Rząd Niemiec: Zaostrzenie unijnych przepisów zaszkodzi biurom podróży i klientom

Rząd Niemiec, podobnie jak tamtejsi touroperatorzy, nie zgadza się na daleko idące zaostrzenie unijnej dyrektywy o imprezach turystycznych. Stanowisko przedstawił w czasie ostatniego posiedzenia komisji w Bundestagu.

Publikacja: 31.05.2024 08:52

Rząd i branża turystyczna Niemiec występuje przeciwko zaostrzenniu przepisów o organizowaniu imprez

Rząd i branża turystyczna Niemiec występuje przeciwko zaostrzenniu przepisów o organizowaniu imprez turystycznych

Foto: Aleksander Kramarz

Na posiedzeniu komisji ds. turystyki Bundestagu przedstawiciel rządu argumentował, że zmiany, które w dyrektywie o usługach turystycznych planuje wprowadzić Bruksela, doprowadzą do znacznego rozszerzenia pojęcia imprezy turystycznej - czytamy w relacji biura prasowego rządu. Mowa o zapisie stwierdzającym, że pojedyncze usługi turystyczne zarezerwowane w odstępie nie większym niż 24 godziny, stają się automatycznie wycieczką zorganizowaną. Jeśli taki zapis zostanie utrzymany, będzie to mieć ogromne konsekwencje dla średnich firm, których nie stać na ponoszenie odpowiedzialności, jaką muszą na siebie wziąć duzi touroperatorzy.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie turystycznym. "Komisja Europejska szykuje przedsiębiorcom piekło"

Kolejna kwestia, podnoszona przez członków komisji, to możliwość bezkosztowego odstąpienia od umowy, jeśli w miejscu docelowym zaistnieją nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności. Bruksela chce, by taka sama zasada obowiązywała, jeśli do zdarzeń dojdzie w miejscu zamieszkania lub wyjazdu. To oznaczałoby, że jedno ryzyko, które dziś muszą wziąć na siebie organizatorzy (okoliczności w miejscu docelowym) zamieniłoby się w trzy. – Jeśli wszystko zamienimy w wycieczki zorganizowane, będzie to oznaczać upadek pośredników – wskazywał prof. Ansgar Staudinger z Uniwersytetu w Bielefeld.

Branża turystyczna protestuje przeciwko zaostrzaniu przepisów o imprezach turystycznych

Koncern TUI apelował, by unikać dodatkowych obciążeń, które nie poprawiają wcale trwale ochrony klientów biur podróży. Organizatorzy wyjazdów wakacyjnych i tak już podlegają rygorystycznym regulacjom. Zmiany powinny zatem przybrać formę, która pozwoli, by w przyszłości imprezy zorganizowane mogły być nadal oferowane na atrakcyjnych warunkach i pozostać konkurencyjne.

Czytaj więcej

Branża turystyczna ma zadania dla nowego rządu. "Przydałby się bon turystyczny"

Organizacja skupiająca przedsiębiorców z branży turystycznej, DRV, w swoim oświadczeniu wskazuje, że w 2023 roku niemal co drugi wyjazd sprzedany w Niemczech (47 procent) był imprezą turystyczną. W całej Europie udział wycieczek zorganizowanych wynosi zaledwie 14,8 procent, a zatem poszerzenie obowiązków organizatorów, przełoży się na znaczące obciążenie finansowe, co z kolei obniży konkurencyjność tych firm.

Biuro podróży Dertour wyjaśniło, że zmiany w „powiązanych usługach turystycznych” spowodują znaczne zmniejszenie różnorodności ofert. Potencjalna odpowiedzialność organizatora za niezależnych agentów mogłaby doprowadzić do wzrostu cen i wzmocnienia konkurencji. Ostatecznie będzie się to odbywać kosztem podróżnych i rynku.

Z kolei Stowarzyszenie Niezależnych Agentów Turystycznych VUSR zwraca uwagę, że wycieczki zorganizowane już teraz zapewniają konsumentom ochronę na wysokim poziomie. Zaostrzenie dyrektywy doprowadzi do wzrostu kosztów, a tym samym do nieuniknionego poniesienia cen.

Niemieckie Stowarzyszenie Domów Wakacyjnych ostrzegło, że gdyby rezerwacje o wartości wynoszącej 500 euro lub więcej lub obejmujące siedem i więcej noclegów podlegały prawu dotyczącemu zorganizowanych podróży, wielu małych dostawców mogłoby wycofać się z rynku. A to niosłoby poważne konsekwencje dla regionów turystycznych w Niemczech.

Środowiska konsumenckie naciskają na zaostrzanie przepisów o imprezach turystycznych

Na odmiennym stanowisku stoi Federalne Stowarzyszenie Organizacji Konsumenckich. Przyznaje wprawdzie, że dyrektywa jest ważnym narzędziem ochrony konsumentów, ale wskazuje, że bankructwo Thomasa Cooka [w 2019 roku] i pandemia pokazały istotne braki w prawie regulującym zorganizowane podróże. Na przykład w sytuacji niewypłacalności biura podróży. Komisja Europejska chce więc zapewnić ochronę konsumentom i wypełnić luki. W przyszłości nie powinno być już możliwości stosowania sztuczek przy rezerwacji.

Czytaj więcej

Branża turystyczna alarmuje: Idą niedobre zmiany dla biur podróży i ich klientów

Przywołany na koniec ekspert, radca prawny VUSR Roosbeh Karimi, stwierdził, że konsumenci często nie zdają sobie sprawy, co tak naprawdę rezerwują, kupując usługi turystyczne przez internet. U agentów taki problem nie występuje. W swoim wystąpieniu zaapelował o „wyraźny sygnał poparcia dla wyjazdów zorganizowanych”.

Zapisy zawarte w projekcie Komisji Europejskiej nowelizacji dyrektywy opierają się na dobrych intencjach, ale prawie na pewno okażą się nieskuteczne. Jedynie ogólne podniesienie jakości ochrony innych produktów turystycznych i uproszczenie wymogów informacyjnych mogłoby doprowadzić do większej przejrzystości, a tym samym do lepszej ochrony klientów europejskiego rynku turystycznego.

Na posiedzeniu komisji ds. turystyki Bundestagu przedstawiciel rządu argumentował, że zmiany, które w dyrektywie o usługach turystycznych planuje wprowadzić Bruksela, doprowadzą do znacznego rozszerzenia pojęcia imprezy turystycznej - czytamy w relacji biura prasowego rządu. Mowa o zapisie stwierdzającym, że pojedyncze usługi turystyczne zarezerwowane w odstępie nie większym niż 24 godziny, stają się automatycznie wycieczką zorganizowaną. Jeśli taki zapis zostanie utrzymany, będzie to mieć ogromne konsekwencje dla średnich firm, których nie stać na ponoszenie odpowiedzialności, jaką muszą na siebie wziąć duzi touroperatorzy.

Pozostało 89% artykułu
Biura Podróży
Aleksandra Dmytrasz prezeską touroperatorów i agentów turystycznych w PIT
Biura Podróży
Więcej Niemców wyjedzie na wakacje – duży ruch w biurach podróży
Biura Podróży
TUI wraca na giełdę do Frankfurtu. Upadek FTI poprawił notowania touroperatora
Biura Podróży
W biurach podróży mapa cen czerwona od podwyżek. Są tylko cztery wyjątki
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Biura Podróży
Zmiany w zarządzie biura podróży Rainbow. Pierwszy raz kobieta we władzach
Biura Podróży
ESky.pl na 20-lecie promuje się i funduje vouchery na podróże