„Istnieje możliwość starania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok” dla małych i średnich firm w promocji marek produktowych „Go to Brand”– wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji i programach promocji o charakterze ogólnym – czytamy w komunikacie PIT.

Dotacje na eksport (realizacja projektu do 31.12.2019) obejmują wyjazdy na targi i na działania promocyjne na rynkach zagranicznych. Nabór wniosków trwa do 8 maja 2018 roku. Maksymalna wartość projektu to milion złotych, a maksymalne dofinansowanie to 85 procent – podaje w komunikacie PIT.

PIT podaje też przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:

– koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego;

– delegacje i zakwaterowanie pracowników uczestniczących w targach i misjach;

– transport i ubezpieczenie w związku z udziałem w targach;

– opłaty rejestracyjne, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach;

– wpis do katalogu targowego;

– udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

– organizacja misji gospodarczych, spotkań;

– działania informacyjno-promocyjne projektu;

– usługi doradcze (ograniczenie do 5 procent projektu);

– szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (ograniczenie do 2 procent projektu);

– organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.

O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorcy działający między innymi w branżach: jachty i łodzie, żywność czy usługi prozdrowotne. A także chcący promować swoją działalność w Algierii, Indiach, Iranie, Meksyku i Wietnamie.

„Wszelkie pytania proszę kierować do przedstawicieli firmy C&C-Center Rakoczy i Partnerzy” – informuje członków PIT.