Będą pieniądze dla lotnisk za czas przestoju

Publiczne wsparcie dla lotnisk zobowiązanych do utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii możliwe będzie już wkrótce.

Publikacja: 28.05.2020 16:47

Będą pieniądze dla lotnisk za czas przestoju

Foto: Fot. materiały prasowe

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) zamieszczono projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska.

CZYTAJ TEŻ: Rząd wesprze polskie lotniska. Potrzeba 142 milionów złotych

Rozporządzenie wydane zostanie na podstawie przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którymi utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej na wyznaczonych lotniskach musi być zapewnione w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Z uzasadnienia wynika, że wprowadzenie projektowanej regulacji jest korzystne, ponieważ umożliwi zarządzającym lotniskami uzyskanie środków na sfinansowanie utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej, a w konsekwencji utrzymanie funkcjonowania lotniska w warunkach znacznie zmniejszonego ruchu lotniczego, wynikającego z wprowadzenia rzez rząd zakazów w ruchu lotniczym. Podstawę rozliczenia stanowią według projektu koszty zapewnienia minimalnej obsady pracowników operacyjnych i utrzymania niezbędnej infrastruktury lotniska, dostosowanych do planowanej liczby startów i lądowań państwowych samolotów, a także samolotów wykonujących przewóz pasażerów, towarów lub poczty.

Według projektu koszty niezbędnego personelu operacyjnego mają obejmować koszty wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi, w tym składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatku od osób fizycznych.

Z kolei koszty niezbędnej infrastruktury obejmować będą koszty mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz), wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, odpady komunalne, zużycie paliwa, olejów i smarów, gaśnice, maski, osprzęt pożarniczy, leki, wyposażenie w drobny sprzęt medyczny. A odnosić się one mogą – jak precyzuje rozporządzenie – do terminala pasażerskiego, nawierzchni lotniskowych, infrastruktury lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, infrastruktury lotniskowego ratownictwa medycznego, infrastruktury towarzyszącej (systemów zasilania statków powietrznych, stacji energetycznych).

Rozporządzenie ma określić również wzór wniosku, ze szczegółowym wskazaniem rodzaju kosztów możliwych do rozliczenia.

Zarządzający zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji księgowej umożliwiającej określenie wielkości kosztów.

Przy rozliczaniu tej pomocy uwzględniać się będzie wartość uzyskanego wsparcia publicznego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, otrzymanego na podstawie przepisów odrębnych.

Lotniska
Kraków zyska więcej lotów do Stambułu
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Lotniska
Na lotnisku w Poznaniu stanął paczkomat. „Dbamy o przedmioty nieloty”
Lotniska
Letnie połączenia lotnicze z Gdańska – 70 kierunków w 23 krajach
Lotniska
Lato na lotnisku we Wrocławiu – nowe trasy prowadzą na północ i południe
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Lotniska
Pięć nowości w letnim rozkładzie lotów z Katowic. W sumie 106 kierunków