Paweł Niewiadomski prezesem PIT na trzecią kadencję

– Kryzys mnie wzmocnił. Czuję się na siłach, żeby kierować Izbą kolejną kadencję. Ale tej decyzji nie byłoby bez wsparcia kolegów i deklaracji, że zaangażują się silniej w prowadzenie organizacji – mówi nowy prezes Polskiej Izby Turystyki.

Publikacja: 18.09.2020 15:28

Paweł Niewiadomski prezesem PIT na trzecią kadencję

Foto: Fot. Filip Frydrykiewicz

Paweł Niewiadomski został na trzecią kadencję prezesem Polskiej Izby Turystyki. Głosowało na niego 105 delegatów ze 111 zgromadzonych na XXXII Walnym Zgromadzeniu Delegatów PIT. Niewiadomski był jedynym zgłoszonym kandydatem.

CZYTAJ TEŻ: Polska Izba Turystyki podsumowuje kadencję i wybiera prezesa

Przed głosowaniem Niewiadomski wygłosił krótkie exposé, w którym przedstawił swoją opinię o sytuacji branży turystycznej i pomysły na jej dalsze prowadzenie.

Zaczął od stwierdzenia, że turystyka jest zdewastowana przez pandemię. W Europie branża turystyczna wspierana jest w różnym stopniu. Są kraje, w których pomoc jest mniejsza niż w Polsce (np. Finlandia), ale są i takie, które pomagają lepiej (np. Niemcy).

Polskiej branży turystycznej grozi depolonizacja – oceniał Niewiadomski. Wymienił sektory touroperatorski (pomoc rządu dla koncernu TUI powoduje, że to biuro podróży ma lepszą pozycję na rynku w Polsce niż rodzime firmy), hotelarski (kapitał obcy zgłasza propozycje przejęć polskich obiektów za okazyjną dla siebie cenę), ubezpieczeniowy, agencyjny.

ZOBACZ TEŻ: Tarcza dla turystyki – szansa na stabilizację rynku turystyki wyjazdowej

Przy tym wszystkim w przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dziwny przekaz decydentów – poszczególne sektory przedstawiane są, jako lepsze niż inne. A konkretnie turystyka krajowa przeciwstawiana jest wyjazdowej, czy turystyce przyjazdowej. Chociaż to akurat ta ostatnia przynosi trzy razy większe przychody do budżetu – przypominał.

W podejściu władz do branży turystycznej dominuje przekaz polityczny. – Polacy są karmieni bałamutnymi opowieściami, że turystyka krajowa zastąpi turystykę wyjazdową – mówił.

Branżę turystyczną drążą też wewnętrzne podziały. – Pojawiają się oddolne inicjatywy rzekomo mające ratować turystykę, w rzeczywistości szkodliwe, bo zaburzające lobbing [prowadzony przez PIT] – wskazał Niewiadomski. – Ostatnie działania w Senacie (spontanicznie powstała Oddolna Inicjatywa Ratowania Turystyki prowadziła rozmowy z senatorami i posłami różnych opcji politycznych, czym pośrednio doprowadziła do przerwania prac nad ustawą – red.) nie miały żadnego sensu, przedłużyły tylko moment uruchomienia Turystycznego Funduszu Zwrotów (patrz wczoraj uchwalona tarcza dla turystyki), istotnego dla touroperatorów.

Jego zdaniem obowiązuje zasada „jak chcesz coś załatwić z władzami, to nie chodź do opozycji”. Opozycja zresztą również totalnie upolityczniła kwestię problemów turystyki, wykorzystując je dla swoich celów.

– Ktoś próbuje wypozycjonować się w środowisku turystycznym, narażając interesy branży – podsumował Niewiadomski, nawiązując najwyraźniej do działań pilota turystycznego z Poznania, lidera Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki Andrzej Wnęka.

Kandydat na prezesa wskazał też, że Izba nadal będzie musiała walczyć o interesy branży,  przygotowywane bowiem kolejne niekorzystne rozwiązania podatkowe.

Przestrzegał też przed nowym etapem w odbudowywaniu turystyki po pandemii, który będzie – jak przewiduje – etapem bezkompromisowej, krwawej walki na rynku. Może to sprzyjać nieetycznym zachowaniom. Tu również ważny będzie głos samorządu gospodarczego branży turystycznej, który powinien stać na straży etyki.

Co nas czeka, jako izbę? – pytał Niewiadomski. I odpowiadał, że będzie to:

  • konieczność ochrony rynku polskich przedsiębiorców,
  • dalsze edukowanie decydentów, którzy mają niewystarczające pojęcie o sytuacji polskiej branży turystycznej,
  • aktywność na polu międzynarodowym w zakresie ochrony organizatorów i agentów turystycznych. Komisja Europejska w najbliższym czasie chce dokonać przeglądu stosowania dyrektywy turystycznej, a dokument ten „nie funkcjonuje prawidłowo”. Trzeba też – zdaniem Niewiadomskiego – w kontekście naszych organizatorów „zastanowić się nad nadmiernymi obowiązkami nałożonymi na polskich organizatorów turystyki”.

Niewiadomski zamierza organizować jeszcze więcej szkoleń i porad dla członków, którzy są zagubieni w gąszczu niejasnych przepisów i stoją w obliczy przygotowania się do kolejnych szykowanych. – To jest konieczne, żeby ochronić branżę przed negatywnym wpływem kryzysu. Spodziewam się, bowiem że obecne problemy się nasilą mówił.

kandydat zapowiedział zmiany organizacyjne w Izbie, które mają służyć większej otwartości i dostosowaniu działalności do sytuacji rynkowej. Chodzi między innymi o większą profesjonalizację, w tym wzmocnienie zespołu Biura Wykonawczego i uelastycznienie struktury. W tym drugim miał na myśli tworzenie oddziałów dla poszczególnych grup zawodowych – touroperatorów, agentów, hotelarzy, przedsiębiorców z sektora turystyki młodzieżowej czy MICE. Wszystko ma służyć temu, żeby „członkowie mieli jeszcze większe korzyści z przynależności do PIT, a ich aktywność nie była blokowana”.

– Nie podjąłbym się kandydowania – oświadczył na koniec – gdyby nie zapewnienia kolegów i nowych osób współpracujących ze mną w czasie kryzysu o wsparciu. Kiedy wybuchł kryzys pomyślałem, że to mnie przerasta, nie dam rady kierować ECTAA, PIT-em i jeszcze własną firmą. W tym momencie to było trudne. Ale kryzys mnie wzmocnił. I mogę powiedzieć dzisiaj, że mogę poprowadzić Izbę. Z tym zastrzeżeniem, że będzie ona tak silna, jak aktywni będą jej członkowie. Oczekuję od państwa aktywności.

Urodzony w 1969 roku Paweł Niewiadomski jest przedsiębiorcą turystycznym z Łodzi, właścicielem biura podróży Holiday Tours, specjalizującego się w organizowaniu na zamówienie podróży egzotycznych. Pierwszy raz prezesem PIT Niewiadomski został w roku 2012, wcześniej był wiceprezesem tej organizacji i zajmował się sprawami międzynarodowymi. Od dwóch lat jest też prezesem Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA).

Polska Izba Turystyki jest największym samorządem gospodarczym branży turystycznej w kraju, skupia 370 członków. Najwięcej z nich to organizatorzy turystyki, agenci turystyczni i hotelarze, ale są też organizatorzy targów czy organizatorzy kongresów, MICE i incentive travel.

WIĘCEJ: Henicz, Baszczyński, Milik, Nasiłowski w Radzie PIT

""

turystyka.rp.pl

Paweł Niewiadomski został na trzecią kadencję prezesem Polskiej Izby Turystyki. Głosowało na niego 105 delegatów ze 111 zgromadzonych na XXXII Walnym Zgromadzeniu Delegatów PIT. Niewiadomski był jedynym zgłoszonym kandydatem.

CZYTAJ TEŻ: Polska Izba Turystyki podsumowuje kadencję i wybiera prezesa

Pozostało 96% artykułu
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty