Formalnie założycielem Agencji Rozwoju Turystyki (ANO) będzie Rosturizm, Rosyjska Federalna Agencja Turystyczna – podaje Atorus (stowarzyszenie biur podróży) na swojej stronie internetowej. ANO będzie działać za pośrednictwem biur lokalnych w Rosji, ale też na innych rynkach.

CZYTAJ TEŻ: Rosyjskie biura podróży: Promocja Polski kuleje

Szczegółowy opis zadań agencji wymienia tworzenie pozytywnego wizerunki Rosji i jej promocję, organizowanie wydarzeń reklamujących ofertę turystyczną w kraju i za granicą, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju turystyki, standardów obsługi i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

By realizować te cele, ANO ma prowadzić badania rynku i analizy marketingowe, współpracować z organizacjami turystycznymi i przedsiębiorcami, tworzyć i wspierać działalność centrów informacji turystycznej, przygotowywać i dystrybuować materiały marketingowe, rozwijać strony internetowe, aplikacje mobilne i inne narzędzia cyfrowe, uczestniczyć w targach i innych wydarzeniach, a także prowadzić działalność szkoleniową i PR-ową.