Kiedy obiekt turystyczny może być hotelem?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę na przedsiębiorców ze Szczyrku, którzy oferowali usługi turystyczne w obiekcie nazwanym hotelem, bez prawa używania tego określenia

Publikacja: 01.09.2013 10:25

Kiedy obiekt turystyczny może być hotelem?

Foto: ROL

Problem sprowadzał się do tego, że właściciele nie wystąpili wcześniej o wydanie decyzji o zaszeregowanie obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii, do czego zobowiązuje ustawa o usługach turystycznych.

Z jej przepisów wynika, że tylko obiekt, który przejdzie odpowiednią kontrolę i spełnia określone wymagania, można nazwać hotelem, a przedsiębiorca ma prawo oznaczyć go gwiazdkami. Samodzielne działanie w tej kwestii stanowi nieuczciwą praktykę rynkową.

A wszystko dlatego, że w myśl przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przez taką praktykę uznaje się działanie przedsiębiorcy, które wprowadza w błąd. Jak wskazują przepisy tej ustawy, wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Ponieważ przepisy ustawy o usługach turystycznych wyraźnie wskazują, kiedy i po spełnieniu jakich warunków przedsiębiorca ma prawo używać oznaczenia „hotel", posługiwanie się tą nazwą bez upoważnienia niewątpliwie wprowadza w błąd konsumentów. I to nawet wtedy, gdy obiekt teoretycznie spełnia wszystkie wymogi, jakich należałoby oczekiwać od hotelu. Idąc dalej, urząd antymonopolowy nałożył karę finansową na przedsiębiorców dlatego, że działając w ten sposób, naruszyli oni zbiorowe interesy konsumentów.

Aby zrozumieć dlaczego, należy sięgnąć do przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z jej art. 24 zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. A za taką praktykę przepisy uznają bezprawne działania przedsiębiorców, w szczególności polegające na stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych lub czynów nieuczciwej konkurencji.

Co grozi przedsiębiorcy za naruszenie tego przepisu? UOKiK ma prawo nałożyć karę w wysokości sięgającej nawet 10 procent przychodów przedsiębiorcy osiągniętych w roku poprzedzającym rok wydania decyzji (wydając taką decyzję w roku 2013, bierze się pod uwagę przychody przedsiębiorcy osiągnięte w roku 2012).

W myśl art. 36 ustawy o usługach turystycznych hotelem może być wyłącznie obiekt posiadający co najmniej 10 pokojów, w którym większość miejsc noclegowych znajduje się w pokojach jedno- i dwuosobowych. Dodatkowo muszą być w nim świadczone usługi związane z pobytem klientów.

Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego. Nadaje on także kategorię oraz prowadzi ewidencję takich obiektów.

Podstawa prawna

ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm)

e>Podstawa prawna

 

ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm)

Problem sprowadzał się do tego, że właściciele nie wystąpili wcześniej o wydanie decyzji o zaszeregowanie obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii, do czego zobowiązuje ustawa o usługach turystycznych.

Z jej przepisów wynika, że tylko obiekt, który przejdzie odpowiednią kontrolę i spełnia określone wymagania, można nazwać hotelem, a przedsiębiorca ma prawo oznaczyć go gwiazdkami. Samodzielne działanie w tej kwestii stanowi nieuczciwą praktykę rynkową.

Pozostało 84% artykułu
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek