Exim Tours z nowym ratingiem

Biuro podróży Exim Tours wraca do grona touroperatorów, którzy otwarcie mówią o swoich wynikach biznesowych. Jego sukcesy w 2017 roku pozwalają ustalić mu rating na BB-, a perspektywę zmiany tej oceny na „pozytywną"

Publikacja: 02.03.2018 02:05

Exim Tours z nowym ratingiem

Foto: Materiały promocyjne

Exim Tours zanotował w 2017 bardzo wysoki, kilkudziesięcioprocentowy, wzrost sprzedaży wycieczek do Bułgarii i do Egiptu i ponad czterokrotny w wypadku wyjazdów do Tunezji (ale od niskiej bazy). Nieco gorzej powiodło się organizatorowi ze sprzedażą wakacji w Turcji. Wynikało to z bariery jaką napotkał, w postaci braku miejsc w samolotach czarterowych (więcej: "Exim Tours bije się o siódme miejsce").

Niskie ceny - klucz do sukcesu

Liczba klientów organizatora zwiększyła się z 35 do 55 tysięcy, czyli o imponujące 57 procent. W efekcie przychody biura podróży skoczyły w zeszłym roku o prawie 50 procent, do 126,4 mln złotych. Udało mu się też wypracować pierwszy od kilku lat zysk netto w wysokości 864 tysięcy złotych.

W tym czasie organizator został dokapitalizowany przez właściciela, co łącznie z zyskiem podniosło jego fundusze własne do 2,8 mln złotych. Obecne wielkości pozycji bilansowych i rachunku wyników za dwa ostatnie lata obrotowe i czynniki dodatkowe pozwalają - zgodnie z metodologią nadawania ratingów, stosowaną od roku 2012 - na ustalenie oceny organizatora na BB-. Do tej pory widniał tam symbol N/A oznaczający niemożność wyznaczenia ratingu z braku odpowiednich danych.

ZOBACZ PEŁNĄ TABELĘ RATINGÓW

Struktura biznesu Eximu i kierunki jej zmian, trendy panujące obecnie na rynku turystycznym oraz w otoczeniu ekonomicznym branży turystycznej, uzasadniają też nadanie organizatorowi "pozytywnej" perspektywy (dotąd "nieznana"), co oznacza, że prawdopodobieństwo podniesienia ratingu w nieodległej przyszłości jest duże lub bardzo duże.

W tym roku Exim Tours planuje dalszą szybką ekspansję na kierunkach, które są obecnie na fali wysokiego wzrostu, z dołączeniem do nich Turcji w tempie podobnym do uzyskanego w roku ubiegłym, czyli prawie 50 procent. Oznaczałoby to zwiększenie przychodów do około 180 mln złotych, a liczby klientów imprez lotniczych do 82 tysięcy.

W tym sezonie organizator oferuje niższe, niż w sezonie poprzednim, ceny, co dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo zrealizowania przez niego założonego programu i celów biznesowych. Również w porównaniu z innymi biurami podróży jego ceny wyjazdów okazują się często niższe, zwłaszcza, jeśli chodzi o wycieczki na Maltę, Cypr, Dżerbę, Majorkę i półwysep Synaj.

Wzloty i upadki

W ostatnich dwóch latach Exim Tours nie informował o swoich wynikach biznesowych.

Przypomnijmy, że firma działa w zorganizowanej turystyce wyjazdowej od roku 1996. Kluczowym wydarzeniem w historii organizatora było nabycie w maju 2012 roku przez niemiecki koncern handlowy REWE pakietu 51 procent udziałów w czeskim holdingu biur podróży Exim Tours, w skład której wchodziła również polska spółka. Od tamtej pory polski organizator działa w ramach turystycznego koncernu DER Touristik (turystyczna noga giganta, jakim jest REWE), który udziela mu wsparcia biznesowego i finansowego.

Historycznie rzecz biorąc Exim Tours odgrywał zauważalną rolę w polskiej turystyce wyjazdowej już na początku poprzedniej dekady. W roku 2001 organizator zajmował w branży pod względem przychodów 10 miejsce. Apogeum swojego znaczenia w branży biuro osiągnęło w 2009 roku, gdy przy przychodach ze sprzedaży imprez turystycznych w wysokości 306,8 mln złotych zajęło czwarte miejsce za takimi biurami jak Itaka, Triada i TUI Poland, a przed Alfa Star i Rainbow Tours. W roku 2010 było szóste za Alfa Star i Wezyrem, a w latach późniejszych zajmowało najczęściej ósmą pozycję. Tak też było w roku 2016, gdy biuro z przychodami z turystyki na poziomie już tylko 84,4 mln złotych było również ósme za biurami Neckermann Polska i Net Holiday, a wyprzedzało Grupę Almatur. Jego specjalnością było wówczas organizowanie Polakom wakacji w Egipcie, Turcji i Tunezji.

Arabska wiosna i odpływ turystów z Tunezji i Egiptu, spowodowało załamanie na rynku. Tego niekorzystnego okresu nie wytrzymało szereg biur podroży, w 2012 roku upadło ich piętnaście, a w 2015 roku niewypłacalność ogłosiło jeszcze jedno znaczące, które nie mogło się otrząsnąć po tamtych wydarzeniach - Alfa Star. Apogeum turystycznej dekoniunktury na tych kierunkach nastąpiło jednak dopiero w 2016 roku, po szeregu zamachów terrorystycznych, które zniechęciły dużą część turystów do wyjazdów w wymienione rejony.

W takich warunkach Exim Tours notowało straty, które nakładając się na siebie, spowodowały że jego fundusze miały wartość ujemną, która sięgała 22,1 mln złotych.

Powrót koniunktury

Karta odwróciła się w roku 2017, gdy sytuacja na tyle się uspokoiła, że turyści odzyskali zaufanie do lubianych dawniej kierunków. W Polsce na rynek napłynęła też duża fala (prawie 400 tysięcy) nowych turystów, którzy dzięki wzrostowi gospodarczemu i zasobności mogli sobie już pozwolić na zagraniczne wycieczki, ale w znacznej mierze te tańsze – do Bułgarii, Egiptu, Turcji i w mniejszym stopniu Tunezji.

Tę nową sytuację wykorzystał Exim Tours, dostosowujący swój program do koniunktury i wyborów Polaków. Bardzo podobnie postąpił TUI Poland, co pozwala przypuszczać, że koncepcje biznesowe powstawały na skutek podobnych przemyśleń dyskutowanych na linii organizator – centrala. Jeśli tak, to jest to czynnik pozytywny stabilizujący realizację trafnej koncepcji i pozwalający oczekiwać wsparcie w razie chwilowych zachwiań koniunkturalnych powodowanych niespodziewanymi zdarzeniami.

Andrzej Betlej

Autor jest ekspertem turystycznym, współzałożycielem firmy konsultingowej Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata. W latach 90. pracował w banku Millennium jako członek zarządu i wiceprezes. Kolejne 10 lat związany był z firmami lotniczymi i turystycznymi.

Ratingi dla "Rzeczpospolitej" i Turystyki.rp.pl przygotowuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata, monitorujący rynek turystyki wyjazdowej. Sporządzający tabele wprowadzają do niej zmiany, jeśli otrzymują wiarygodne i ważne informacje dotyczące konkretnego podmiotu lub gdy występują wydarzenia o dużym znaczeniu, uzasadniające dokonanie korekt danego organizatora lub jego perspektywy.

Exim Tours zanotował w 2017 bardzo wysoki, kilkudziesięcioprocentowy, wzrost sprzedaży wycieczek do Bułgarii i do Egiptu i ponad czterokrotny w wypadku wyjazdów do Tunezji (ale od niskiej bazy). Nieco gorzej powiodło się organizatorowi ze sprzedażą wakacji w Turcji. Wynikało to z bariery jaką napotkał, w postaci braku miejsc w samolotach czarterowych (więcej: "Exim Tours bije się o siódme miejsce").

Niskie ceny - klucz do sukcesu

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek