Rośnie obłożenie w hotelach. W długi czerwcowy weekend było więcej gości niż w majowy

Hotele zakończyły maj dobrymi wynikami, kolejny miesiąc rosła w nich frekwencja. Z kolei długi weekend czerwcowy był lepszy niż majowy – podaje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Publikacja: 25.06.2023 02:18

Hotele biznesowe miały podobne obłożenie do hoteli wypoczynkowych

Hotele biznesowe miały podobne obłożenie do hoteli wypoczynkowych

Foto: Bloomberg

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego podsumowała wyniki kolejnej, comiesięcznej ankiety przeprowadzonej wśród swoich członków. Z wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 8 procent nie przekroczyło w maju frekwencji 30 procent, a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 procent uzyskało 68 procent obiektów, o 8 punktów procentowych więcej niż w kwietniu), w tym 27 procent hoteli wskazało obłożenie powyżej 70 procent.

Podobne proporcje w różnych rodzajach hoteli

W hotelach miejskich 71 procent uzyskało frekwencję powyżej 50 procent. Z kolei tylko 4 procent nie przekroczyło obłożenia 30-procentowego. W hotelach pozamiejskich 58 procent (aż o 31 punktów procentowych więcej niż w kwietniu) obiektów zanotowało frekwencję wyższą niż 50-procentową, a 16 procent stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 procent.

Podobne proporcje zaobserwowano w obiektach obsługujących gości z segmentu biznesowego, i wypoczynkowego. W hotelach biznesowych dokładnie 70 procent uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Z kolei frekwencji 30 procent nie osiągnęło 6  procent hoteli. Z kolei w obiektach wypoczynkowych było 62  procent (o 14 pp. więcej niż w kwietniu) z frekwencją większą niż 50  procent i 12 procent, które uzyskały obłożenie poniżej 30 procent – relacjonuje IGHP.

W co trzecim hotelu (35 procent) wskaźnik obłożenia pogorszył się w porównaniu z wynikiem z maja zeszłego roku, w tym co piąty (19 proc.) zanotował spadek frekwencji o 10 punktów procentowych. Z kolei dokładnie połowa obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do maja ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 21  procent hoteli z frekwencją wyższą o 10 punktów procentowych. Również liczną grupę, stanowiącą 16 procent, tworzyły obiekty, których obłożenie wzrosło w przedziale od 11 do 20 punktów procentowych. 14 procent hoteli uzyskało obłożenie na tych samym poziomie.

W maju goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 26 procent. Taki sam wskaźnik zanotowały hotele biznesowe, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 24 procent.

Jest drożej

Zdecydowana większość, bo 85 procent, ankietowanych odnotowuje wzrost cen w stosunku do maja 2022 roku. Dwie najliczniejsze grupy określają go jako mieszczący się w przedziale do 10 i od 11 do 20 procent – odpowiednio 36 procent i 31 procent. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostu 21-30 procent i powyżej 30 procent stanowiły odpowiednio 10 procent i 9 procent.

Konieczność podnoszenia cen hotele uzasadniają rosnącymi cenami towarów i usług, w tym przede wszystkim żywności, wynagrodzeń, a także gazu i energii elektrycznej.

Rosną rezerwacje

Dane dotyczące rezerwacji na czerwiec też świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, zarówno jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 procent, jak i tych z frekwencją powyżej 50 procent. Przy czym obiekty wypoczynkowe mają ponownie (po maju) lepsze prognozy niż segment biznesowy – wskazuje IGHP.

Tylko 10 procent hoteli ma (w dniu udziału w ankiecie) rezerwacje zapewniające wypełnienie poniżej 30  procent (miesiąc wcześniej, dla maja było to 16 procent). Z kolei obłożenie powyżej 50 procent melduje 57 procent (poprawa o 7 punktów procentowych w stosunku do maja).

W hotelach biznesowych 13 procent nie przekracza frekwencji 30-procentowej (poprawa o 12 punktów procentowych), a powyżej 50 procent wskazuje prawie połowa (49 proc., o 8 punktów procentowych lepiej niż miesiąc temu dla maja).

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 7 procent z frekwencją poniżej 30 procent i 62 procent z obłożeniem powyżej 50  procent (poprawa o 7 punktów procentowych w stosunku do danych sprzed miesiąca dla maja).

Czerwcówka lepsza niż majówka

Z wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 7 procent (poprawa o 17 pp. w stosunku do prognozowanych danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło w trakcie wydłużonego weekendu czerwcowego (8-11 czerwca) obłożenia 30-procentowego. Do tego należy dodać 19 procent obiektów (o 5 pp. więcej niż w prognozach sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty na ten okres. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 procent, było 64 procent, a więc o 28 punktów procentowych więcej niż przed miesiącem. Z tego ponad połowa, bo 52 procent, wypełniło się w więcej niż w 70 procentach.

Hotele biznesowe, jak przewidywały wcześniejsze prognozy, na weekend czerwcowy wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 34 procent nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30  procent zanotowało 12  procent z nich. Hoteli zapełnionych więcej niż w połowie było 34 procent. Były to jednak i tak wyniki lepsze o kilkanaście punktów procentowych niż w prognozach miesiąc wcześniej.

Obiekty wypoczynkowe zanotowały wyraźnie lepsze wskaźniki niż miesiąc temu. 5 procent nie sprzedawało oferty i podobnie 5 procent nie przekroczyło obłożenia 30 procent. Obiektów zapełnionych w ponad 50 procentach było 90 procent, w tym z frekwencją powyżej 80 procent dwie trzecie, a powyżej 90 procent 36 procent.

Ostatecznie więc „czerwcówka okazała się bardzo dobrym okresem sprzedaży usług hotelowych, lepszym niż weekend majowy” - czytamy w podsumowaniu badania.

Co miesiąc ankieta

W ankiecie online przeprowadzonej przez IGHP 12-15 czerwca 2023 roku wzięło udział 146 hoteli z wszystkich województw. Spośród nich 69 proc. to hotele w miastach. 29 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (79 proc.) to hotele liczące do 150 pokojów (60 procent ma mniej niż 100 pokojów), a średnia wielkość obiektu wyniosła 96 pokojów. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 42 procent, 29 procent specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy z turystycznym to 29 procent. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (93 proc.).

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego podsumowała wyniki kolejnej, comiesięcznej ankiety przeprowadzonej wśród swoich członków. Z wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 8 procent nie przekroczyło w maju frekwencji 30 procent, a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 procent uzyskało 68 procent obiektów, o 8 punktów procentowych więcej niż w kwietniu), w tym 27 procent hoteli wskazało obłożenie powyżej 70 procent.

Podobne proporcje w różnych rodzajach hoteli

Pozostało 92% artykułu
Hotele
Były prezes TUI w Polsce i w Niemczech, Marek Andryszak, wraca do turystyki
Hotele
Lex Kamilek u drzwi hotelu, a branża noclegowa wciąż niegotowa
Hotele
Hotelarze: Lipiec nieco zawiódł oczekiwania, ale całe wakacje nie będą złe
Hotele
Nowe władze Polskiego Holdingu Hotelowego. Na czele Rafał Kincer
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Hotele
Hotelarze znad morza: Mamy w tym roku najazd Niemców, Czechów i Węgrów