Europejska branża turystyczna: Stwórzmy plan powrotu turystyki

Stwórzmy wspólną grupę roboczą i wypracujmy jednolite zasady powrotu normalnego, swobodnego ruchu turystycznego w Europie – apelują do Komisji Europejskiej biura podróży, które powołały Europejski Manifest Turystyczny.

Publikacja: 25.02.2021 11:23

Europejska branża turystyczna: Stwórzmy plan powrotu turystyki

Foto: Fot. AFP

Branża zgłosiła pięć postulatów. Oprócz powołania grupy roboczej, także skoordynowanie zasad ograniczających podróże w skali Europy, ujednolicenie testów dla turystów, w tym także obniżenie cen za nie i zadbanie, by ich wyniki były uznawane przez państwa członkowskie.

CZYTAJ TEŻ: Branża turystyczna u ministra. „Potrzebujemy planu odmrażania”

Inicjatorzy akcji zgłaszają też konieczność wprowadzenia jednolitych w skali Unii Europejskiej elektronicznych certyfikatów potwierdzających wyniki testów i szczepienia na koronawirusa. Chociaż zastrzegają, że szczepienia nie powinny być obowiązkowe do odbycia podróży, to popierają ideę, by turyści zaszczepieni lub posiadający udowodnioną odporność byli zwolnieni z zakazów wjazdu, testów i kwarantanny.

Na koniec sygnatariusze Europejskiego Manifestu Turystycznego zgłaszają konieczność skoordynowania wznowienia działalności turystycznej i przywracania swobody przemieszczania się dla obywateli Unii Europejskiej.

Jak czytamy w informacji prasowej, sojusz w ramach Europejskiego Manifestu Turystycznego skupia ponad 60 europejskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców turystycznych. Zarządza nim Europejska Komisja Turystyki (ETC). Do sojuszu należy między innymi ECTAA, a pośrednio więc także Polska Izba Turystyki.

ZOBACZ TEŻ: Niemiecka turystyka ma plan odmrażania podróży. Osiem punktów

Oto cała treść dokumentu

Bruksela, 25 lutego 2021 r.

EUROPEJSKI SEKTOR PODRÓŻY I TURYSTYKI WZYWA RZĄDY PAŃSTW UE DO OPRACOWANIA PLANU WZNOWIENIA RUCHU TURYSTYCZNEGO PRZED OKRESEM LETNIM

Ponad 60 organizacji turystycznych przedstawia konkretne zalecenia, dotyczące wznowienia ruchu turystycznego w Europie. I zapowiada stworzenie grupy roboczej przy Komisji Europejskiej, która miałaby pomóc w przywracaniu swobodnego przepływ ludzi.

Sojusz w ramach Europejskiego Manifestu Turystycznego zrzeszający ponad 60 państwowych i prywatnych organizacji turystycznych, będący głosem tej branży w Europie, przedstawił dzisiaj szereg wspólnych zaleceń dla państw członkowskich UE w zakresie sposobów przywrócenia swobody przemieszczania się w Europie przed latem 2021 roku. Głównym punktem zaleceń jest opracowanie i wdrożenie unijnego planu działania na rzecz bezpiecznego przywrócenia ruchu turystycznego po zakończeniu lockdownu w poszczególnych krajach, w bliskiej współpracy z branżą turystyczną i jej partnerami społecznymi.

Grupa robocza Komisji Europejskiej do spraw przywrócenia swobodnego przemieszczania się osób miałaby kierować opracowaniem i wdrożeniem tego planu oraz na bieżąco analizować pod tym kątem występujące ryzyko i najnowsze dane naukowe. Celem byłoby określenie warunków i scenariuszy, w oparciu o które obostrzenia dla podróży międzynarodowych można by luzować w całej Europie i poza nią, a w końcu całkowicie znieść. W związku z tym plan musi być sprawny i regularnie aktualizowany.

Wspólne zalecenia przedstawione przez sojusz w ramach Europejskiego Manifestu Turystycznego przekazano rządom krajów Unii Europejskiej przed dwiema kluczowymi debatami – wideokonferencją europejskich przywódców zaplanowanej na 25-26 lutego i nadzwyczajnym posiedzeniem ministrów turystyki, które ma się odbyć 1 marca. Zalecenia wzywają grupę roboczą Komisji do śledzenia postępów i efektów szczepień i podejmowanych środków łagodzących takich, jak testy i kwarantanna, w oparciu o poziomy ryzyka, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Naszym celem jest, aby Europa z powrotem zajęła miejsce pierwszego, i co ważne bezpiecznego, celu podróży na świecie. W miarę realizacji unijnych programów szczepień i ochrony najbardziej narażonych obywateli musimy wspólnie przygotować się na wznowienie podróży. Nie ma po prostu czasu do stracenia – aby do lata przywrócić zaufanie publiczne, prace nad stworzeniem wspólnego podejścia powinny zacząć się już teraz. Nasze zalecenia szczegółowo opisują wspólne działania zmierzające do przywrócenia ruchu turystycznego i swobody przemieszczania się w imieniu europejskich obywateli. Liczymy na współpracę z przywódcami Unii Europejskiej, aby jak najszybciej wprowadzić ten plan w życie – mówią autorzy dokumentu.

Podsumowanie zaleceń dla państw członkowskich UE:

1  Swoistość i czułość szybkich testów antygenowych wynosi obecnie ponad 90%. Trzeba również podkreślić, że celem jest raczej wychwytywanie wyników dodatnich niż diagnozowanie, a dzięki temu ograniczanie ryzyka rozprzestrzeniania choroby przez podróżującą ludność.

Ponadto, Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia w dniu 17 lutego 2021 r. opublikował „Wspólny wykaz szybkich testów antygenowych na COVID-19, w tym tych, których wyniki są wzajemnie uznawane, oraz wspólnego standaryzowanego zestawu danych, które mają być zawarte w zaświadczeniach o wynikach testu na COVID-19”.

2 Test ze starterem zapętlającym (ang. Loop-mediated isothermal amplification test, LAMP)

Branża zgłosiła pięć postulatów. Oprócz powołania grupy roboczej, także skoordynowanie zasad ograniczających podróże w skali Europy, ujednolicenie testów dla turystów, w tym także obniżenie cen za nie i zadbanie, by ich wyniki były uznawane przez państwa członkowskie.

CZYTAJ TEŻ: Branża turystyczna u ministra. „Potrzebujemy planu odmrażania”

Pozostało 91% artykułu
Biura Podróży
Turyści chcą latać z biurami podróży za granicę, ale rezygnują z ich usług w kraju
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Biura Podróży
Klienci upadłego biura podróży dostaną pieniądze po wakacjach. Czeka 250 tysięcy ludzi
Biura Podróży
Biuro podróży planuje wozić klientów na prywatną wyspę. Ma już statki i hotele
Biura Podróży
Niemiecka firma turystyczna otwiera przedstawicielstwo w Polsce. W planach cała Europa
Biura Podróży
Korekta cen w biurach podróży. Wakacje tanieją, a najbardziej te w Turcji