Europejska branża turystyczna domaga się jednolitych warunków dla podróżnych

Należy przyjąć wspólne zasady podawania tak zwanych dawek przypominających szczepionek antycovidowych i utrzymać unijne certyfikaty - apelują do rządów europejskich organizacje agentów turystycznych, touroperatorów, lotnisk, linii lotniczych, hoteli i transportu.

Publikacja: 24.11.2021 09:56

Chaos w przepisach uderzy w swobodę poruszania się po Europie - wskazuje branża turystyczna

Chaos w przepisach uderzy w swobodę poruszania się po Europie - wskazuje branża turystyczna

Foto: AFP

Największe organizacje międzynarodowe branży turystycznej, jak ECTAA (agenci turystyczni i biura podróży, jej członkiem jest Polska Izba Turystyki, a prezesem prezes PIT Paweł Niewiadomski), Hotrec (hotele i restauracje, jej członkiem jest Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego), ACI (porty lotnicze), A4E (linie lotnicze), European Travel Commission i kilka innych wystosowało wspólny dokument w sprawie warunków podróżowania w dobie pandemii. Wzywa w nim rządy państw członkowskich do wprowadzenia ujednoliconego systemu zasad podróżowania. Ich zaniepokojenie wzbudziło, że niektóre kraje zaczęły stosować własne wytyczne, brak wspólnego stanowiska, w sprawie traktowania tak zwanej trzeciej, przypominającej, dawki szczepionki przeciw covidowi i niejasna przyszłość unijnych certyfikatów covidowych, które zostały uchwalone jednie na rok (w życie weszły 1 lipca tego roku). Obawiają się, że rozwój sytuacji pandemicznej i chaos w przepisach może doprowadzić do ograniczenia swobody podróżowania po Europie.

Czytaj więcej

Komisja Europejska rozmawia o aktualizacji zasad podróżowania

"Firmy i organizacje sektora turystycznego i przewozów pasażerskich wzywają Unię Europejską i państwa członkowskie do pilnego dostosowania i skoordynowania działań podejmowanych w epidemii

Należy przyjąć wspólne i jednolite zasady postępowania wobec kwalifikowania i harmonogramu podawania dawek przypominających w powiązaniu z utrzymaniem ważności unijnych certyfikatów – europejskich paszportów covidowych" - czytamy we wstępie dokumentu.

Zaszczepionych jest już 77 procent dorosłej populacji Unii Europejskiej - piszą sygnatariusze apelu. Przy tym, jak wynika z opinii Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), ograniczenie swobody podróżowania nie jest sposobem zmniejszenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zmniejszania hospitalizacji i liczby zgonów, ale wszelkie ograniczenia odbijają się na gospodarce.

Pandemia wywołała w europejskiej branży turystycznej kryzys na niespotykaną skalę. Teraz niektóre kraje ponownie ograniczają przemieszczanie się obywateli, co może doprowadzić do dalszych szkód w tym sektorze.

"Według badania przeprowadzonego przez Światową Radę Podróży i Turystyki (WTTC), jeśli tej zimy ograniczenia podróży zostaną ponownie wprowadzone, zniknąć może nawet 900 tysięcy miejsc pracy w europejskiej branży turystyki i przewozów pasażerskich. Ponadto, jeśli poważne restrykcje ponownie wejdą w życie, do końca 2021 roku rządy krajów Unii Europejskiej stracą nawet 35 miliardów euro z tytułu wkładu tego sektora w gospodarkę. Gdyby restrykcje zostały utrzymane również w przyszłym roku, gospodarka Unii Europejskiej straci kolejne 143,7 miliarda euro wpływów.

Turystyka w Europie nie może prawidłowo funkcjonować w warunkach niespójnych i nieustannie zmieniających się stanowisk państw członkowskich. (...) Jedynym sposobem (...) jest skoordynowanie działań podejmowanych przez państwa Unii Europejskiej".

Dlatego należy rozważyć:

- zapewnienie swobody podróżowania osobom, które mogą wykazać, że ich podróżowanie nie powoduje dużego ryzyka (przy okazji to przyczyni się do większego zainteresowania ludzi zaszczepieniem się),

- wdrożenie wspólnego w skali Unii Europejskiej, jednolitego stanowiska w sprawie kwalifikowania i harmonogramu podawania dawek przypominających, aby przedłużyć ważność szczepień i związanych z nimi europejskich paszportów covidowych.

Zdaniem branży turystycznej wszyscy obywatele zakwalifikowani do przyjęcia dawek przypominających powinni mieć równy i terminowy dostęp do szczepień.

Zarazem "państwa członkowskie powinny uaktualnić i ujednolicić stosowane przez siebie ograniczenia i zasady przemieszczania się podróżnych poprzez:

- harmonizację listy uznawanych szczepionek, określenie terminu ważności testów i szczepień i uznanie szczepień mieszanych i dawek przypominających,

- wprowadzenie jednolitego podejścia umożliwiającego przywrócenie swobody podróżowania w obliczu natury pandemii COVID-19, zastępującego systemy stosowane przez poszczególne kraje".

Czytaj więcej

Trendy w turystyce. "W przyszłym roku wielu turystów wyruszy w podróż życia"

Państwa członkowskie powinny uznać, że podróżni mogą przedstawiać szczepienia wszystkimi siedmioma szczepionkami zatwierdzonymi przez Światową Organizację Zdrowia. Certyfikaty szczepień akceptowane na granicach powinny być również honorowane w poszczególnych krajach jako przepustki do poszczególnych obiektów. Takie rozwiązanie przywróci spójność w strefie Schengen i uprości zasady podróżowania podróżnych spoza Unii Europejskiej.

Ważne jest też, by poszczególne kraje zastosowały urządzenia elektroniczne do kontrolowania certyfikatów i wszelkich dodatkowych formularzy FCS i PLF). Robienie tego ręczne przez pracowników straży granicznych powoduje kolejki na lotniskach i w portach, a sytuacje będzie się pogarszać wraz z przywracaniem ruchu turystycznego w wymiarze sprzed pandemii. "Wzywamy zatem rządy poszczególnych państw do wdrażania cyfrowych procesów weryfikacji, poprzez wprowadzenie komunikatu „okay to travel” jako elementu procesu odprawy online".

Branży turystycznej zależy też, aby poszczególne kraje uznały za wystarczające testy antygenowe na koronawirusa, jako alternatywę dla zajmujących czas i kosztownych testów PCR.

"Sygnatariusze wniosku wyrażają wolę dalszej bliskiej współpracy z Komisją Europejską, rządami państw członkowskich UE i ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, w celu przezwyciężenia wyzwań i otwarcia drogi do odbudowy bezpiecznego, odpowiedzialnego i zrównoważonego ekosystemu usług turystycznych" - kończą apel.

Zamiast podpisów w dokumencie dołączono logo organizacji

Zamiast podpisów w dokumencie dołączono logo organizacji

ECTAA

Największe organizacje międzynarodowe branży turystycznej, jak ECTAA (agenci turystyczni i biura podróży, jej członkiem jest Polska Izba Turystyki, a prezesem prezes PIT Paweł Niewiadomski), Hotrec (hotele i restauracje, jej członkiem jest Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego), ACI (porty lotnicze), A4E (linie lotnicze), European Travel Commission i kilka innych wystosowało wspólny dokument w sprawie warunków podróżowania w dobie pandemii. Wzywa w nim rządy państw członkowskich do wprowadzenia ujednoliconego systemu zasad podróżowania. Ich zaniepokojenie wzbudziło, że niektóre kraje zaczęły stosować własne wytyczne, brak wspólnego stanowiska, w sprawie traktowania tak zwanej trzeciej, przypominającej, dawki szczepionki przeciw covidowi i niejasna przyszłość unijnych certyfikatów covidowych, które zostały uchwalone jednie na rok (w życie weszły 1 lipca tego roku). Obawiają się, że rozwój sytuacji pandemicznej i chaos w przepisach może doprowadzić do ograniczenia swobody podróżowania po Europie.

Pozostało 84% artykułu
Nowe Trendy
Minister turystyki Niemiec: Na końcu szczepienia i tak będą obowiązkowe
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Popularne Trendy
Hiszpania powoli odbudowuje straty w turystyce. Potrzebuje jeszcze roku
Nowe Trendy
Touroperatorzy: Polska turystycznym liderem Europy. Uratowała sezon w Grecji
Popularne Trendy
Grecja najlepszym celem podróży w Europie w 2021 roku
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Popularne Trendy
Turcja - przychody z turystyki rosły szybciej niż przyjazdy