W analizie Rady (World Travel and Tourism Council) ujęte są nie tylko wydatki bezpośrednio związane z usługami turystycznymi, lecz także inwestycje czy zakupy konieczne do obsługi gości, na przykład zakup jedzenia czy środków czystości przez hotele. W takim ujęciu udział przychodów z sektora w PKB Grecji wyniósł w 2016 roku 18,6 procent (36,6 miliarda dolarów), a wpływy bezpośrednie odpowiadały za 7,5 procent krajowego produktu brutto (14,7 miliarda dolarów). Średnia dla państw Unii Europejskiej wynosi w pierwszym przypadku 10,2 procent, w drugim 3,7 procent.

W 2016 roku w branży turystycznej zatrudnionych było bezpośrednio 11,5 procent wszystkich greckich pracowników (422,9 tysiąca ludzi), ale od turystyki zależnych było aż 23,4 procent (860,3 tysiąca ludzi). WTTC szacuje, że w tym roku udział przychodów pochodzących bezpośrednio z turystyki do PKB wzrośnie o 7,5 procent rok do roku, a związanych pośrednio - o 6,9 procent. Te same wskaźniki dla krajów Wspólnoty wynoszą odpowiednio 2,9 procent i  2,6 procent.

Wzrost obejmie też liczbę zatrudnionych. Tylko w tym roku liczba zatrudnionych w turystyce ludzi powinna zwiększyć się o 5,9 procent, a zatrudnionych w branżach zależnych od turystyki o 6,3 procent.

Według Rady w 2027 roku udział turystyki w PKB (w ujęciu bezpośrednim) wyniesie 9,6 procent, a licząc też branże pokrewne - 23,8 procent. Za 10 lat przy obsłudze turystów pracować będzie 14 procent zatrudnionych Greków, a włączając w to branże częściowo zależne od turystyki, odsetek ten wzrośnie do 29,9 procent.