Dłuższe wakacje? "Za" więcej hotelarzy z obiektów wypoczynkowych niż biznesowych

Obłożenie powyżej 50 procent osiągnęła w lutym ponad połowa hoteli. Zmniejszyła się różnica między wynikami hoteli wypoczynkowych i biznesowych. Mało jest natomiast rezerwacji na Wielkanoc – to wnioski z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Publikacja: 24.03.2023 10:22

DoubleTree by Hilton, Wroclaw

DoubleTree by Hilton, Wroclaw

Foto: Materiały prasowe DoubleTree by Hilton, Wroclaw

Jak informuje IGHP w najnowszym podsumowaniu comiesięcznego badania przeprowadzonego wśród hotelarzy*, w lutym, po kilku miesiącach spadków, nastąpiła wyraźna poprawa w stosunku do stycznia. Zmalała grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 procent i jednocześnie istotnie zwiększyła się z obłożeniem powyżej 50 procent. Nie było także, jak w ubiegłych miesiącach, dużych dysproporcji w wynikach obiektów wypoczynkowych (pozamiejskich) w stosunku do hoteli biznesowych (miejskich) – w tych kategoriach odnotowano zbliżone wyniki, do czego przyczynił się pełen miesiąc ferii zimowych.

W całej grupie hoteli uczestniczących w ankiecie 24 procent (o 10 pp. mniej niż w styczniu) nie przekroczyło frekwencji 30 procent obłożenia, a satysfakcjonujący poziom powyżej 50 procent uzyskała ponad połowa hoteli (51 proc. – odpowiednio o 19 pp. więcej niż w styczniu), w tym 17 procent obiektów - powyżej 70 procent.

Wśród hoteli miejskich 57 procent (19 pp. więcej niż w styczniu) uzyskało frekwencję powyżej 50 procent, ale z kolei 19 procent hoteli nie przekroczyło obłożenia 30-procentowego. W grupie hoteli pozamiejskich 40 procent obiektów (aż o 22 pp. więcej niż w styczniu) zanotowało frekwencję powyżej 50  procent, a dokładnie jedną trzecią (14 pp. mniej niż w styczniu) stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 procent.

Zbliżone relacje zanotowały obiekty w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego i wypoczynkowego. Niemal połowa hoteli biznesowych (48 proc.) uzyskała obłożenie powyżej 50 procent. Z kolei frekwencji 30 procent nie osiągnęło 21 procent hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych ponad połowa (52 procent, o 25 pp. więcej niż w styczniu) odnotowała frekwencję większą niż 50-procentowa, a 23 proc. (o 21 pp. mniej niż w styczniu), uzyskało obłożenie mniejsze niż 30-procentowe.

Rosną koszty, rosną ceny

Odpowiedzi dotyczące średniej ceny wskazują, że wzrost w stosunku do lutego 2022 roku odnotowała zdecydowana większość hoteli, bo aż 82 procent. Dwie najliczniejsze grupy wskazały na wzrost do 10 procent (25 procent) i w przedziale 11-20 procent (37 procent). Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 11 procent i 9 procent.

Podnoszenie cen hotelarze tłumaczą wciąż rosnącymi kosztami towarów i usług, w tym przede wszystkim żywności, wynagrodzeń, gazu i energii elektrycznej.

Lepsze prognozy dotyczące rezerwacji na kolejny miesiąc

Dane dotyczące rezerwacji na kolejny miesiąc także świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 procent. Jednocześnie jednak także mniej jest hoteli z frekwencją sięgającą ponad 50 procent. Nie ma przy tym istotnych różnic między hotelami biznesowymi i wypoczynkowymi.

Na marzec połowa hoteli wskazuje obłożenie (na dzień wypełnienia ankiety) poniżej 30 procent (miesiąc temu dla lutego było to 57 procent). Z kolei obłożenie powyżej 50  procent ma 15 procent hoteli (tu pogorszenie o 4 pp. w stosunku do lutego).

W hotelach biznesowych również połowa obiektów nie przekracza frekwencji 30  procent (poprawa o 16 pp.), a powyżej 50  procent wskazuje 11 procent (tyle samo, ile prognozowano miesiąc temu dla lutego).

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to także połowa hoteli (51 proc.) z frekwencją poniżej 30 procent i 19  procent z obłożeniem powyżej 50 procent (pogorszenie o 11 pp. w stosunku do prognozy sprzed miesiąca dla lutego – efekt zakończonych ferii zimowych).

Ferie zimowe lepsze niż przewidywano

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie co piąty (poprawa o 8 pp. w stosunku do prognozowanych danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczył w czasie ferii zimowych obłożenia 30-procentowego. Do tego należy jednak dodać 32 procent obiektów (ale to także poprawa o 12 pp. do ankiety sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej. Obiektów, które uzyskały frekwencję w zakresie 30-70 procent, było 36 procent, a hoteli wypełnionych więcej niż w 70  procentach było 12 procent (9 pp. więcej niż prognozy sprzed miesiąca).

Hotele biznesowe, jak przewidywały prognozy, w czasie ferii wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 55 procent nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30  procent zanotowało 18 procent obiektów.

W hotelach wypoczynkowych było wyraźnie lepiej niż wskazywały prognozy sprzed miesiąca, ale nadal trudno uznać ich wyniki za w pełni satysfakcjonujące – zauważa IGHP. 19 procent obiektów nie sprzedawało oferty, a 19 procent (poprawa o 22 pp. w stosunku do prognoz z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło obłożenia 30 procent. Obiektów zapełnionych w ponad połowie było jednak tylko 40 procent, w tym z frekwencją powyżej 70 procent - 13 procent.

Mało rezerwacji na weekend wielkanocny

Jak wynika z odpowiedzi hotelarzy, stan rezerwacji na długi weekend wielkanocny jest na razie słaby. 33 procent deklaruje, że pokazują one obłożenie poniżej 30 procent. Do tego należy dodać grupę 27 procent obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej na święta – wskazują autorzy podsumowania.

Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 22 procent.

Hotele biznesowe, podobnie jak w czasie ferii zimowych, wypadają wyraźnie gorzej niż wypoczynkowe. Połowa nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30  procent notuje 36 procent obiektów.

W hotelach wypoczynkowych co dziesiąty nie sprzedaje świątecznej oferty, a prawie co czwarty (23 procent) ma obecnie obłożenie mniejsze niż 30-procentowe. Połowa obiektów jest już zapełniona w ponad 50 procent, w tym z frekwencją powyżej 70 procent jest 17  procent hoteli.

Wydłużenie wakacji letnich? To zależy

IGHP zapytało też hotelarzy o ich opinie na temat podniesionego w mediach pomysłu na wydłużenie wakacji szkolnych poprzez zróżnicowanie terminów wypoczynku, jak w wypadku ferii zimowych. „Opinia branży na ten temat, na podstawie danych ankietowych, jest następująca: dla 26 proc. hoteli nie ma to znaczenia, a 16 proc. nie ma zdania, 35 proc. obiektów jest za takim rozwiązaniem i jednocześnie 23 proc. jest przeciwna.

Jak się należało spodziewać, odsetek hoteli za i przeciw takiemu rozwiązaniu jest wyraźnie różny w grupach hoteli wypoczynkowych i biznesowych. Te pierwsze popierają pomysł wydłużenia wakacji w 56 proc., 13 proc. jest przeciwnych, dla 15 proc. nie ma to znaczenia, a 17 proc. nie ma zdania. Dla hoteli biznesowych odpowiednio 37 proc. jest przeciwna, tylko 3 proc. popiera wydłużenie wakacji, dla 42 proc. nie ma to znaczenia, a 18 proc. nie ma zdania” - czytamy w komunikacie.

*W ankiecie przeprowadzonej 6-9 marca 2023 roku wzięło udział 168 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 64 proc. położonych w miastach. 24 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (85 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 67 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 85 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 37 proc., 29 proc. specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym 34 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (95 proc.).

Jak informuje IGHP w najnowszym podsumowaniu comiesięcznego badania przeprowadzonego wśród hotelarzy*, w lutym, po kilku miesiącach spadków, nastąpiła wyraźna poprawa w stosunku do stycznia. Zmalała grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 procent i jednocześnie istotnie zwiększyła się z obłożeniem powyżej 50 procent. Nie było także, jak w ubiegłych miesiącach, dużych dysproporcji w wynikach obiektów wypoczynkowych (pozamiejskich) w stosunku do hoteli biznesowych (miejskich) – w tych kategoriach odnotowano zbliżone wyniki, do czego przyczynił się pełen miesiąc ferii zimowych.

Pozostało 92% artykułu
Hotele
Lex Kamilek u drzwi hotelu, a branża noclegowa wciąż niegotowa
Hotele
Hotelarze: Lipiec nieco zawiódł oczekiwania, ale całe wakacje nie będą złe
Hotele
Nowe władze Polskiego Holdingu Hotelowego. Na czele Rafał Kincer
Hotele
Hotelarze znad morza: Mamy w tym roku najazd Niemców, Czechów i Węgrów
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Hotele
Airbnb zapłaci miliony euro odszkodowania francuskim hotelarzom?