Nagrody przyznaje miesięcznik „Builder”. Są one przeznaczone dla firm i ludzi, którzy w szczególny sposób świadczą o możliwościach branży budowlanej w Polsce. Nagrody Budowlana Firma Roku, Osobowość Branży, Polski Herkules i Laury „Buildera” wręczono podczas uroczystej gali, połączonej z finałem czwartego konkursu dla młodych architektów.

Grupa Hotelowa Orbis dostała Laur „Buildera” 2016, przyznawany firmom i instytucjom spoza branży budowlanej, których działalność i usługi wspierają rozwój branży budowlanej, architektonicznej i działających w niej firm.

– Ta nagroda jest przede wszystkim uhonorowaniem ogromnej pracy zespołowej i interdyscyplinarnej przy inwestycjach własnych Grupy Orbis, które zostały przeprowadzone nie tylko w błyskawicznym tempie (w niespełna półtora roku), ale i zgodnie z „zielonymi’ zasadami  – mówi Dariusz Gul, dyrektor inwestycji rozwojowych Orbisu, cytowany w komunikacie firmy. Ibis Gdańsk Stare Miasto i Mercure Kraków Stare Miasto to pierwsze w Polsce hotele z certyfikacją BREEAM, a wnętrza hotelu Novotel Wrocław Centrum świadczą nie tylko, że Orbis jest profesjonalnym inwestorem hotelowym, ale i firmą promującą we wnętrzach polskie wzornictwo.

Magazyn „Builder”, na podstawie obserwacji rynku, popartej weryfikacją ze strony członków rady programowej i rady naukowej, pod przewodnictwem prof. Leonarda Runkiewicza wyłonił Orbis jako firmę, która wykazała się kreatywnością, skutecznością i której najnowsze inwestycje wyróżnia nowatorstwo, dostosowanie do nowych potrzeb klientów i zmieniającego się rynku.

Na gale przybyło prawie 200 przedstawicieli rynku budowlanego w Polsce – właściciele i menedżerowie reprezentujący firmy wykonawcze, producenckie, deweloperskie, dostawcze, doradcze i biura architektoniczne. Gośćmi uroczystości byli również przedstawiciele administracji państwowej, organizacji branżowych oraz ośrodków naukowych i akademickich.