W biurach podróży ferie o 60 złotych taniej

Średnia cena wyjazdu na ferie zimowe z biurem podróży była w minionym tygodniu mniejsza o 60 złotych niż rok temu. Najbardziej taniały wycieczki na Teneryfę, do Portugalii i na Cypr. Ale był też kierunek który podrożał aż oo 569 złotych

Publikacja: 17.12.2018 06:14

W biurach podróży ferie o 60 złotych taniej

Foto: Filip Frydrykiewicz

Andrzej Betlej, prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata, zajmującego się gromadzeniem danych o rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej, postanowił podzielić dotychczasowe, cotygodniowe materiały na dwie części. Poprzednie analizy były niezwykle długie, co mogło przeszkadzać w systematycznym ich śledzeniu. Dla ułatwienia odbioru czytelnikom, materiały będą teraz podzielone i publikowane w poniedziałek (część dotycząca bieżących, a niekiedy też historycznych, cen imprez turystycznych w biurach podróży) i we wtorek (omówienie wydarzeń i problemów, mających istotny wpływ na sytuację krajowej turystyki wyjazdowej).

Co tydzień Traveldata bada ceny ofert biur podróży. Robi to na zmianę – o ile w jednym tygodniu bierze pod lupę oferty wyjazdów zimowych, o tyle w następnym są to ceny wyjazdów wakacyjnych.

Mylące wirujące ceny TUI

Najnowsze zestawienie – pisze Betlej – obejmujące szóste w tym roku porównanie cen wylotów w szczycie sezonu zimowego, czyli na przełomie stycznia i lutego (28.1 – 3.02.2019 r.) w pierwszym tygodniu ferii szkolnych województwa mazowieckiego, zebranych 13 grudnia z cenami dla tego samego tygodnia (ferii) z 6 grudnia doprowadziły do wniosku, że średnia cena spadły o 18 złotych (w poprzednim zestawieniu wzrosła o 38 złotych, wcześniej spadła o 4 złote, a jeszcze wcześniej rosła o 79, 54 i 78 złotych).

Nominalnie największe zwyżki cen odnotowano w odniesieniu do wycieczek do Portugalii – o 356 złotych, na Teneryfę – 131 złotych i na Lanzarote – o 108 złotych. Najdynamiczniej wzrosła średnia cena wyjazdów na Maltę – o 501 złotych. Natomiast symbolicznie w wypadku podróży na Gran Canarię i do Marsa Alam – o 3 i 2 złote. W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek również spadały – o 3 i 35 złotych – podaje Traveldata.

Jak dalej pisze ekspert, Traveldata zaobserwowała, że znaczne zmiany średnich cen wycieczek w niektórych krajach, jakie mają istotny wpływ na wahania cen uśrednionych to wynik radykalnych nieraz zmian w ofercie biura TUI Poland. Betlej nazywa to „wirującymi cenami”, a manipulowanie nimi odczytuje jako zastosowanie przez tego touroperatora „kolejnego technologicznego czynnika nakierowanego na uzyskiwanie przewagi nad pozostałymi organizatorami”.

„Ubocznym, ale ważnym skutkiem takiej sytuacji jest ograniczenie możliwości powoływania się na niskie ceny danych obiektów, czy nawet kierunków, skoro obowiązują one jedynie przez krótki czas, a potem stają się już znacząco inne” – spekuluje Betlej, robiąc aluzję do oskarżeń, jakie wysuwają pod adresem TUI Poland inni duzi touroperatorzy o stałe, systematyczne wyznaczanie cen poniżej kosztów.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w zimowej lotniczej turystyce wyjazdowej przedstawiony jest na wykresie sporządzonym przez Traveldatę.

Miniony tydzień – wyjaśnia dalej autor opracowania – przyniósł wyraźnie większy od przeciętnego (czyli od 18 złotych) spadek średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie, który wyniósł 76 złotych. Średnie ceny wyjazdów do Egiptu pozostały niemal bez zmian (minus 2 złote).

Na mniej masowych kierunkach mocno spadły ceny wyjazdów do Portugalii – o 356 złotych, do Maroka – o 76 i do Turcji – 64 złote. Mniej od przeciętnej spadły średnie ceny wyjazdów na Dżerbę – o 8 złotych, a bardziej kosztowne niż przed tygodniem stały się wycieczki na Cypr i Maltę – o 76 i 501 złotych.

Marsa Alam z rekordem wzrostu

To samo badanie, ale tym razem zestawione z wynikiem sprzed roku doprowadziło Traveldatę do wniosku, że średnia cena z pierwszego tygodnia ferii zimowych w województwie mazowieckim, była w minionym tygodniu mniejsza o 60 złotych (w poprzednim zestawieniu była mniejsza o 19 złotych, a w zestawieniach wcześniejszych większa o 6, 22, 13 i 73 złote). W takim samym ujęciu w grudniu 2017 roku średnia cena w porównaniu rok do roku była mniejsza o 10 złotych.

Jak zwykle ekspert przypomina, że jednocześnie o 6,1 procent wzrosła cena paliwa lotniczego (rok do roku), a kurs złotego w rozliczeniach turystycznych osłabł o prawie 3 procent, co razem spowodowało, że koszt przygotowania wycieczki był większy niż przed rokiem o 75 – 85 złotych.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) kolejny raz dużą zwyżkę cen rok do roku zanotowano w wypadku wyjazdów do Egiptu – średnio o 278 złotych (przed rokiem notowano znaczny spadek cen rok do roku, o 359 złotych, a przed dwoma laty były one wyższe o 149 złotych).

Ponownie najwyraźniej podniosły się za to ceny wycieczek do Marsa Alam – o 569 złotych, a kolejny raz najmniejszy ich wzrost zanotowano w odniesieniu do wyjazdów do Szarm el-Szejk – o 125 złotych – relacjonuje wyniki Betlej.

Na Wyspach Kanaryjskich niewielka obniżka średnich cen rok do roku z poprzedniego zestawienia (o 36 złote) zamieniła się tym razem w znaczny, bo 366-złotowy, spadek. Chociaż należy zaznaczyć, że nie uwzględnia on wyspy Lanzarote (brak danych sprzed roku), na której ceny w ostatnim czasie na ogół wyraźnie rosły. Tym razem wśród wysp na tym kierunku największy roczny spadek cen odnotowano w wypadku podróży na Teneryfę – o 544 złote, a najmniejszy na Gran Canarię – o 261 złotych. Przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie wzrosły w skali rocznej o 156 i 207 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe przeceny średnich cen wycieczek rok do roku, podobnie jak o tej porze w ubiegłym sezonie, odnotowano w Portugalii i na Cyprze – o 444 i 306 złotych. Zdecydowanie bardziej umiarkowany był ich spadek na Tureckiej Riwierze – o 37 złotych, a znaczące roczne wzrosty cen wyjazdów odnotowano w Maroku i na Malcie – o 127 i 263 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie obniżyły się o 210 złotych, a na kierunkach egipskich średnio o 81 złotych. Na mniej masowych kierunkach największą dwuletnią zwyżkę cen odnotowano w Maroku – o 349 złotych, a największą zniżkę w Portugalii – o 448 złotych.

Warto też zauważyć – wyjaśnia prezes Traveldaty – że zmiany cen na wielu kierunkach pozostają w relacji nie tylko z bieżącymi zmianami popytu i podaży, ale też ze zmianami długoterminowych czynników. I tak na przykład złożenie wysokiej inflacji w Egipcie (około 16 procent) i rocznego umocnienia się miejscowej waluty oraz porównanie tych parametrów z polskimi daje roczny wzrost cen wewnętrznych w Egipcie wobec cen polskich o około 20 procent. Przyjmując taki parametr dla wzrostu części kosztów wycieczki związanej z usługami hotelowymi i innymi otrzymujemy około 200-250 złotych, a dodając wzrost kosztów paliwa (ok. 30 lub nieco więcej złotych) otrzymujemy uzasadniony wzrost kosztów przeciętnej wycieczki o ponad 250 złotych, a więc nieodległy od obserwowanego rocznego wzrostu cen na tym kierunku.

Podobnie roczny spadek cen na wyjazdy do Turcji, z punktu widzenia cen polskich, wynosi około 8,5 procent. Biorąc to pod uwagę oraz wzrost kosztów paliwa (mniejszy niż dla Egiptu z powodu krótszego dystansu) otrzyma się wynik około minus 25 złotych, a więc również bliski obecnie obserwowanej rocznej zmianie cen wycieczek. Może to przy okazji oznaczać względną równowagę rynkową na tych kierunkach, czyli że przewaga popytu lub jego niedobór (jak w lecie 2018 roku) występują jedynie w ograniczonej skali i zbytnio nie wypaczają cen bazujących na uzasadnionym poziomie kosztów – dodaje Betlej.

Exim Tours – 300 złotych w dół

W zestawieniu zimowych wyjazdów – opisuje ekspert – największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem miało biuro Exim Tours – 300 złotych, co było w dużym stopniu efektem bardzo dużej rocznej redukcji cen wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie. W mniejszym, ale również w znaczącym stopniu korzystniejsze dla turystów stały się średnie ceny w ofertach biur Rainbow i Coral Travel – o około 140 i 90 złotych. U pozostałych organizatorów średnie ceny rok do roku wzrosły w od 10 do 395 złotych.

W bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu pod względem ceny w 12 zimowych kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, pierwsze było biuro TUI Poland (20 ofert, a przed rokiem 10, przed dwoma laty zaś – 5), przed Itaką (17 ofert, przed rokiem 8, a przed dwoma laty 13 ofert) i Rainbow (8 ofert, w latach poprzednich 8 i 9 ofert). Wobec ostatniego roku zdecydowanie najbardziej poprawiły pozycję w tej kategorii biura TUI Poland oraz Itaka.

Najwięcej najniższych cen na wyjazdy do hoteli trzy- i czterogwiazdkowych miały Itaka i TUI Poland, a do hoteli pięciogwiazdkowych – TUI Poland.

W wypadku konkretnych kierunków, najwięcej najtańszych ofert wyjazdów do Egiptu oferowały Coral Travel (5 ofert) i Sun & Fun (4), a na Wyspy Kanaryjskie Itaka (8) i Rainbow (7).

Nieco zaskakująco wysoka pozycja TUI Poland – zaznacza Betlej – akurat w tym ujęciu wynika z tego, że ma ono relatywnie bardzo korzystne oferty na wyjazdy w niektórych tylko kierunkach (Riwiera Turecka, Lanzarote, Dżerba, Portugalia i Maroko), co daje mu aż 14 wskazań na ogólną liczbę 20, podczas gdy na reszcie kierunków jego oferta zimowa wypada znacznie słabiej (np. kierunki egipskie, większość kierunków kanaryjskich) – wyjaśnia autor.

Jak komentuje Betlej, skład czołowej siódemki organizatorów w porównaniu z tym sprzed tygodnia pozostał podobny, a jedyna zmiana sprowadzała się do wyjścia z niej biura Ecco Holiday, które podniosło ceny, i wejścia biura Prima Holiday, które wprawdzie też podniosło ceny, ale w mniejszym stopniu. Z pierwszego miejsca na trzecie przesunął się Coral Travel, mimo małej zniżki średniej ceny o 6 złotych, co przy średniej obniżce cen na rynku jako całości o 18 złotych pomniejszyło jego ujemne odchylenie o 12 złotych (z minus 254 do 242 złotych).

Przy tym samym odchyleniu (minus 116 złotych) pozostał Best Reisen, który obniżył średnią cenę akurat o tyle, ile wynosiła zmiana cen na rynku. Na pozycję lidera dzięki znacznej redukcji cen przesunął się Rainbow, a na pozycję wicelidera Exim Tours, w którym obniżka cen była mniejsza.

Ceny Ryanaira i Wizz Aira zbliżają się do siebie

Traveldata analizuje również ceny biletów tanich linii lotniczych na trasach stricte turystycznych. Jak pisze Betlej, w wypadku wylotów na Wyspy Kanaryjskie wykazują one silny wzrost. Przed rokiem o tej porze ceny również znacznie wzrosły, czego skutkiem jest kontynuacja zielonego pola wskazującego, że są one (dla turystów) korzystniejsze niż przed rokiem.

Na pozostałych kierunkach cen przelotów nieco spadły i podobnie jak przed dwoma tygodniami pozostają na niższym poziomie od średniej sprzed roku (kolor zielony), która wykazała wówczas dość daleko posuniętą stabilizację – opisuje Betlej.

W ujęciu rocznym w największym stopniu obniżyły się ceny przelotów na trasie na Sardynię – o 316 złotych, w mniejszym stopniu osłabły ceny do Hiszpanii i do Aten – średnio o 127 i 69 złotych. Wzrosły natomiast na połączeniach do Portugalii – o 57 złotych.

Źródło wszystkich map, wykresów i tabeli: Traveldata

W sezonie zimowym w rozkładzie Wizz Aira pozostał już tylko jeden rejs tygodniowo z Katowic na Teneryfę (w ubiegłym sezonie zimowym były trzy – dwa na Teneryfę i jeden na Lanzarote). Jest to zapewne jeden z powodów silnego wzrostu cen przelotów na tę wyspę i ich pozostawania na wyjątkowo wysokim poziomie, nawet uwzględniając ich stopniowy spadek obserwowany w ostatnich czterech tygodniach. Kolejnym może być rezerwowanie bloków miejsc w samolotach przez biura podróży, na co wskazuje dość charakterystyczny przebieg reakcji formuł ustalających ceny, taki jaki można było obserwować już w sezonach poprzednich.

Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje na zakończenie spadku cen biletów. Ich średnie nieco wzrosły i stały się ponownie większe od zeszłorocznych, co ilustruje powrót czerwonego pola. Ceny przed rokiem o tej porze jeszcze nieco spadły, ale było to ich już ostatni spadek, co może oznaczać, że również ceny tegoroczne obejmie dłuższy trend wzrostowy – wskazuje autor.

Wizz Air bardzo istotnie podniósł w skali roku ceny rejsów do Hiszpanii – o 690 złotych, co ma bezpośredni związek z bardzo dużym rocznym wzrostem cen przelotów na Teneryfę. Znacznie mniejszy wzrost wykazała średnia cena przelotów do Włoch – o 43 złote. Z zestawienia zniknęły natomiast rejsy do Portugalii, z których w tym sezonie zimowym – podobnie jak z wielu innych – Wizz Air zrezygnował (połączenia do Lizbony i Porto zarówno z Warszawy, jak i z Katowic).

Ceny, porównywane z tymi z zeszłego roku, mogą w najbliższych sezonach zimowym i letnim kształtować się odmiennie niż dotąd – uważa Andrzej Betlej. Tani przewoźnicy wyraźnie wyhamowują bowiem tempo ekspansji na polskim rynku, jeśli chodzi o kierunki turystyczne. W sezonie zimowym najistotniejszą zmianą z punktu widzenia turystyki zorganizowanej jest zmniejszenie liczby rejsów na Wyspy Kanaryjskie z 14 tygodniowo do 10.

Andrzej Betlej, prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata, zajmującego się gromadzeniem danych o rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej, postanowił podzielić dotychczasowe, cotygodniowe materiały na dwie części. Poprzednie analizy były niezwykle długie, co mogło przeszkadzać w systematycznym ich śledzeniu. Dla ułatwienia odbioru czytelnikom, materiały będą teraz podzielone i publikowane w poniedziałek (część dotycząca bieżących, a niekiedy też historycznych, cen imprez turystycznych w biurach podróży) i we wtorek (omówienie wydarzeń i problemów, mających istotny wpływ na sytuację krajowej turystyki wyjazdowej).

Pozostało 96% artykułu
Biura Podróży
Anex dziękuje agentom turystycznym i mobilizuje ich do dalszej współpracy
Biura Podróży
Ceny wakacji w biurach podróży w lekkim odwrocie. Najmocniej zanurkował Egipt
Biura Podróży
Coral Travel Poland: W tym roku zabierzemy do Turcji pół miliona turystów
Biura Podróży
TUI sprzedaje już wyjazdy na lato 2025 roku. Pierwszy raz tak wcześnie
Biura Podróży
Koniec tańszych wakacji? W ostatnim tygodniu ważna zmiana w biurach podróży
Biura Podróży
TUI podsumował sprzedaż wakacji – 60 procent miejsc już zarezerwowanych