Pasażerowie statków lepiej chronieni

Podróżny zyska prawo do rezygnacji z rejsu i zwrotu pieniędzy, gdy statek spóźni się półtorej godziny

Publikacja: 20.03.2013 08:05

Pasażerowie statków lepiej chronieni

Foto: AFP

To jedna ze zmian, jakie przewiduje projekt zmian w ustawach dotyczących praw podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.  Przygotowało go Ministerstwo Transportu, a zmiany wczoraj zaakceptowała Rada Ministrów.

Zgodnie z  propozycjami zwrot pieniędzy będzie należał się pasażerom także wtedy, gdy podróż została odwołana. Dlatego podróżni, którzy odstąpią od umowy i zażądają zwrotu pieniędzy, gdy odwołano ich podróż albo gdy statek spóźnił się 90 minut, pieniądze otrzymają w ciągu siedmiu dni. Obecnie prawo odstąpienia od umowy  uzyskują dopiero wtedy, gdy statek pasażerski spóźni się trzy dni, a inny statek siedem dni.

Projekt określa także, że reklamacje pasażerów powinien w pierwszej kolejności rozpatrywać przewoźnik bądź operator rejsu. Gdy roszczenia konsumenta za rejs morski nie zostaną uwzględnione, będzie mógł on skierować skargę do dyrektora urzędu morskiego  wyznaczonego w rozporządzeniu przez ministra gospodarki.

Adwokat Zbigniew Kruger wskazuje, że w dotychczasowym stanie prawnym kodeks morski nie regulował kwestii odpowiedzialności przewoźnika za szkody wynikłe z opóźnienia przewozu pasażera i jego bagażu.

– W razie niedotrzymania rozkładu rejsu z powodu okoliczności, za które odpowiadał przewoźnik, mógł on ponosić odpowiedzialność za szkodę na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 w zw. z art. 472 kodeksu cywilnego) – tłumaczy Zbigniew Kruger. Dodaje, że zmiana prawa nie spowoduje utraty prawa pasażerów do dochodzenia przed sądem odszkodowania za szkodę na zasadach ogólnych.

Do rozpatrzenia skarg dotyczących podróży statkami po rzekach czy po jeziorach właściwy będzie wskazany przez ministra transportu dyrektor żeglugi śródlądowej. Ponadto przewoźnicy, jak i operatorzy narażą się na kary za nierespektowanie praw pasażerów. Sankcje mogą także grozić firmom turystycznym, które   między innymi organizują rejsy statkami i naruszą przy tym prawa konsumentów. Tak może być, gdy odmówią  dokonania rezerwacji z  powodu   niepełnosprawności turysty. Takimi sprawami i karami  dla firm zajmie się marszałek województwa.

To jedna ze zmian, jakie przewiduje projekt zmian w ustawach dotyczących praw podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.  Przygotowało go Ministerstwo Transportu, a zmiany wczoraj zaakceptowała Rada Ministrów.

Zgodnie z  propozycjami zwrot pieniędzy będzie należał się pasażerom także wtedy, gdy podróż została odwołana. Dlatego podróżni, którzy odstąpią od umowy i zażądają zwrotu pieniędzy, gdy odwołano ich podróż albo gdy statek spóźnił się 90 minut, pieniądze otrzymają w ciągu siedmiu dni. Obecnie prawo odstąpienia od umowy  uzyskują dopiero wtedy, gdy statek pasażerski spóźni się trzy dni, a inny statek siedem dni.

Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek