Radę tworzy osiemnastu przedstawicieli trzech środowisk – administracji państwowej, administracji samorządowej i branży turystycznej – po sześciu z każdego. Wskazuje ich minister właściwy do spraw turystyki. Radę obecnej kadencji powołał w kwietniu wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

W tym roku, co jest bez precedensu, do rady zgłoszono dwóch wiceministrów. Sekretarz stanu Anna Krupka reprezentuje Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Cały skład Rady POT można zobaczyć tutaj.

Tradycyjnie utarło się, że na przewodniczącego Rada wybiera przedstawiciela środowiska przedsiębiorców z branży turystycznej. W poprzedniej kadencji tę funkcję pełnił wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Andrzej Kindler (nie zdecydował się na kontynuowanie prac w Radzie).

Ireneusz Węgłowski dostał 15 głosów, nikt nie był przeciw, dwie osoby się wstrzymały. na wiceprzewodniczącą członkowie Rady wybrali Katarzynę Gądek, zastępcę dyrektora wydziału do spraw turystyki Urzędu Miasta Krakowa.

Węgłowski to doświadczony hotelarz, od zeszłego roku członek rady nadzorczej Orbisu, wcześniej przez 19 lat wiceprezes tej firmy. Od ponad siedmiu lat kieruje też największym samorządem gospodarczym polskich hotelarzy – IGHP.

POT, promując polską turystykę w kraju i za granicą, ma duży wpływ na cały biznes turystyczny. Szczególnie istotne są tu przyjazdy obcokrajowców, których wydatki stanowią lwią część przychodów turystyki w Polsce. Do pandemii ruch przyjazdowy wzrastał co roku o kilka procent osiągając w 2019 roku ponad 21 milionów gości.

Od zeszłego roku POT nadzoruje też przebieg wykorzystywania bonów turystycznych w turystyce krajowej.