Komisja Europejska: Klienci biur podróży i linii lotniczych muszą mieć więcej praw

Darmowa podróż dla osoby towarzyszącej niepełnosprawnemu, jasne określenie, kto powinien zwrócić pieniądze za odwołany lot - przewoźnik czy agent - i ograniczenie zaliczek na wycieczki zorganizowane do 25 procent - to część propozycji Komisji Europejskiej przedstawionych w ramach rewizji przepisów chroniących podróżnych.

Publikacja: 12.12.2023 14:14

Komisja Europejska: Klienci biur podróży i linii lotniczych muszą mieć więcej praw

Foto: AFP

Unia Europejska jest jedynym obszarem na świecie, który ma regulacje określające prawa pasażerów korzystających ze wszystkich rodzajów transportu. Mimo to, klienci linii lotniczych borykają się z problemami wynikającymi z niewłaściwego wdrażania i egzekwowania przepisów.

W ramach rewizji rozporządzenia o prawach pasażerów i dyrektywy o imprezach turystycznych Komisja Europejska chciałaby wprowadzić kilka ulepszeń.

Czytaj więcej

Komisja Europejska zabroni biurom podróży pobierać zaliczki na poczet wyjazdów?

Nowe prawa dla tych, co lecą samolotem i kupują wycieczki

I tak osoby niepełnosprawne podróżujące drogą lotniczą – w sytuacji gdy przewoźnik zobowiązuje je do posiadania asysty – powinny mieć możliwość zabrania osoby towarzyszącej bez dodatkowej opłaty.

Druga propozycja dotyczy tego, by jasno określić, kto ma obowiązek zwrócić pieniądze klientom za bilety zakupione przez pośrednika (np. biuro podróży). Klienci, którzy w ramach jednego wyjazdu korzystają z różnych środków transportu będą lepiej informowani i chronieni.

Trzecia kwestia obejmuje imprezy zorganizowane – Komisja chce, aby zaliczki wpłacane na imprezy turystyczne w momencie rezerwacji nie mogły przekroczyć 25 procent ceny. Pozostałą część klient wpłacałby do 28 dni przed wyjazdem.

Bruksela pochyla się również nad kwestią zwrotu zaliczek w formie bonów – jeżeli klient zdecyduje się taki bon przyjąć, ale nie wykorzysta go przed upływem okresu ważności, automatycznie dostanie wpłaconą gotówkę. Bony będą objęte też ochroną na wypadek ogłoszenia przez firmę niewypłacalności.

Czytaj więcej

Branża turystyczna ma zadania dla nowego rządu. "Przydałby się bon turystyczny"

Urzędnicy brukselscy są za utrzymaniem prawa do otrzymania przez klienta pieniędzy w ciągu 14 dni.

Państwa mają więcej kontrolować przedsiębiorców turystycznych

Komisja proponuje także utworzenie „wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących mobilności”, która ułatwi dostęp do informacji o transporcie i ich wymianę zarówno na poziomie przedsiębiorców, jak i pasażerów.

Proponowane zmiany mają zachęcić państwa członkowskie do monitorowania kwestii związanych z podróżami, a nie tylko do reagowania na skargi. Jeżeli propozycja zostanie uchwalona, Komisja będzie mogła zwrócić się do państw Unii Europejskiej o przeprowadzenie dochodzenia i podjęcie w razie potrzeby działań.

Biura Podróży
Zmarła Alina Dybaś-Grabowska, prezeska Turystycznej Organizacji Otwartej
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Biura Podróży
Join UP!: Koniec ofert dedykowanych. 41 hoteli wraca do wszystkich agentów
Biura Podróży
TUI szuka ludzi do pracy. Ma tysiąc wakatów i propozycję pracy zdalnej
Biura Podróży
Anex: Kończymy z ofertami dedykowanymi. Każdy agent turystyczny tak samo ważny
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Biura Podróży
Prezes Wakacje.pl: Naszym drogowskazem potrzeby klientów i zdrowy rynek