Wydaje się, że zmiana ta była raczej bez znaczenia, gdyż wpisała się w serię podobnych z poprzednich tygodni: spadek o 21 złotych, wzrost o 18 złotych, spadek o 12 złotych. Świadczy to o ich stabilności i odporności na doniesienia o pandemii, walce politycznej i wynikach ekonomicznych, ale także o małej dynamice sprzedaży.

Czytaj więcej

Traveldata: Ferie z biurem podróży tanieją, ale i tak są droższe niż przed rokiem

W minionym tygodniu najbardziej wzrosły ceny wypoczynku w Maroku, o 90 złotych, na Sycylii, o 71 złotych, i na Costa del Sol – o 62 złote.

Z kolei największe zniżki średnich cen w ostatnim tygodniu ponownie Traveldata odnotowała wypadku wyjazdów na Cypr, o 88 złotych, na Kos, o 24 złote, i do Portugalii – o 17 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawiony jest na wykresie zamieszczonym niżej.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Ceny wyjazdów wypoczynkowych Polaków na 1-7 sierpnia 2022 roku rosły w wypadku wszystkich pięciu głównych kierunków. Najmniej, bo jedynie o 14 złotych, podniosły się ceny Wysp Kanaryjskich, nieco więcej Egiptu, Grecji i Turcji – o 24, 24 i 27 złotych. Wyraźnie największy był tygodniowy wzrost cen wycieczek do Bułgarii, średnio o 44 złote, czytamy w raporcie.

Ceny Egiptu szybują

Traveldata porównała też ceny z ostatniego tygodnia z cenami sprzed roku. Średnia cena z tego roku była o 256 złotych większa niż rok wcześniej i był to dotychczasowy rekord, ponieważ wcześniej wzrost średniej ceny wyniósł 170, 189, 221, 132, 41 i 17 złotych.

Tym razem najbardziej w skali roku wzrosły ceny wyjazdów do Egiptu (półwysep Synaj) – o 560 złotych. Nieco mniej zdrożały wakacje na Cyprze i Costa de la Luz– o 471 i 457 złotych.

Zdecydowanie największy roczny spadek cen Traveldata odnotowała w wypadku wyjazdu z biurem podróży na Maltę – o 396 złotych. Znacznie mniejsze zniżki cen wyjazdów, liczone rok do roku, pokazały oferty podróży na Kos i do Portugalii – o 95 i 61 złotych.

Czytaj więcej

Traveldata: w biurach podróży lekka cenowa korekta przyszłorocznych wakacji

Jeśli chodzi o wpływ cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) i kursów walut na koszty, jakie ponoszą organizatorzy wyjazdów, to sytuacja była mniej korzystna niż w tym samym czasie ubiegłego roku – wyjaśniają autorzy.

Cena paliwa lotniczego wyniosła z kolei w ostatnim tygodniu 3,15 złotego za litr, co oznacza wzrost o 50 procent, licząc rok do roku. Złoty wobec dolara i euro był słabszy w porównaniach rocznych dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o 2,6 procent. Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek zawierał się w jeszcze nieco korzystniejszym przedziale, czyli 200 - 210 złotych – relacjonują autorzy raportu.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Wśród pięciu najważniejszych w turystyce wyjazdowej Polaków kierunków największy wzrost średnich cen, w skali roku, Traveldata zanotowała w wypadku Egiptu. Podwyżka wyniosła 406 złotych. Inne kierunki zdrożały mniej, co wcale nie znaczy, że mało. I tak ceny wakacji w Turcji skoczyły o 295 złotych, a Grecji o 267 złotych, na Wyspach Kanaryjskich o 234 złote, a w Bułgarii o 128 złotych.

Jeśli chodzi o mniej uczęszczane kierunki największe zwyżki w ujęciu rocznym Traveldata zauważyła w wypadku Cypru, Hiszpanii kontynentalnej, Albanii i Majorki. Było to odpowiednio: 471,462, 450 i 366 złotych.

Mniej znaczący był wzrost średnich cen Włoch i Maroka – o 253 i 213 złotych. W jeszcze mniejszym stopniu podniosły się średnie ceny wyjazdów do Tunezji – o 98 złotych, a na Malcie i w Portugalii ceny w ujęciu rocznym spadły – o 396 i 61 złotych.

ETI podnosi najmniej

W rocznych porównaniach średnie ceny wycieczek podróży na szczyt sezonu lato 2022 nie obniżyły się w żadnym z biur podróży, można więc tylko mówić o mniejszych lub większych wzrostach. Najmniejsze odnotowano w ofertach ETI, Itaki i TUI Poland – o 60, 90 i 105 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem od 230 do prawie 500 złotych – wyjaśnia Traveldata.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, w trzecim porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2022 na pierwszym miejscu, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazł się TUI Poland z liczbą 57 ofert, przed Rainbowem z liczbą 27 ofert i Itaką z liczbą 20 ofert.

Zdecydowanie najtańsze wyjazdy do Egiptu oferował TUI Poland (7 ofert), do Grecji TUI Poland – (12), Rainbow (8) i Itaka (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12), Rainbow (7) i Itaka (6), do Turcji Coral Travel (8) i TUI Poland (4), do Tunezji TUI Poland (6) i Coral Travel (5), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił swoją pozycję w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, Rainbow wzmocnił ją w Grecji, a Itaka w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji.

Materiał zamyka tabel z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

W siódmym zestawieniu dla sezonu lato 2022 w składzie pierwszej piątki nie nastąpiła żadna zmiana. Były jednak drobne zmiany miejsc - swoje pozycje poprawiły Grecos i Coral Travel, a Exim Tours z miejsca 4 awansował na pozycję 2.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Zestawienie obejmuje siódme w tym roku porównanie cen wycieczek z wylotem w szczycie sezonu letniego 2022 roku, definiowanym jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 1 do 8 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 6 stycznia 2022 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 30 grudnia 2021, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 6 stycznia 2021 roku.