Gut-Mostowy: Z ekspertami poprawimy funkcjonowanie gospodarki turystycznej

Bardzo liczę, że Rada Ekspertów do spraw Turystyki pomoże w przygotowaniu odbudowy i rozwoju turystyki w okresie popandemicznym – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzej Gut-Mostowy.

Publikacja: 01.02.2021 12:49

Gut-Mostowy: Z ekspertami poprawimy funkcjonowanie gospodarki turystycznej

Foto: Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzej Gut-Mostowy odpowiedzialny jest za politykę turystyczną, stąd zwany jest w skrócie zwyczajowo ministrem turystyki. Fot. MRPiT

Wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin powołał w piątek do życia Radę Ekspertów ds. Turystyki. Ministerstwo zaprosiło do niego dwadzieścioro naukowców, działaczy, samorządowców i przedsiębiorców turystycznych. Na czele nowego ciała postawiła znanego agenta turystycznego z Warszawy Marka Kamieńskiego. Cały skład Rady opisaliśmy w tekście Dwudziestu ekspertów wspomoże opiniami ministra turystyki„.

Według jakiego klucza zapraszano członków Rady? Jaka będzie jej rola i wpływ na turystykę w kraju? Zapytaliśmy o to wiceministra odpowiedzialnego za turystykę, Andrzeja Guta-Mostowego.

Planowaliśmy jego wypowiedź zamieścić w materiale, który mówił o powołaniu rady. Mimo że pytania przesłaliśmy do departamentu komunikacji MPRiT dzień wcześniej, odpowiedź otrzymaliśmy dopiero w piątek wieczorem, wiele godzin po oficjalnej uroczystości powołania Rady. Niemniej zdecydowaliśmy się udostępnić odpowiedzi ministra. Pozwolą bowiem lepiej zrozumieć intencje przyświecające tworzącym to ciało.

Jaką rolę widzi pan dla Rady?

Rada konsultacyjna będzie organem doradczym dla ministra. Jej głos będzie brany pod uwagę przy pracach dotyczących przygotowania nowych aktów legislacyjnych koniecznych dla rozwoju i odbudowy turystyki, ale także przy podejmowaniu bieżących działań w celu poprawienia funkcjonowania gospodarki turystycznej.

CZYTAJ TEŻ: TO BYŁ ROK… Gut-Mostowy: Bon pomaga polskiej turystyce

Czym w najbliższym czasie miałaby się Rada zająć? Jakie są problemy, bieżące działania, które ministerstwo chciałoby z Radą konsultować?

Rada będzie pracowała nad modyfikacją systemu turystyki w Polsce (ministerstwo od dawna zapowiada chęć unowocześnienia ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej i nadania jej charakteru ogólniejszej ustawy o promocji turystycznej – red.) i nad istotnymi kierunkami jej odbudowy.

Do zadań Rady należeć będzie opiniowanie, konsultowanie i formułowanie stanowiska w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, w tym w szczególności przedstawianie i opiniowanie inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki (ministerstwo zapowiada w tym roku między innymi prace nad projektami ustaw o opłacie turystycznej i o tak zwanym najmie krótkotrwałym – red.).

W najbliższym czasie Rada podejmie działanie na rzecz rozszerzenia grupy podmiotów, które będą mogły przyjmować płatności za usługi bonami turystycznymi oraz przedłużenia ważności Polskiego Bonu Turystycznego.

Czy wśród tych problemów jest też sytuacja bieżąca turystyki? Branża turystyczna (hotele, biura podróży, atrakcje) wyjdzie z pandemii poraniona – czy Rada może coś na to poradzić?

Turystyka jest istotnym elementem rozmów z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących obostrzeń i dalszych działań w tym zakresie. Bardzo liczę na to, że Rada będzie aktywnie uczestniczyła w zdefiniowaniu i przygotowaniu działań, służących odbudowie i rozwojowi turystyki w okresie popandemicznym.

Czy Rada będzie też pytana o opinię w sprawie kondycji samej branży turystycznej i pomocy publicznej dla niej?

Członkowie Rady są aktualnie zaangażowani w funkcjonowanie różnych rodzajów działalności turystycznej i na różnych szczeblach, stąd ich wiedza o bieżącej sytuacji w gospodarce turystycznej jest duża i będzie wykorzystywana przy opracowywaniu instrumentów wspierających odbudowę i rozwój turystyki.

Według jakiego klucza dobierano ekspertów do Rady? Deklarował pan w rozmowie z posłami komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki, że będą to autorytety naukowe i środowiskowe, z co najmniej 20-letnim stażem. Ale wśród zaproszonych osób nie ma nikogo z organizacji reprezentujących branżę turystyczną. Choćby prezesa najważniejszej z nich – Polskiej Izby Turystyki.

Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń branżowych. Takie duże organizacje z wieloletnim stażem jak PIT, IGHP czy OSAT itd. są i będą podstawowymi ciałami konsultacyjnymi dla naszego ministerstwa.

Przed podjęciem kluczowych decyzji staramy się kontaktować z przedstawicielami ponad 60 organizacji, które znajdują się w naszym stałym rozdzielniku.

Natomiast do Rady Ekspertów do spraw Turystyki zaproszone zostały osoby, których osobiste działania, dorobek i osiągnięcia w turystyce i wieloletnie zaangażowanie w jej rozwój stanowią podstawę uznania ich za ekspertów w dziedzinie turystyki.

Mam nadzieję, że wykorzystanie ich dorobku w pracach Rady przyczyni się do przygotowania oraz wdrażania jak najlepszych rozwiązań programowych i legislacyjnych na rzecz odbudowy i dalszego rozwoju turystyki.

WARTO: Posłowie w dezyderacie do premiera upominają się o turystykę

Wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin powołał w piątek do życia Radę Ekspertów ds. Turystyki. Ministerstwo zaprosiło do niego dwadzieścioro naukowców, działaczy, samorządowców i przedsiębiorców turystycznych. Na czele nowego ciała postawiła znanego agenta turystycznego z Warszawy Marka Kamieńskiego. Cały skład Rady opisaliśmy w tekście Dwudziestu ekspertów wspomoże opiniami ministra turystyki„.

Według jakiego klucza zapraszano członków Rady? Jaka będzie jej rola i wpływ na turystykę w kraju? Zapytaliśmy o to wiceministra odpowiedzialnego za turystykę, Andrzeja Guta-Mostowego.

Pozostało 86% artykułu
Nowe Trendy
Greccy hotelarze z pomocą ewakuowanym w czasie pożarów. „Wiemy, gdzie przenocują”
Nowe Trendy
Wyspy Kanaryjskie: W trybie pilnym zrobimy porządek z mieszkaniami dla turystów
Nowe Trendy
„Airbnb to nie turystyka, to inwazja” - Malaga też ma dość turystów
Nowe Trendy
Greccy przedsiębiorcy bliżej turystyki zrównoważonej. Dzięki organizacji branżowej
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Nowe Trendy
Tajlandia odpuści turystom opłatę. „Są lepsze sposoby ożywienia gospodarki”
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą