Wartość sprzedanej oferty - dodaje zarząd spółki - ujęta będzie w przychodach ze sprzedaży w okresie realizacji wyjazdów, czyli w okresie kwiecień - październik 2017 roku.