Najwięcej turystów zagranicznych przyjechało z Niemiec, Polski i Słowacji – podaje w komunikacie Czeska Centrala Ruchu Turystycznego CzechTourism, powołując się na dane Czeskiego Urzędu Statystycznego.
W porównaniu z ubiegłorocznym trzecim kwartałem najbardziej wzrosła liczba gości z Ukrainy – o 23 procent, drudzy pod tym względem byli Polacy z wynikiem plus 15,5 procent, dalej uplasowali się Duńczycy – plus 14,3 procent, Szwedzi – plus 12,6 procent, Rosjanie – plus 8,7 procent, Węgrzy – plus 6,9 procent i Amerykanie – plus 6,5 procent. Spadła natomiast liczba turystów z Korei Południowej – o 14,5 procent, Izraela – o 8,6 procent i Chin – o 2,2 procent.

Najwięcej gości z Polski tradycyjnie odwiedziło Pragę. Drugim najpopularniejszym wśród polskich turystów regionem były Morawy Południowe, kolejne miejsca zajęły Morawy Wschodnie, Środkowe i regiony przygraniczne.