Posłowie w dezyderacie do premiera upominają się o turystykę

Objęcie pomocą firm turystycznych, które działalność rozpoczęły po 31 grudnia 2019 roku, pomoc z PFR dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek niezatrudniających pracowników, zwolnienie z ZUS aż do odmrożenia gospodarki – to niektóre z postulatów, które pod adresem rządu wysuwają posłowie komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Publikacja: 27.01.2021 11:30

Posłowie w dezyderacie do premiera upominają się o turystykę

Foto: turystyka.rp.pl

Sejmowa komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki po – jak obliczył poseł Tomasz Zimoch – 58 dniach od rozpoczęcia prac nad tym dokumentem, uchwalili dzisiaj dezyderat do premiera. Dezyderat staje w obronie branży turystycznej. Zawiera postulaty i zwraca uwagę na problemy, jakimi powinien zająć się zdaniem posłów rząd. Premier ma obowiązek na niego odpowiedzieć w ciągu miesiąca.

Ostatecznie posłom udało się połączyć dwa projekty (walkę o dezyderat opisywaliśmy szeroko: Sejm – dezyderat w sprawie turystyki rozpala emocje posłów) część projektu przygotowanego przez przewodniczącego podkomisji ds. turystyki Grzegorza Matusiaka (PiS) i część postulatów zgłoszonych przez przewodniczącego komisji Ireneusza Rasia (Koalicja Obywatelska).

ZOBACZ TEŻ: Rząd rozszerza tarczę 6.0 na turystykę

Najważniejsze punkty dokumentu, na które zgodziła się dzisiaj większość posłów to postulaty:

  1. Objęcia pomocą rządową firm z sektora turystycznego, które swoją działalność rozpoczęły po 31 grudnia 2019 roku.
  2. Przesunięcia dla restauratorów i hotelarzy terminu na wdrożenie kas on-line, wymaganych przez Ministerstwo Finansów (dezyderat nie zawiera daty, do kiedy miałby być ten termin przesunięty).
  3. Wprowadzenia zmian w regulaminie tarczy finansowej PFR 2.0 dla MŚP, tak, żeby nie wykluczał on osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek niezatrudniających pracowników.
  4. Wprowadzenia świadczeń postojowych i zwolnień z płatności składek ZUS od grudnia 2020 roku aż do „odmrożeniem gospodarki”.
  5. Zwiększenia środków z budżetu państwa dla samorządów (wszystkich, nie tylko gmin górskich – jak podkreślał projektodawca Ireneusz Raś) „z uwagi na utracone wpływy z tytułu obostrzeń (które mogą być wynikiem umorzeń lub zmniejszenia podatków za wieczyste użytkowania)”.
  6. Otwarcia stacji narciarskich, baz noclegowych i gastronomii w jak najszybszym terminie i z zachowaniem reżimów sanitarnych COVID-19.

Nie przeszły trzy z postulowanych przez Rasia i Tomasza Zimocha (KO) wniosków:

  • „Umorzenia składek ZUS dla płatników sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw za czerwiec i październik 2020 oraz wypłata świadczeń postojowych za okres od czerwca do października 2020 r.”,
  • „Umorzenia dla przedsiębiorców subwencji, łącznie z podatkiem, otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla MŚP oraz pokrycia z Tarczy Finansowej PFR 2.0 – 70 procent kosztów stałych firm”.
  • „Powołanie zespołu ekspertów w ramach obradującej, przynajmniej raz w tygodniu, Rady konsultacyjnej przy Departamencie Turystyki lub bezpośrednio przy MRPiT – powoływanych przez środowiska, organizacje, izby i inicjatywy branżowe oraz z delegacji poselskich i senatorskich”.

Jak napisali we wstępie do dezyderatu posłowie, dynamiczna sytuacja epidemiczna spowodowała, że w grudniu 2020 roku rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia, które oznaczają zamknięcie turystyki wystąpiła konieczność wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, które w praktyce oznaczały całkowite zamknięcie działalności dla sektora turystyki.

CZYTAJ TEŻ: Müller: Luzowane będą w pierwszej kolejności handel i hotele

Większą część zaczerpnęli z dokumentu Matusiaka, przyjętego wcześniej przez podkomisję ds. turystyki.

„Ważną cechą turystyki jest jej wysoki efekt mnożnikowy, dzięki któremu na każde 1 tys. miejsc pracy w przemyśle turystycznym (hotele i biura podróży) przypada kolejne 1 tys. miejsc pracy w gospodarce turystycznej (restauracje, wyrób pamiątek, transport, sprzedaż detaliczna). Dlatego, w obecnej sytuacji, negatywne skutki ekonomiczne, związane z epidemią COVID-19, należy rozpatrywać także w dużo szerszym aspekcie. Dotyczą one zarówno dochodów utraconych przez samorząd terytorialny i branżę turystyczną jak i sektor prywatny funkcjonujący jako część gospodarki turystycznej.

Regiony turystyczne stają przed wyzwaniem nie tylko utraty dochodów, ale także możliwości narastania problemów społecznych. Utrata pracy, brak dochodów i niepewność mogą wywołać poczucie wykluczenia społecznego i negatywnie wpłynąć na życie społeczne. Dlatego zamknięcie turystyki dotkliwe wpływa na osłabienie całego systemu gospodarczo-społecznego obszarów, dla których turystyka stanowi główne źródło funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Informacja o programie wsparcia dla gmin górskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została przyjęta bardzo pozytywnie, tak jak i poprzednie działania wspierające branżę turystyczną. Członkowie Komisji mają świadomość, że zapewnienie instrumentów finansowych, które pokrywałyby wszystkie starty będące wynikiem epidemii, jest niemożliwe w kontekście prognozowanej kolejnej fali epidemii i szybko zmieniającej się sytuacji.

Jednak, mając na uwadze fakt, iż turystyka, jako dziedzina niejednorodna, wpływa na wiele innych dziedzin gospodarki, m.in. transport i handel detaliczny, poprawia ekonomiczną spójność terytorialną poprzez redystrybucję dochodów oraz stanowi o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów o cennych walorach naturalnych, Komisja wnosi, aby rozważyć przygotowanie kolejnych narzędzi wsparcia.

Komisja zwraca uwagę, że ważnym źródłem finansowania wsparcia odbudowy i rozwoju turystyki po pandemii COVID-19 mogą być także fundusze Unii Europejskiej przekazywane m.in. w ramach Krajowego Programu Odbudowy.

Komisja wnosi dodatkowo, aby Rząd podjął intensywne działania na rzecz zwiększenia poziomu finansowania turystyki z tych środków, a także na rzecz uwzględniania przedsięwzięć turystycznych w przygotowywanych programach operacyjnych”.

Sejmowa komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki po – jak obliczył poseł Tomasz Zimoch – 58 dniach od rozpoczęcia prac nad tym dokumentem, uchwalili dzisiaj dezyderat do premiera. Dezyderat staje w obronie branży turystycznej. Zawiera postulaty i zwraca uwagę na problemy, jakimi powinien zająć się zdaniem posłów rząd. Premier ma obowiązek na niego odpowiedzieć w ciągu miesiąca.

Ostatecznie posłom udało się połączyć dwa projekty (walkę o dezyderat opisywaliśmy szeroko: Sejm – dezyderat w sprawie turystyki rozpala emocje posłów) część projektu przygotowanego przez przewodniczącego podkomisji ds. turystyki Grzegorza Matusiaka (PiS) i część postulatów zgłoszonych przez przewodniczącego komisji Ireneusza Rasia (Koalicja Obywatelska).

Pozostało 87% artykułu
Materiał Promocyjny
Boeing stawia na polskich inżynierów
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży