Betlej: Wakacje tanieją rekordowo

W ostatnim tygodniu ceny wyjazdów na wakacje w biurach podróży były niższe od zeszłorocznych o rekordową sumę 62 złotych. To między innymi wynik mocnej złotówki, która rekompensuje touroperatorom wyższą cenę paliwa lotniczego – pisze ekspert

Publikacja: 23.04.2018 09:54

Betlej: Wakacje tanieją rekordowo

Foto: archiwum prywatne, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz

Choć rośnie liczba sprzedanych w biurach podróży wyjazdów w stosunku do roku poprzedniego – jak podaje Polski Związek Organizatorów Turystyki w segmencie imprez lotniczych o 67,6 procent – to trzeba pamiętać, że rok temu o tej porze baza odniesienia była nieduża, co wiązało się z tym, że tydzień był krótszy, poświąteczny – pisze prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldaty Andrzej Betlej w swojej cotygodniowej analizie.

Dynamika dwuletnia wzrostu wyniosła 45,5 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie 35,4 procent – dodaje i ilustruje przebieg zmian wykresem.

Mimo tendencji spadkowej trwającej z małymi wyjątkami od połowy stycznia– pisze dalej ekspert - sprzedaż i jej dynamika pozostają na dobrym poziomie, a koniunktura w zorganizowanej turystyce wyjazdowej powinna zadowalać większość organizatorów, choć sprzedaż majowa i czerwcowa zaczyna przedstawiać coraz więcej do życzenia, co znajduje wyraz w wyraźnie mniejszych cenach w tych miesiącach niż przed rokiem.

Bułgaria zdobywa udziały

Na podstawie statystyk sieci Wakacje.pl Betlej wylicza zmiany w dynamice sprzedaży poszczególnych kierunków.

Egipt: wzrost o 0,27 procent. Szybki przyrost udziałów może wynikać z nadrabiania wciąż jeszcze relatywnie niedużego stopnia zaawansowania sprzedaży. W następnych tygodniach dynamika powinna pozostawać dodatnia (choć mniejsza niż w wcześniejszych tygodniach) wobec wchodzenia w „zasięg" przedsprzedaży Egiptu jeszcze kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Hiszpania: wzrost o 0,15 procent. Hiszpania zyskiwała udział w rynku siódmy raz z rzędu. Może mieć to związek z przedłużającą się słabszą passą Grecji (pomimo niewielkiego wzrostu w ostatnim tygodniu) i z nieco słabszymi nastrojami konsumenckimi.

Turcja: wzrost o 0,13 procent. Turcja zdecydowanie zakończyła wcześniejszy 14-tygodniowy spadek (to już czwarty wzrost), trwający do ostatniego tygodnia marca, który mógł mieć związek z wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem wyprzedania najbardziej atrakcyjnych ofert i ze spadkiem nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B.

Grecja: wzrost o 0,09 procent. Pierwszy wzrost udziału w rynku tego kierunku od połowy stycznia, choć jeszcze niewielki i nie przesądzający o wyraźnym powrocie do trendu wzrostowego. Długotrwała trzymiesięczna passa spadkowa była prawdopodobnie spowodowana połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich i znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach.

Albania: spadek o 0,11 procent. W okresie dużego popytu między 10 lutego a 10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. Relatywnie lepsze ostatnio ceny wycieczek do Albanii wyhamowują jednak tempo spadku jej udziału w rynku (najmniejszy spadek od pięciu tygodni), ale nie wpłynęły jeszcze definitywnie na ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Tunezja: spadek o 0,18 procent. Tunezja regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Przed trzema tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziału w rynku, a w ostatnim tygodniu po chwilowej 2-tygodniowej stabilizacji odnotowano kolejny spadek tego kierunku. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich sześciu tygodniach cenami wycieczek do tego kraju (o ponad 170 złotych).

Bułgaria: spadek o 0,43 procent. Drugi z kolei bardzo znaczny spadek udziału Bułgarii w rynku, ale wydaje się, że niekorzystny trend zbliża się do zakończenia. Kierunek powinien cieszyć się nieco lepszą passą wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Na Litwie i w Niemczech też duży popyt na wakacje

Należy przyznać, że koniunktura w turystyce wyjazdowej jest w naszym kraju stosunkowo korzystna – pisze Betlej. Co nie dziwi, bo generalnie ruch turystyczny rośnie „w tej części Europy". Pokazują to statystyki notowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych litewskiego biura podróży Novaturas. Wzrost jego przychodów za marzec wyniósł 46 procent, a łącznie za cały pierwszy kwartał tego roku 49 procent. Dynamika wzrostu liczby klientów ukształtowała się na poziomach odpowiednio 50 i 51 procent, a w liczbach bezwzględnych było to odpowiednio 14,4 i 37,6 tysiąca osób. Jednocześnie jednak spadła średnia wartość imprezy (o około 8 procent), co najprawdopodobniej świadczy o dużym wzroście w całej sprzedaży udziału tanich wyjazdów do Egiptu – zauważa autor analizy. Liczby te są nadal znacznie korzystniejsze niż w naszej branży, która notuje najprawdopodobniej wzrost liczby już zrealizowanych wycieczek zimowych na poziomie nieco powyżej 20 procent - dodaje.

 

Również w Niemczech „liczby nie są bezwzględnie aż tak imponujące, ale (...) robią duże wrażenie". Skumulowany wzrost sprzedaży wycieczek na sezon letni wyniósł na koniec marca 15 procent, a na koniec lutego i stycznia odpowiednio 16 i 18 procent. Korzystnie dla koniunktury w niemieckiej turystyce wyjazdowej zmienia się struktura geograficzna wyjazdów, w której tańsze Egipt i Turcja (i ewentualnie Grecja) wypierają kosztowne Hiszpanię i Włochy.

Podobnie jak w Polsce, gdzie w sezonie zimowym zawrotną karierę robi Egipt, a latem świetnie jak dotąd sprzedaje się Turcja, ostatnie styczniowe wyniki sprzedaży w Niemczech również wskazują na bardzo dużą dynamikę wzrostu tych kierunków. Wzrost sprzedaży Turcji wyniósł w pierwszym kwartale tego roku około dwie trzecie, Egiptu zaś o połowę, a za to jednocześnie wyraźny kryzys wykazuje sprzedaż Majorki i Wysp Kanaryjskich, na których średnie spadki przekraczają już odpowiednio 19 i 17 procent – wskazuje Betlej.

Przeglądając wydarzenia z zeszłego tygodnia, które mogą wpłynąć na turystykę wyjazdową prezes Traveldaty wskazuje na dość duży wzrost realnych wynagrodzeń, co podał GUS, jako na czynnik pozytywny. Wzrost wyniósł rok do roku 5,37 procent.

Tak tanio jeszcze nie było

W minionym tygodniu – pisze dalej Betlej - dla wycieczek z wylotami między 6 i 12 sierpnia, średnia cena spadła o 5 złotych. Jak pokazuje analiza prowadzona przez Traveldatę, znaczące zniżki zanotowano na Malcie i Cyprze – średnio o 90 i 80 złotych, a także na Tureckiej Riwierze - o 39 złotych. Największą zwyżkę średnich cen odnotowano na kanaryjskich wyspach Gran Canarii, Teneryfie i Lanzarote, a wyniosły one odpowiednio 76, 33 i 32 złote.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.

Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł, podobnie jak wcześniejszy, wzrost cen niezbyt odległy do przeciętnej (minus 5 złotych) na trzech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów, a z tej grupy ponownie wyłamały się Wyspy Kanaryjskie, na których średnie ceny wzrosły o 37 złotych oraz tym razem Turcja (poprzednio był to Egipt), gdzie ceny spadły o 33 złote. Trzeci z rzędu wzrost cen na Wyspach Kanaryjskich może być kolejnym etapem odreagowania silnego spadku (o prawie 200 złotych), który nastąpił w dwóch ostatnich tygodniach marca – komentuje Betlej.

Szóste z rzędu, ale już niewielkie zwyżki cen (+9 złotych) miały też miejsce w cieszącej się w tym sezonie nawrotem popularności Tunezji, ale należy też pamiętać, że po zakończeniu kwartału średnie ceny podniosły się tam jednorazowo aż o 116 złotych. Seria zwyżek zahamowała jednak wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który po raz pierwszy od końca stycznia wyraźnie spadł z 4,72 do 4,54 procent - opisuje.

 

Z kolei badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena była niższa o 62 złote i jest to największa negatywna różnica odnotowana w tym sezonie (poprzednio ceny były niższe o 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku wzrastała o 252 złote.

Skąd się bierze ten spadek? Na obniżanie cen wycieczek działa mocna złotówka. Choć cena paliwa lotniczego jest wyraźnie droższa niż przed rokiem (2,61 wobec 2,42 zł/litr, czyli o 7,3 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych średnio o ponad 3 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego kosztu wycieczek, w przybliżeniu o 25-35 złotych – pisze ekspert.

Na wykresie – komentuje Betlej - widoczne jest dalsze pozostawanie Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, ale skala zwyżki tych cen jest w trendzie malejącym. Nadal jest to obecnie jedyny z wiodących kierunków, który jest bardziej kosztowny niż przed rokiem. Utrzymanie się takiej sytuacji nie powinno jednak być dłuższe niż kilka tygodni, o ile dość liczne wypowiedzi przedstawicieli organizatorów o działaniach zmierzających do zwiększenia skali programów czarterowych na kierunkach tureckich przełożą się na rzeczywistość w dostatecznie istotnej skali. Pozostałe wiodące kierunki są obecnie mniej kosztowne niż przed rokiem. W szczególności dotyczy to kierunków egipskich i kanaryjskich, do których ostatnio częściowo dołączają taniejące w ujęciu rok do roku kierunki greckie.

Itaka nie daje się pobić w niskich cenach

Spojrzenie na średnie ceny pod kątem poszczególnych touroperatorów pozwala sformułować Traveldacie wnioski, że największe spadki w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty TUI Poland, Eximu Tours i Ecco Holiday – o około 225, 175 i 165 złotych. W mniejszej skali średnie ceny spadły w biurach Prima Holiday, 7islands, Coral Travel Wezyr Holidays i Neckermann Polska – o około 105, 75 i po 50 złotych. Oferty pozostałych biur były droższe niż przed rokiem - w granicach od 6 do 52 złotych.

W wyliczeniu według najniższych cen na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, pozycję lidera nadal zajmowała w zeszłym tygodniu Itaka (32 oferty), wyprzedzając Exim Tours (21 ofert), TUI Poland i Coral Travel Wezyr Holidays (18 i 17 ofert). Z kolei najwięcej tanich ofert na wypoczynek w hotelach 3* i 4* miały z Itaka i Exim Tours, a w wypadku hoteli 5* bezkonkurencyjna była Itaka.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na wyjazdy do Egiptu oferował Coral Travel (7 ofert), do Grecji - Itaka (10 ofert), Rainbow (5), Net Holiday (5) i Grecos Holiday (4 oferty), na Wyspy Kanaryjskie - TUI Poland (7) i Itaka (6 ofert), do Turcji - Itaka i Coral Travel Wezyr (po 4 oferty), a do Tunezji Itaka i Sun&Fun (po 3 oferty).

Choć rośnie liczba sprzedanych w biurach podróży wyjazdów w stosunku do roku poprzedniego – jak podaje Polski Związek Organizatorów Turystyki w segmencie imprez lotniczych o 67,6 procent – to trzeba pamiętać, że rok temu o tej porze baza odniesienia była nieduża, co wiązało się z tym, że tydzień był krótszy, poświąteczny – pisze prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldaty Andrzej Betlej w swojej cotygodniowej analizie.

Dynamika dwuletnia wzrostu wyniosła 45,5 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie 35,4 procent – dodaje i ilustruje przebieg zmian wykresem.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy