Posłowie w dezyderacie do premiera upominają się o turystykę

Objęcie pomocą firm turystycznych, które działalność rozpoczęły po 31 grudnia 2019 roku, pomoc z PFR dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek niezatrudniających pracowników, zwolnienie z ZUS aż do odmrożenia gospodarki – to niektóre z postulatów, które pod adresem rządu wysuwają posłowie komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Publikacja: 27.01.2021 11:30

Posłowie w dezyderacie do premiera upominają się o turystykę

Foto: turystyka.rp.pl

Sejmowa komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki po – jak obliczył poseł Tomasz Zimoch – 58 dniach od rozpoczęcia prac nad tym dokumentem, uchwalili dzisiaj dezyderat do premiera. Dezyderat staje w obronie branży turystycznej. Zawiera postulaty i zwraca uwagę na problemy, jakimi powinien zająć się zdaniem posłów rząd. Premier ma obowiązek na niego odpowiedzieć w ciągu miesiąca.

Ostatecznie posłom udało się połączyć dwa projekty (walkę o dezyderat opisywaliśmy szeroko: Sejm – dezyderat w sprawie turystyki rozpala emocje posłów) część projektu przygotowanego przez przewodniczącego podkomisji ds. turystyki Grzegorza Matusiaka (PiS) i część postulatów zgłoszonych przez przewodniczącego komisji Ireneusza Rasia (Koalicja Obywatelska).

ZOBACZ TEŻ: Rząd rozszerza tarczę 6.0 na turystykę

Najważniejsze punkty dokumentu, na które zgodziła się dzisiaj większość posłów to postulaty:

  1. Objęcia pomocą rządową firm z sektora turystycznego, które swoją działalność rozpoczęły po 31 grudnia 2019 roku.
  2. Przesunięcia dla restauratorów i hotelarzy terminu na wdrożenie kas on-line, wymaganych przez Ministerstwo Finansów (dezyderat nie zawiera daty, do kiedy miałby być ten termin przesunięty).
  3. Wprowadzenia zmian w regulaminie tarczy finansowej PFR 2.0 dla MŚP, tak, żeby nie wykluczał on osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek niezatrudniających pracowników.
  4. Wprowadzenia świadczeń postojowych i zwolnień z płatności składek ZUS od grudnia 2020 roku aż do „odmrożeniem gospodarki”.
  5. Zwiększenia środków z budżetu państwa dla samorządów (wszystkich, nie tylko gmin górskich – jak podkreślał projektodawca Ireneusz Raś) „z uwagi na utracone wpływy z tytułu obostrzeń (które mogą być wynikiem umorzeń lub zmniejszenia podatków za wieczyste użytkowania)”.
  6. Otwarcia stacji narciarskich, baz noclegowych i gastronomii w jak najszybszym terminie i z zachowaniem reżimów sanitarnych COVID-19.

Nie przeszły trzy z postulowanych przez Rasia i Tomasza Zimocha (KO) wniosków:

  • „Umorzenia składek ZUS dla płatników sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw za czerwiec i październik 2020 oraz wypłata świadczeń postojowych za okres od czerwca do października 2020 r.”,
  • „Umorzenia dla przedsiębiorców subwencji, łącznie z podatkiem, otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla MŚP oraz pokrycia z Tarczy Finansowej PFR 2.0 – 70 procent kosztów stałych firm”.
  • „Powołanie zespołu ekspertów w ramach obradującej, przynajmniej raz w tygodniu, Rady konsultacyjnej przy Departamencie Turystyki lub bezpośrednio przy MRPiT – powoływanych przez środowiska, organizacje, izby i inicjatywy branżowe oraz z delegacji poselskich i senatorskich”.

Jak napisali we wstępie do dezyderatu posłowie, dynamiczna sytuacja epidemiczna spowodowała, że w grudniu 2020 roku rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia, które oznaczają zamknięcie turystyki wystąpiła konieczność wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, które w praktyce oznaczały całkowite zamknięcie działalności dla sektora turystyki.

CZYTAJ TEŻ: Müller: Luzowane będą w pierwszej kolejności handel i hotele

Większą część zaczerpnęli z dokumentu Matusiaka, przyjętego wcześniej przez podkomisję ds. turystyki.

„Ważną cechą turystyki jest jej wysoki efekt mnożnikowy, dzięki któremu na każde 1 tys. miejsc pracy w przemyśle turystycznym (hotele i biura podróży) przypada kolejne 1 tys. miejsc pracy w gospodarce turystycznej (restauracje, wyrób pamiątek, transport, sprzedaż detaliczna). Dlatego, w obecnej sytuacji, negatywne skutki ekonomiczne, związane z epidemią COVID-19, należy rozpatrywać także w dużo szerszym aspekcie. Dotyczą one zarówno dochodów utraconych przez samorząd terytorialny i branżę turystyczną jak i sektor prywatny funkcjonujący jako część gospodarki turystycznej.

Regiony turystyczne stają przed wyzwaniem nie tylko utraty dochodów, ale także możliwości narastania problemów społecznych. Utrata pracy, brak dochodów i niepewność mogą wywołać poczucie wykluczenia społecznego i negatywnie wpłynąć na życie społeczne. Dlatego zamknięcie turystyki dotkliwe wpływa na osłabienie całego systemu gospodarczo-społecznego obszarów, dla których turystyka stanowi główne źródło funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Informacja o programie wsparcia dla gmin górskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została przyjęta bardzo pozytywnie, tak jak i poprzednie działania wspierające branżę turystyczną. Członkowie Komisji mają świadomość, że zapewnienie instrumentów finansowych, które pokrywałyby wszystkie starty będące wynikiem epidemii, jest niemożliwe w kontekście prognozowanej kolejnej fali epidemii i szybko zmieniającej się sytuacji.

Jednak, mając na uwadze fakt, iż turystyka, jako dziedzina niejednorodna, wpływa na wiele innych dziedzin gospodarki, m.in. transport i handel detaliczny, poprawia ekonomiczną spójność terytorialną poprzez redystrybucję dochodów oraz stanowi o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów o cennych walorach naturalnych, Komisja wnosi, aby rozważyć przygotowanie kolejnych narzędzi wsparcia.

Komisja zwraca uwagę, że ważnym źródłem finansowania wsparcia odbudowy i rozwoju turystyki po pandemii COVID-19 mogą być także fundusze Unii Europejskiej przekazywane m.in. w ramach Krajowego Programu Odbudowy.

Komisja wnosi dodatkowo, aby Rząd podjął intensywne działania na rzecz zwiększenia poziomu finansowania turystyki z tych środków, a także na rzecz uwzględniania przedsięwzięć turystycznych w przygotowywanych programach operacyjnych”.

Sejmowa komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki po – jak obliczył poseł Tomasz Zimoch – 58 dniach od rozpoczęcia prac nad tym dokumentem, uchwalili dzisiaj dezyderat do premiera. Dezyderat staje w obronie branży turystycznej. Zawiera postulaty i zwraca uwagę na problemy, jakimi powinien zająć się zdaniem posłów rząd. Premier ma obowiązek na niego odpowiedzieć w ciągu miesiąca.

Ostatecznie posłom udało się połączyć dwa projekty (walkę o dezyderat opisywaliśmy szeroko: Sejm – dezyderat w sprawie turystyki rozpala emocje posłów) część projektu przygotowanego przez przewodniczącego podkomisji ds. turystyki Grzegorza Matusiaka (PiS) i część postulatów zgłoszonych przez przewodniczącego komisji Ireneusza Rasia (Koalicja Obywatelska).

Pozostało 87% artykułu
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Tendencje
Minister: Grecka turystyka musi poprawić cztery elementy, żeby się rozwijać
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości