Wśród odwiedzających Polskę odnotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4 procent a liczbę pokojów przez nich wynajętych o 2,3 procent.

Jak podaje GUS, w pierwszym kwartale 2017 roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 5,9 mln turystów, którym udzielono 14,6 mln noclegów. W tym samym okresie roku ubiegłego z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 5,4 mln gości i udzielono im 13,8 mln noclegów.

W obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych) w pierwszym kwartale tego roku udzielono 9,3 mln noclegów (najwięcej w hotelach – 7,8 mln), w pozostałych obiektach zaś 5,3 mln (najwięcej w zakładach uzdrowiskowych – 2,2 mln i ośrodkach wczasowych – 0,9 mln).

Udział noclegów udzielonych turystom krajowym w ogólnej liczbie udzielonych noclegów wyniósł 80,8 proc., przy czym w obiektach hotelowych wynosił on 74,5 procent, a w pozostałych obiektach niehotelowych 91,7 procent.

Turyści zagraniczni najchętniej zatrzymywali się w obiektach hotelowych, na które przypadło 84,3 procent wszystkich noclegów im udzielonych.