Odwołana przez dyrektora generalnego ministerstwa Marka Redźkę (art. 53a ust. 2 ustawy o służbie cywilnej) Ewa Pawlak-Lewandowska dłuższy czas, kilka tygodni, przebywała na zwolnieniu chorobowym. Wróciła do pracy kilka dni temu, już po zmianie organizacyjnej, kiedy departament, którym kierowała, zmienił miejsce zaszeregowania – z Ministerstwa Sportu i Turystyki został przeniesiony do Ministerstwa Rozwoju.

Pawlak-Lewandowska była dyrektorem departamentu od marca 2018 roku. Jej aktywność skupiała się głównie na zorganizowaniu pierwszego konkursu na marki turystyczne, a także nadzorowaniu przygotowania „Białej księgi regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce”, mającej być podsumowaniem stanu prac nad nową organizacją promocji turystycznej. Dokument ujrzał światło dzienne w październiku tego roku, ale jako niedokończony, ciągle na etapie „do konsultacji”. W tej formie został przyjęty krytycznie przez samorządy (m.in. kontrowersje wzbudziła kwestia zastąpienia przez opłatę turystyczną opłaty uzdrowiskowej) i regionalne i lokalne organizacje turystyczne.

CZYTAJ TEŻ: Bankowiec na czele departamentu turystyki

Według naszych informacji w Ministerstwie Rozwoju ma być powołany sekretarz stanu, któremu zostanie powierzone prowadzenie polityki odnośnie do turystyki. Zanim to jednak nastąpi, minister Jadwiga Emilewicz przypisała nadzór na tą dziedziną wiceministrowi Markowi Niedużakowi.