Francuzi chcą kupić 21 800 593 akcje, stanowiące 47,31 procent kapitału zakładowego Orbisu. Ich celem jest wycofanie walorów spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie. Zapowiadają, że jeśli w wyniku wezwania uzyskają uprawnienia do wykonywania co najmniej 90 procent głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy to przeprowadzą przymusowy wykup pozostałych akcji.

Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 17 grudnia 2018 r. i potrwa do 18 stycznia 2019 r. Planowana data transakcji nabycia akcji na GPW to 23 stycznia, rozliczenie transakcji ma nastąpić 28 stycznia 2019 roku. Jeśli po przeprowadzeniu wezwania Accor będzie posiadał akcje uprawniające do co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów w Orbisie, wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Orbisu.

– Proponowana transakcja pozwoli AccorHotels przyspieszyć rozwój Orbisu w regionie. Co więcej, pozwoli ona AccorHotels na dalsze wdrożenie aktywnej polityki zarządzania aktywami – skomentował cytowany w komunikacie prezes AccorHotels Sebastien Bazin. Orbis jest notowany na GPW od 1997 r.

Oferowana cena za akcje jest wyższa o prawie 15 procent od kursu na zamknięciu poniedziałkowej sesji wynoszącego 75,80 zł, po wzroście o 4,12 procent.

Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane będą od 17 grudnia do 18 stycznia. Transakcja nabycia papierów planowana jest na 23 stycznia, a jej rozliczenie ma nastąpić 28 stycznia. W wezwaniu pośredniczy Santander Biuro Maklerskie.