Stolica Małopolski przystąpiła do deklaracji „Miasta dla wszystkich: budowanie miast dla obywateli i odwiedzających”, uchwalonej 5 kwietnia podczas I Forum Burmistrzów na Rzecz Zrównoważonej Turystyki Miejskiej w Lizbonie – podaje Urząd Miasta Krakowa w komunikacie.

Forum zorganizowała Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki Portugalii i miasta Lizbona. Deklarację podpisało w sumie 16 miast, między innymi Paryż, Praga, Dubrownik, Madryt, Porto, Lizbona, Seul, Bruksela i Barcelona, a także międzynarodowe instytucje, w tym UNESCO, Bank Światowy i Europejski Komitet Regionów.

Sygnatariusze zobowiązali się między innymi do: dostosowania rozwoju turystyki miejskiej do zasad „Globalnego kodeksu etyki w turystyce” UNWTO z 1999 roku; tworzenia modeli zarządzania turystyką miejską, angażujących administrację wszystkich szczebli, sektor prywatny i społeczności lokalne; wspierania współpracy władz miejskich, sektora prywatnego, mieszkańców i turystów; zwiększania zaangażowania mieszkańców i turystów w sprawy miasta; lepszego wykorzystania danych i technologii do planowania, zarządzania i monitorowania turystyki miejskiej; promocji innowacyjnych produktów turystycznych i doświadczeń, które uczynią ofertę turystyczną bardziej różnorodną i pomogą rozładować sezonowe natężenia ruchu turystycznego.

Przyjęta deklaracja zgodna jest z założeniami nowego dokumentu strategicznego „Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa”, nad którym miasto obecnie pracuje.