Rada Dyrektorów wybrała nowego prezesa ECTAA, organizacji "parasolowej" dla działających w poszczególnych krajach Europy organizacji gromadzących agentów turystycznych i organizatorów turystyki. Z Polski jej jedynym członkiem jest Polska Izba Turystyki. 

Czytaj więcej

ECTAA już 60 lat pomaga biurom podróży i agentom

Nowym prezesem został dotychczasowy członek zarządu ECTAA Frank Oostdam, prezes Holenderskiego Stowarzyszenia Biur Podróży i Organizatorów Wycieczek (ANVR). Heli Mäki-Fränti z Finlandii została wybrana wiceprzewodniczącym, a Marios Kammenos z Grecji został ponownie skarbnikiem. Delegaci podziękowali także ustępującemu prezydentowi Pawłowi Niewiadomskiemu za zaangażowanie i osiągnięcia w trudnym czasie pandemii Covid-19. Wybrali go ponownie na członka zarządu (był już nim przed objęciem prezesury).

- To były bardzo trudne dwie kadencje, ale zostały bardzo pozytywnie ocenione przez zarząd organizacji - mówi Paweł Niewiadomski o swojej pracy na stanowisku prezesa ECTAA. - Pozostawiam organizację w dobrym stanie: mocniejszą i zjednoczoną, wspólnie pracującą nad warunkami rozwoju sektora biur podróży w Unii Europejskiej. Europejska branża organizatorów turystyki i agentów turystycznych, mimo problemów w ciągu ostatnich dwóch lat, wychodzi obecnie na prostą przy niespotykanym popycie na wyjazdy turystyczne.

Kadencja prezesa ECTAA trwa dwa lata i może być powtórzona tylko dwa razy. Spotkanie Rady Dyrektorów w której każdy kraj ma swego przedstawiciela odbywa się raz na pół roku. Dzisiaj działacze obradują w Nikozji na Cyprze.

W skład zarządu weszli: Frank Oostdam (Holandia), Heli Mäki-Fränti (Finlandia), Marios Kammenos (Grecja), Jan van Steen (Belgia), Daniela Stojewa (Bułgaria), Boris Zgomba (Chorwacja) i Paweł Niewiadomski (Polska).

Zarząd ECTAA, od lewej: Daniela Stojewa, Paweł Niewiadomski, Boris Zgomba, Heli Mäki-Fränti, Frank O

Zarząd ECTAA, od lewej: Daniela Stojewa, Paweł Niewiadomski, Boris Zgomba, Heli Mäki-Fränti, Frank Oostdam, Jan van Steen

Christian Moeller, ECTAA

Frank Oostdam w branży turystycznej pracuje od 2007 roku, ale ma bogate doświadczenie zawodowe z wielu sektorów gospodarki. Przed powołaniem w ANVR zrobił karierę w branży motoryzacyjnej, pracując jako dyrektor stowarzyszenia dealerów VW i Audi w Holandii, dyrektor firmy wynajmu samochodów i firmy leasingowej. W odleglejszej przeszłości pracował również w branży papierniczej, poligraficznej i farmaceutycznej. Jest "ekspertem w zakresie dynamiki łańcucha wartości, zmieniających się modeli biznesowych, marketingu detalicznego, zagadnień związanych z konsumentami i klientami, opracowywania strategii". Jest też członkiem zarządu TUI Care Foundation. Studiował historię na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie.

ECTAA jest organizacją zrzeszającą biura podróży i touroperatorów w całej Europie. Jej cele to:

- monitorowanie wszystkich wniosków ustawodawczych, środków i działań nielegislacyjnych, które mają bezpośredni wpływ na działalność biur podróży i organizatorów wycieczek;

- informowanie członków o wszystkich wydarzeniach w sprawach europejskich poprzez regularne rozsyłanie informacji i organizowanie posiedzeń;

- konsultowanie się ze swoimi członkami i przyjmowanie wspólnych stanowisk branżowych w sprawie wniosków legislacyjnych, planowanych inicjatyw i procedur konsultacyjnych organizacji europejskich i międzynarodowych;

- reprezentowanie interesów branży turystycznej wobec instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych;

- doradzanie członkom w sprawach europejskich i branżowych.

Misją ECTAA jest stymulowanie wzrostu i konkurencyjności w europejskim przemyśle turystycznym poprzez współpracę z członkami w celu informowania i kształtowania debaty w europejskich instytucjach i organach branżowych - czytamy na stronie ECTAA w internecie.

Czytaj więcej

ECTAA do Brukseli: Chrońcie branżę turystyczną przed koronawirusem