Minister uruchomił pożyczki dla biur podróży, które odwołały wycieczki do Izraela

Minister sportu i turystyki w porozumieniu z ministrem finansów uznali, że wojna w Izraelu to "nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności". Dzięki temu biura podróży będą mogły oddać pieniądze klientom, którzy nie pojadą na wycieczki do tego kraju.

Publikacja: 12.10.2023 02:08

Minister uruchomił pożyczki dla biur podróży, które odwołały wycieczki do Izraela

Foto: AFP, Yuri Cortez

"Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności" to termin z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jeśli takie się zdarzą, a minister to uzna, organizatorzy wyjazdów mogą skorzystać z Turystycznego Funduszu Pomocowego. Polska Izba Turystyki zwróciła się już w poniedziałek do ministra o uruchomienie TFP.

Fundusz pomocowy, jak koło ratunkowe

TFP, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to pula pieniędzy na wyjątkowe sytuacje. Możliwość pożyczenia na korzystniejszych niż w banku warunkach, ma dawać szansę podtrzymania działalności biurom podróży, które znalazły się z nie swojej winy w tarapatach. Konieczność anulowania zaplanowanych imprez turystycznych wiąże się bowiem z obowiązkiem zwrócenia klientom w ciągu 14 dni wpłaconych przez nich zaliczek. Najczęściej touroperator nie ma tych pieniędzy na koncie - przygotowując wyjazd kupił za nie bilety lotnicze i wpłacił hotelowi zaliczkę na poczet noclegów dla swoich klientów. Nie zawsze udaje mu się je odzyskać, bo linie lotnicze i hotelarze twierdzą, że oni też ponieśli koszty i muszą to sobie zrekompensować, a nawet, jeśli do tego dochodzi, to po wielu tygodniach, a nawet miesiącach.

Czytaj więcej

Tysiące turystów nie pojadą do Izraela. Touroperatorzy liczą na fundusz pomocowy

Na TFP składają się sami touroperatorzy, wpłacając co miesiąc składki od każdej zawartej umowy z klientem. Dzięki temu w utworzonym w czasie pandemii Funduszu uzbierały się już 152 miliony złotych. Potrzeby organizatorów, którzy musieli w związku z wojną w Izraelu anulować imprezy, branża turystyczna szacuje na 26 milionów złotych. Nie ma więc groźby, że pieniędzy zabraknie.

Touroperator może ubiegać się w TFP tylko o kwotę, jaką wcześniej pobrał od klienta. Żeby uruchomić procedurę wypłaty, obie strony - organizator i jego klient - muszą wypełnić wniosek na stronie internetowej, prowadzonej przez UFG. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, UFG przelewa pieniądze na konto klienta, a sumę tych wypłat dolicza organizatorowi do długu. Tak uzyskaną pożyczkę organizator będzie spłacał przez sześć lat w równych, miesięcznych ratach.

Warunki dla organizatora i klienta

Jak czytamy w komunikacie ministra sportu i turystyki, "dzięki wypłatom z Turystycznego Funduszu Pomocowego będzie możliwy szybki zwrot podróżnym należności za wycieczki, które nie odbyły się lub nie odbędą się w związku z obecną sytuacją w Izraelu".

Minister podaje też warunki, jakie muszą spełnić organizator i jego klient. "Powiadomienie przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Izraela lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki, uzasadniające dokonanie wypłaty ze środków Turystycznego Funduszu Pomocowego, może nastąpić w terminie od dnia 7 października 2023 r. do dnia 22 października 2023 r. włącznie".

Czytaj więcej

ABC Turystycznego Funduszu Pomocowego. Poradnik dla touroperatorów

Dodaje też, że wnioski o wypłaty powinny być składane przez podróżnego i organizatora turystyki do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego od 12 października 2023 roku, "nie później jednak niż przed upływem 14 dni od powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Izraela lub powiadomienia przez organizatora turystyki o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Izraela".

To już drugi wypadek, kiedy minister sportu i turystyki zezwala na uruchomienie TFP. Pierwszy miał miejsce w marcu 2022 roku, po agresji Rosji na Ukrainę.

Zaraz po wybuchu wojny Hamasu z Izraelem w sobotę, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie, zalecające niepodróżowanie do tego kraju. Od niedzieli polscy turyści, którzy znajdowali się w tym kraju w chwili ataku (według Polskiej Izby Turystyki niewiele ponad 900 osób), są przywożeni do kraju wojskowymi samolotami. Z naszych informacji wynika, że ostatni powinni wrócić do kraju w czwartek.

Komunikat UFG - jak skorzystać z funduszu

W związku z decyzją ministra o uruchomieniu możliwości skorzystania z TFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wydał komunikat, mający ułatwić organizatorom i klientom dostęp do wypłat. Podajemy w całości jego treść.

"Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), obsługujący Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zwrot pieniędzy wpłaconych na wycieczki do Izraela, które zostały odwołane z powodu działań wojennych.

UFG uruchamia procedurę zwrotów wpłat za imprezy turystyczne na terytorium Izraela, niezrealizowane z powodu działań wojennych. Od 12 października Fundusz przyjmuje od podróżnych oraz organizatorów turystyki wnioski o zwrot pieniędzy. Ochrona funduszu obejmuje wyłącznie imprezy turystyczne (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu) odwołane przed ich rozpoczęciem. Środki z TFP nie są przeznaczone na zwrot wpłat za inne aktywności turystyczne, takie jak np. przejazd autokarem, koleją czy transport lotniczy.

Wnioski można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Portalu TFG (adres: https://tfg.ufg.pl ) od 12 października , ale nie później niż przed upływem 14 dni od powiadomienia przez podróżnego lub organizatora o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Izraela. Zwrotom z TFP podlegają wyłącznie wpłaty za imprezy turystyczne realizowane na terytorium Izraela, w odniesieniu do których powiadomienie o odstąpieniu od umowy przez podróżnego lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki nastąpiło w terminie od 7 do 22 października(zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministra Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów, dostępnym pod adresem https://www.gov.pl/web/sport/uwaga-podrozni-i-organizatorzy-wycieczek-do-izraela ).

Zwrot środków będzie możliwy w przypadku złożenia przez organizatora imprezy turystycznej i podróżnego wniosków ze zgodnymi danymi. Weryfikacja danych w złożonych wnioskach nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ulega przedłużeniu do 4 miesięcy. W terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji, UFG dokonuje wypłaty z TFP na rzecz podróżnych, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od organizatora turystyki wpłat, których musi on dokonać wraz ze złożeniem swojego wniosku.

Zwrot środków podróżnym jest możliwy gdy:

- podróżny odstąpił od umowy lub organizator turystyki rozwiązał umowę o udział w imprezie turystycznej w bezpośrednim związku z działaniami wojennymi w Izraelu, a powiadomienie o odstąpieniu od umowy lub o rozwiązaniu umowy nastąpiło w terminie od 7 października 2023 r. do 22 października 2023 r. włącznie,

- organizator turystyki przyjął płatność w formie bezgotówkowej,

- podróżny nie otrzymał zwrotu wpłaty.

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie przez organizatora oraz podróżnego konta w portalu TFG. Instrukcje dotyczące sposobu założenia konta oraz logowania znajdują się w zakładce: https://tfg.ufg.pl/tresc/81/Jak_korzystac_z_Portalu_TFG_ .

UWAGA: nie jest możliwe składanie wniosków pocztą elektroniczną (email), tradycyjną oraz osobiście. Zwrot środków dotyczy wyłącznie organizatorów turystyki ujętych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, bezpłatny dostęp pod adresem: https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/wyszukiwanie.

Dodatkowe informacje w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania:

https://tfg.ufg.pl/zalaczniki/pobierzZalacznik/TFP_Izrael_FAQ.pdf@100 Dla podróżnych przygotowaliśmy również instrukcję wypełniania wniosku, dostępna jest pod adresem: https://tfg.ufg.pl/zalaczniki/pobierzZalacznik/tfp_wniosek_instrukcja_dla_podroznego.pdf@100

Numer infolinii Funduszu: +48 22 53 96 100, pracujemy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00".

"Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności" to termin z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jeśli takie się zdarzą, a minister to uzna, organizatorzy wyjazdów mogą skorzystać z Turystycznego Funduszu Pomocowego. Polska Izba Turystyki zwróciła się już w poniedziałek do ministra o uruchomienie TFP.

Fundusz pomocowy, jak koło ratunkowe

Pozostało 96% artykułu
Biura Podróży
Do kogo po tanie wakacje w dobrych hotelach? Zdecydowanie prowadzi jedno biuro podróży
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Biura Podróży
Agenci turystyczni: Wróciła współpraca z biurami podróży Anex Tour i Join UP!
Biura Podróży
Anex Tour przeszkolił agentów turystycznych ze swojej oferty tureckiej
Biura Podróży
Jedno z największych europejskich biur podróży sprzedane za 1 euro
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Biura Podróży
Mistrzyni olimpijska ambasadorką turystyki aktwnej w Itace