Jest to projekt partnerski gmin miast: Gdańska (lidera projektu), Sopotu i Gdyni. Całkowita wartość projektu wynosi 12,7 mln złotych. Ponad połowę kosztów ma pokryć dotacja z UE. Umowa w sprawie dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 ma być podpisana na początku stycznia.

Dyrektor wydziału programów rozwojowych urzędu miasta w Gdańsku Marcin Dawidowski wyjaśnia, że nie jest planowana budowa szlaku od podstaw. – Ten szlak funkcjonuje, ale wymaga modernizacji, na części odcinków – niewielkiej, a na części – kompleksowej odnowy – tłumaczy. – Brakuje też oznakowania szlaków, np. ze wskazaniem tras i ich długości – dodaje. – To ma być szlak turystyczny, na którym chcemy dopuścić ruch zarówno pieszy, jak i rowerowy. Będziemy starali się pogodzić tutaj różne formy aktywności – zapowiada.

Celem inwestycji jest modernizacja istniejących tras i wykonanie ich oznakowania. W planach jest utwardzenie nawierzchni (szutrowej lub bitumicznej) i remont istniejących tras bitumicznych. Ma też powstać mała turystyczna infrastruktura w postaci miejsc do odpoczynku, tablic informacyjnych i pojemników na śmieci.

Dawidowski wyjaśnia, że prace mają zmodernizować szlak i poprawić ochronę przyrody w parku. – Chodzi też o ochronę przyrody, o korzystanie z jej walorów, ale w sposób uporządkowany – opisuje.

Przez Trójmiejski Park Krajobrazowy w sąsiedztwie Gdańska, Gdyni i Sopotu ma przebiegać szlak o łącznej długości 78 km, z tego niespełna 40 km w Gdańsku, 9 km w Sopocie i niecałe 30 km w Gdyni. Zakłada się, że pierwsze prace ruszą już w przyszłym roku. Do 2020 szlak ma być gotowy w całości.

Każde z miast ma swój odcinek do przygotowania. – Wszystko jest skonsultowane z Lasami Państwowymi, bo większość szlaków przebiega przez Trójmiejski Park Krajobrazowy – dodaje. – Na szlak można wkroczyć w dowolnym mieście i wrócić w tym samym mieście lub w którymś sąsiednim – wyjaśnia. Wcześniej planowano wydłużenie szlaku przez Redę aż do Wejherowa. – Z różnych względów, w tym też i finansowych, partnerzy nie zdecydowali się na udział w realizacji tego projektu – opisuje Dawidowski.

Przez teren parku przebiega sześć znakowanych szlaków turystyki pieszej, m.in. trójmiejski (żółty), którym można przejść z Gdańska do Gdyni.

Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK) utworzony został w 1979 roku na powierzchni 20104 ha. Składa się z dwóch rozległych kompleksów leśnych na obszarze wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego i jej strefy krawędziowej. Kompleks północny obejmuje część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa, zaś dwukrotnie mniejszy kompleks południowy – fragmenty terenów Gdyni, Sopotu i Gdańska.

Do najcenniejszych walorów przyrodniczych Parku należy unikatowa polodowcowa rzeźba terenu. W licznych zagłębieniach terenu znajdują się torfowiska i kilkanaście małych jezior, np. Wyspowo, Borowo, Bieszkowickie, Długie. Dnem wielu dolin płyną potoki, których większość ma swoje źródła na terenie parku.