ECTAA: Unijne zasady naliczania VAT-u to uderzenie w europejską konkurencyjność

Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję w sprawie podatku VAT w epoce cyfrowej. ECTAA i inne organizacje branży turystycznej twierdzą, że niektóre jej zapisy mogą zagrozić konkurencyjności europejskiej gospodarki. Dlatego wystosowały odpowiednie pismo do władz unijnych.

Publikacja: 14.06.2023 08:03

ECTAA: Unijne zasady naliczania VAT-u to uderzenie w europejską konkurencyjność

Foto: Adobe Stock

Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) wraz z innymi organizacjami i firmami z sektora podróży, turystyki, technologii i transportu napisała list do komisarzy, ministrów i Parlamentu Europejskiego w związku z propozycją Komisji Europejskiej w sprawie podatku VAT w epoce cyfrowej (ViDA).

„Uznajemy cel pakietu ViDA polegający na przebudowie obecnej struktury podatku VAT w celu dostosowania go do zmieniającego się krajobrazu VAT w UE, ale obawiamy się, że kilka elementów wniosku może zagrozić konkurencyjności europejskiej gospodarki i niekorzystnie wpłynąć na konsumentów w UE i na mniejszych usługodawców (tj. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa działające w ramach uproszczonego podatku VAT i przedsiębiorstwa zwolnione z podatku VAT) oraz małe internetowe biura podróży” - czytamy w liście.

W dalszej części pisma sygnatariusze podkreślają, że ich zdaniem przepisy ViDA dotyczące reżimu domniemanego dostawcy (DSR) nie są adekwatne do celu i naruszają zasady VAT, co więcej, staną się nieneutralne i niesprawiedliwe.

Zgodnie z proponowanym DSR platformy internetowe byłyby odpowiedzialne za pobieranie i odprowadzanie VAT-u za usługi, takie jak wynajem krótkoterminowego zakwaterowania lub przejazdy, które w innym wypadku byłyby z niego zwolnione. Kluczowym celem polityki określonym w pakiecie ViDA są „równe warunki działania dla przedsiębiorstw, niezależnie od modelu biznesowego”. Autorzy listu uważają, że system uznanych dostawców z zasady stoi w sprzeczności z tym celem.

Czytaj więcej

Europejska Komisja Podróży: Turystyka ma mniej szkodzić klimatowi. Wprowadzamy plan

Jeśli DSR zostanie wdrożony, platformy cyfrowe znajdą się w niekorzystnej sytuacji względem innych kanałów sprzedaży usług noclegowych i transportowych. Najmniejsi i najbardziej narażeni usługodawcy zaczną podlegać opodatkowaniu VAT, a w praktyce zostaną pozbawieni prawa do odliczenia tego podatku od kosztów związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem platform internetowych. W wypadku dostawców działających w ramach uproszczonego VAT-u jest to równoznaczne z podwójnym opodatkowaniem, a zatem sprzeczne z uczciwą konkurencją.

Hotele zyskają jeszcze większą przewagę dzięki niższej efektywnej stawce podatku, a platformy oferujące przejazdy stracą w porównaniu z tradycyjnym oferowaniem przejazdów na ulicy. Co więcej, mniejsze internetowe biura podróży świadczące „nieopodatkowane” usługi zakwaterowania i transportu będą nadmiernie obciążone przez DSR.

Autorzy listu piszą, że według danych Eurostatu 99 procent agentów turystycznych i organizatorów wycieczek to małe i średnie przedsiębiorstwa. DSR miałby równie druzgocący wpływ na właścicieli nieruchomości zwolnionych z VAT, którzy wynajmują mieszkania – w wypadku świadczenia usług za pośrednictwem platform z takich zwolnień nie mogliby korzystać.

Dla platform, a zwłaszcza mniejszych graczy i MŚP w Europie, proponowany DSR byłby niezwykle uciążliwy do wdrożenia, ponieważ jest dodatkiem do już przyjętych systemów sprawozdawczych. W rezultacie ceny dla konsumentów wzrosłyby, a oferta transportu pasażerskiego i zakwaterowania na wynajem krótkoterminowy zostałaby ograniczona, bo mniejsi dostawcy mogliby zniknąć z rynku. Będzie to miało długoterminowy negatywny wpływ na gospodarkę turystyczną i transportową oraz na unijne PKB.

Właśnie z tego powodu kilka państw członkowskich podjęło świadomą decyzję o zwolnieniu lub wprowadzeniu uproszczonych systemów VAT dla takich usług, ale wdrożenie pakietu ViDA ograniczyłoby zdolność i autonomię państw członkowskich do stosowania polityki podatkowej najlepiej dostosowanej do ich gospodarek. Co więcej, z problemem zderzyłby się również Eurostat, który stanąłby przed wyzwaniami technologicznymi.

Czytaj więcej

Polska Izba Turystyki: Ratujemy branżę, więc lobbujemy

„Zdecydowanie zalecamy wstrzymanie przepisów dotyczących systemu uznanych dostawców w ramach ViDA do czasu przeprowadzenia dokładnej analizy opartej na danych. Pozwoli to z jednej strony na przeprowadzenie dogłębnej ilościowej i jakościowej oceny potencjalnych skutków tego pakietu dla unijnych przedsiębiorstw, konsumentów i organów podatkowych, a z drugiej na ocenę wpływu innych istotnych elementów legislacji UE, takich jak siódma rewizja dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC-7) oraz przyszłe rozporządzenie w sprawie najmu krótkoterminowego” - piszą organizacje.

Zdaniem ECTAA i innych przedstawicieli rynku w ramach rewizji należy również zająć się leżącym u podstaw, ale wątpliwym założeniem, że usługodawcy zwolnieni z podatku VAT płacą niższe podatki netto. Ponowna analiza obecnego podejścia jest konieczna, by chronić konsumentów europejskich przed wzrostem cen i ograniczeniami dostaw, ale też przedsiębiorców i inne podmioty, których konkurencyjność byłaby zagrożona w wypadku wdrożenia DSR w ramach obecnie proponowanego pakietu ViDA.

„Na koniec zdecydowanie zalecamy dalsze wyjaśnienia dotyczące zakresu DSR. Nie jest jasne, czy „prawdziwe” biuro podróży wykazujące „nieopodatkowane” zakwaterowanie i/lub usługi transportowe objęte świadczeniem objętym procedurą szczególną dla organizatorów wycieczek powinno podlegać opodatkowaniu zgodnie z DSR lub zasadami procedury szczególnej” - podsumowują autorzy.

Pod listem podpisali się ECTAA, Bolt, Classified Marketplaces Europe, Confedilizia, eu travel tech, European Holiday Home Association oraz Rural Tour.

Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) wraz z innymi organizacjami i firmami z sektora podróży, turystyki, technologii i transportu napisała list do komisarzy, ministrów i Parlamentu Europejskiego w związku z propozycją Komisji Europejskiej w sprawie podatku VAT w epoce cyfrowej (ViDA).

„Uznajemy cel pakietu ViDA polegający na przebudowie obecnej struktury podatku VAT w celu dostosowania go do zmieniającego się krajobrazu VAT w UE, ale obawiamy się, że kilka elementów wniosku może zagrozić konkurencyjności europejskiej gospodarki i niekorzystnie wpłynąć na konsumentów w UE i na mniejszych usługodawców (tj. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa działające w ramach uproszczonego podatku VAT i przedsiębiorstwa zwolnione z podatku VAT) oraz małe internetowe biura podróży” - czytamy w liście.

Pozostało 86% artykułu
Nowe Trendy
Greccy hotelarze z pomocą ewakuowanym w czasie pożarów. „Wiemy, gdzie przenocują”
Nowe Trendy
Wyspy Kanaryjskie: W trybie pilnym zrobimy porządek z mieszkaniami dla turystów
Nowe Trendy
„Airbnb to nie turystyka, to inwazja” - Malaga też ma dość turystów
Nowe Trendy
Greccy przedsiębiorcy bliżej turystyki zrównoważonej. Dzięki organizacji branżowej
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Nowe Trendy
Tajlandia odpuści turystom opłatę. „Są lepsze sposoby ożywienia gospodarki”
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą