Hotelarze: Lipiec nieco zawiódł oczekiwania, ale całe wakacje nie będą złe

Poziom rezerwacji przyjętych na lipiec jest gorszy od przewidywanego przez hotelarzy, ale całe wakacje wyglądają już znacznie lepiej - donosi Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. 57 procent obiektów już teraz deklaruje obłożenie powyżej 50 procent.

Publikacja: 11.07.2024 16:46

Hotelarze: Lipiec nieco zawiódł oczekiwania, ale całe wakacje nie będą złe

Foto: Adobe Stock

W czerwcu hotele miały gorsze obłożenie w porównaniu z zeszłym rokiem - wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. To częściowo efekt „przeniesienia” weekendu czerwcowego na koniec maja.

Frekwencję powyżej 50 procent zanotowało cztery piąte ankietowanych hoteli, czyli tyle samo co w maju. Hoteli z frekwencją poniżej 30 procent było tylko 3,5 procent, natomiast obłożenie powyżej 50 procent zanotowało cztery piąte obiektów (tyle samo co w maju), w tym prawie połowa (47 procent) powyżej 70 procent (6 pp. lepiej niż miesiąc temu).

Wyniki minionego miesiąca były lepsze od majowych dla hoteli biznesowych i nieco słabsze dla obiektów wypoczynkowych.

Prawie cztery piąte hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym ponad połowa (54 procent) powyżej 70 procent. To wyniki lepsze niż w maju o 12 pp. Frekwencji 30 procent nie osiągnęło tylko 4 procent hoteli.

W obiektach wypoczynkowych obłożenie było gorsze niż miesiąc temu - 72 procent hoteli zapełniło się w więcej niż połowie, w tym 44 procent miało obłożenie powyżej 70 procent.

8 procent obiektów zanotowało frekwencję poniżej 30 procent. To efekt braku w czerwcu dwóch długich weekendów: majówki i czerwcówki, której początek również doliczony został do wyników maja.

Czytaj więcej

Hotelarze znad morza: Mamy w tym roku najazd Niemców, Czechów i Węgrów

Obłożenie słabsze niż rok temu

Wskaźniki obłożenia były na niższym poziomie niż te uzyskane rok temu. Dla 39 procent hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym jedna piąta obiektów zanotowała obniżenie do 5 pp.

36 procent hoteli poprawiło obłożenie w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 17 procent obiektów uzyskało frekwencję wyższą do 5 pp. Jedna czwarta hoteli miała wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.

Dane w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe różniły się, podobnie jak w poprzednich miesiącach z wyłączeniem maja. W jednej trzeciej hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 14 procent obiektów zanotowało wzrost frekwencji do 5 pp. Dwie piąte hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym 21 procent obiektów miało frekwencję niższą do 5 pp.

44 procent obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym najliczniejszą grupę (24 procent) stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 pp. Również 44 procent obiektów miało gorsze obłożenie, w tym najliczniejsza grupa (także 24 procent) zanotowała spadek do 5 pp.

W czerwcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 30 procent ogółu gości, dla hoteli biznesowych wskaźnik ten wyniósł 31 procent, a dla wypoczynkowych 27 procent.

Czytaj więcej

Dobry start sezonu urlopowego w Polsce. „Większy ruch i dłuższe pobyty”

Wolniejsze tempo wzrostu cen

W czerwcu średnie ceny nadal rosły rok do roku, ale tempo ich wzrostu spadło.

Odpowiedzi hotelarzy wskazują, że ponad połowa (51 procent) hoteli (20 pp. mniej niż w maju) podniosła ceny w stosunku do czerwca 2023 roku, w tym jedna trzecia do 10 pp. 49 procent hoteli miało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe, w tym 18 procent utrzymało te same ceny, a 24 procent zanotowało spadek do 10 procent.

Umiarkowany poziom rezerwacji na lipiec, ale niezły na całe wakacje

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na lipiec wskazują na wyraźne pogorszenie prognoz w hotelach biznesowych, co można oczywiście tłumaczyć wakacjami, ale są one również dość umiarkowane w obiektach wypoczynkowych, szczególnie w porównaniu z prognozami sprzed miesiąca.

31 procent hoteli (o 21 pp. więcej niż w maju) wykazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent deklaruje 38 procent obiektów (o 22 pp. mniej niż w maju). Grupa hoteli „środka”, tj. z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 procent, stanowi 31 procent.

Dokładnie połowa hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a powyżej 50 procent wskazuje 16 procent. Grupa hoteli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 procent stanowi 33 procent.

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 64 procent z frekwencją powyżej 50 procent (o 13 pp. mniej niż w maju), w tym 12 procent jest zapełnione w więcej niż 70 procentach, a obiektów z obłożeniem poniżej 30 procent jest 8 procent.

Czytaj więcej

Przybędą tysiące nowych miejsc hotelowych

Na szczęście prognozy na całe wakacji wyglądają znacznie lepiej. Tylko 13 procent hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 57 procent obiektów, w tym 30 procent powyżej 70 procent.

Dwie piąte hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a powyżej 50 procent wskazuje 42 procent.

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to tylko 4 procent z frekwencją poniżej 30 procent i 72 procent z obłożeniem powyżej 50 procent, w tym dwie piąte z frekwencją powyżej 70 procent.

W ankiecie przeprowadzonej od 2 do 5 lipca 2024 roku wzięły udział 142 hotele ze wszystkich województw. 80 procent z nich to hotele miejskie, 34 procent sieciowe, 39 procent biznesowe, 18 procent wypoczynkowe, a 43 procent łączące profil biznesowy z turystycznym. 82 procent ankietowanych obiektów ma nie więcej niż 150 pokojów, a 63 procent mniej niż 100 (średnio 91). 90 procent hoteli to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W czerwcu hotele miały gorsze obłożenie w porównaniu z zeszłym rokiem - wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. To częściowo efekt „przeniesienia” weekendu czerwcowego na koniec maja.

Frekwencję powyżej 50 procent zanotowało cztery piąte ankietowanych hoteli, czyli tyle samo co w maju. Hoteli z frekwencją poniżej 30 procent było tylko 3,5 procent, natomiast obłożenie powyżej 50 procent zanotowało cztery piąte obiektów (tyle samo co w maju), w tym prawie połowa (47 procent) powyżej 70 procent (6 pp. lepiej niż miesiąc temu).

Pozostało 91% artykułu
Hotele
Nowe władze Polskiego Holdingu Hotelowego. Na czele Rafał Kincer
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Hotele
Hotelarze znad morza: Mamy w tym roku najazd Niemców, Czechów i Węgrów
Hotele
Airbnb zapłaci miliony euro odszkodowania francuskim hotelarzom?
Hotele
Booking nie wyklucza opuszczenia Europy. „Unijne regulacje są głupie”
Hotele
Dobry start sezonu urlopowego w Polsce. „Większy ruch i dłuższe pobyty”