Gwarancja zwiększyła się o 31 procent. Touroperator wykupił ją jeszcze w lipcu zeszłego roku w firmie ubezpieczeniowej ERV. Obowiązuje od 30 lipca do 31 sierpnia. Gwarancja jest powiązana z wielkością sprzedaży imprez turystycznych danego organizatora. Ponieważ Exim sprzedaje więcej wyjazdów niż wcześniej przewidywał, musiał podnieść sumę gwarancji.

Gwarancja służy do pokrycia kosztów sprowadzenia klientów biura podróży wypoczywających za granicą, gdyby ogłosiło ono niewypłacalność i nie zapewniło powrotu turystów do kraju. Pieniędzy z gwarancji powinno wystarczyć również na odszkodowania dla klientów, którzy wprawdzie wykupili podróż, ale nie zdążyli jeszcze z niej skorzystać.