Biuro podróży Grecos Holiday wykupiło gwarancję ubezpieczeniową na sezon 2023/2024 w Towarzystwie Ubezpieczeń Europa, z którym współpracuje od wielu lat.

Gwarancja opiewa na sumę 80 milionów złotych i obejmuje umowy zawarte między 17 września 2023 roku a 16 września 2024 roku. Suma gwarancji jest dwa razy większa niż gwarancja, jaką touroperator wykupił rok wcześniej (40 mln zł), ale w takiej samej wysokości, jak obecna gwarancja, ponieważ podwyższał pierwotną sumę w trakcie sezonu. Tym razem również zapowiada, że jeśli pojawi się taka potrzeba, odpowiednio zwiększy zabezpieczenie, zgodnie z wymogami ustawy.

Czytaj więcej

Coral Travel Poland zapewnił sobie większą gwarancję na nowy sezon

Gwarancja zgodnie z ustawą zabezpiecza wpłacone przez klientów pieniądze i pokrywa koszty powrotu do kraju w wypadku niewypłacalności organizatora.