku testowania się po powrocie z krajów spoza strefy Schengen. Wymóg ten nie tylko paraliżuje działalność wielu przedsiębiorstw turystycznych, ale także łamie umowę społeczną, która zakłada minimalizowanie restrykcji związanych z pandemią dla zaszczepionych, nie przyczyniając się przy tym do poprawy sytuacji epidemicznej w kraju.

Czytaj więcej

TOO: Protestujemy przeciw ograniczeniu podróży. To podważa zaufanie do państwa

Poniżej publikujemy pismo w całości.

Stanowisko Polskiej Izby Turystyki

Rada Polskiej Izby Turystyki stanowczo protestuje przeciwko zapowiedzianym w dniu wczorajszym rozwiązaniom, które w praktyce paraliżują działalność nie tylko hoteli, ale również touroperatorów i linii lotniczych opierających dużą część swojej oferty na lotach do krajów „non-Schengen” i jednocześnie pozostawiają dziesiątki tysięcy polskich turystów w poczuciu niepewności. Aktywność turystyczna Polaków w dużym stopniu opiera się na formie umowy społecznej, zawartej pomiędzy obywatelami a Państwem polskim, mówiącej o zminimalizowaniu restrykcji związanych z pandemią koronawirusa dla osób w pełni zaszczepionych.

Wprowadzanie dodatkowych obostrzeń dla w pełni zaszczepionych podróżnych w okresie świąteczno-noworocznym, który jest czasem intensywnej aktywności podróżniczej, spowoduje niepotrzebne komplikacje, a w żaden sposób nie wpłynie na zmianę sytuacji epidemicznej w kraju. W praktyce proponowane rozwiązania zamykają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki.

Jako Rada Polskiej Izby Turystyki postulujemy zwolnienie osób w pełni zaszczepionych z obowiązku przechodzenia dodatkowych testów, co będzie jednocześnie wyrazem polityki proszczepiennej państwa.

Wnosimy o pilne wyjaśnienie w/w kwestii i stworzenie precyzyjnego źródła prawa uwzględniającego powyższe argumenty.

W imieniu Rady Polskiej Izby Turystyki

Piotr Henicz

Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki

Czytaj więcej

Agenci turystyczni: Nie prowadzić walki z pandemią kosztem zaszczepionych